Psychodietetyka

Ebook Psychodietetyka

171,69 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Psychodietetyka to pierwszy w Polsce podręcznik zawierający wiedzę z zakresu żywienia człowieka, dietoprofilaktyki i dietoterapii, stylów jedzenia oraz podstaw prawa żywnościowego.
Jest to kompleksowe kompendium z zakresu dietetyki, psychologii, medycyny i nauk o zdrowiu a także kultury fizycznej.
Zawarte w nim zostały między innymi:
• Najnowsze wyniki badań dotyczące interakcji między lekami a żywnością,
• Relacja pomiędzy jedzeniem a emocjami
• Metody leczenia otyłości
• Metody i techniki pracy z osobami przejawiającymi różny poziom aktywności fizycznej, a także doświadczającymi trudności w kontrolowaniu jedzenia lub zmianie zachowań i nawyków żywieniowych.
Autorami rozdziałów są wybitni specjaliści w swoich dziedzinach.

Spis treści ebooka Psychodietetyka

Część 1. Teoretyczne i praktyczne podstawy z zakresu dietetyki 1
1. Składniki pokarmowe – Dominika Głąbska 3
Makroskładniki 3
Składniki mineralne 14
Witaminy 28
2. Normy żywienia – Dominika Głąbska 44
Rodzaje norm żywienia 45
Wykorzystanie norm żywienia do oceny spożycia i planowania żywienia 48
Obowiązujące w Polsce normy żywienia 49
3. Rodzaje diet – Dominika Głąbska 56
Nomenklatura diet stosowanych w dietoterapii 57
Charakterystyka i zastosowanie typowych diet 59
4. Metody oceny sposobu żywienia i stanu odżywienia – Angelika Kargulewicz 67
Ocena sposobu żywienia 68
Ocena stanu odżywienia 75
5. Edukacja żywieniowa – Agata Juruć 83
Wprowadzenie 83
Z jakiego powodu edukacja żywieniowa jest potrzebna? 84
Edukacja zdrowotna i żywieniowa – definicja 87
Planowanie procesu edukacji żywieniowej 91
Cykl nauki Kolba i jego zastosowanie w edukacji żywieniowej 97
Najczęstsze bariery w efektywnej edukacji żywieniowej 99
Podsumowanie procesu edukacji indywidualnej 101
Podsumowanie 101
6. Poradnictwo dietetyczne – Ewa Lange 103
Poradnictwo dietetyczne i jego rola w zmianie zachowań żywieniowych 103
7. Dietoprofilaktyka i dietoterapia – Dariusz Włodarek 122
Zasady żywienia osób zdrowych oraz prewencja chorób cywilizacyjnych 123
Dietoterapia wybranych stanów chorobowych 129
8. Wprowadzenie do prawa żywnościowego – Anna Rej-Kietla 147
Unijne prawo żywnościowe 150
Ewolucja i rozwój prawa żywnościowego w Polsce 154
Zakres przedmiotowy prawa żywnościowego 156
Część 2. Teoretyczne i praktyczne podstawy z zakresu psychologii 163
9. Style jedzenia i ich charakterystyka – Bianka Lewandowska 165
Normalne style jedzenia 166
Problemowe style jedzenia 170
Optymalne style jedzenia 175
10. Emocje i ich regulacja a jedzenie: wzajemne współzależności – Anna Brytek-Matera 181
Procesualny model regulacji emocji 182
Poznawcza regulacja emocji 184
Relacja między stresem a zachowaniami żywieniowymi 186
Związek emocji z jedzeniem 188
Koncepcja jedzenia emocjonalnego 191
11. Psychologia odchudzania – Agata Juruć 196
Proces odchudzania – wstęp do problematyki zjawiska 196
Efektywność odchudzania 198
Zmiany emocjonalne wynikające z restrykcji żywieniowych 198
Motywacja i jej rola w procesie odchudzania 202
Etapy interwencji w redukcji masy ciała 207
Podsumowanie 212
12. Niezdrowe nawyki żywieniowe i ich zmiana – Monika Bąk-Sosnowska 214
Pojęcie nawyku żywieniowego i mechanizm jego działania 214
Wyznaczniki niezdrowych nawyków żywieniowych 216
Uwarunkowania niezdrowych zachowań żywieniowych 217
Zmiana jako proces 220
Psychologiczne determinanty motywacji do zmiany 222
Samokontrola a samoregulacja 225
Podsumowanie 226
13. Jak skutecznie zachęcać klientów/pacjentów do zmiany? Zastosowanie dialogu motywującego w psychodietetyce – Małgorzata Adamczyk-Zientara 228
Czym jest motywacja do zmiany? 228
Czym jest dialog motywujący? 229
Jak stosować dialog motywujący w praktyce psychodietetyka? 237
Jak skuteczny jest dialog motywujący w psychodietetyce? Przegląd badań naukowych 240
Jak uczyć się dialogu motywującego? 241
Podsumowanie 242
14. Podstawy pomocy psychologicznej – Sylwia Kluczyńska 244
Pomoc psychologiczna i jej formy 244
Czynniki sprzyjające skutecznemu pomaganiu 246
Komunikacja w procesie pomocy 248
Budowanie relacji i ustalanie celów pomocy 251
Opór w procesie pomocy 253
Etyczne aspekty pomocy psychologicznej 254
Psychologiczne koszty pomagania 255
15. Poradnictwo psychologiczne – Jan Czesław Czabała, Agnieszka Czachor 259
Wprowadzenie 259
Definicja i cele poradnictwa 260
Charakterystyka kryzysów rozwojowych 261
Problemy dietetyczne jako jeden z objawów kryzysu rozwojowego 262
Rodzaje zmian potrzebne do poradzenia sobie z objawami kryzysu rozwojowego 264
Sposoby osiągania tych zmian – proces poradnictwa psychologicznego 265
Część 3. Teoretyczne i praktyczne podstawy z zakresu nutrigenetyki, nauk o lekach i o zdrowiu 277
16. Wprowadzenie do nutrigenetyki – Agata Chmurzyńska 279
Podstawowe informacje o nutrigenetyce 279
Polimorfizm genów 280
Genetyczne uwarunkowania cech 283
Związek między polimorfizmem genów a wyborami żywieniowymi 289
17. Wpływ pożywienia na farmakoterapię – Anna Staniszewska 291
Wprowadzenie 291
Czas między spożyciem posiłku a zażyciem leku 292
Interakcje między płynami a stosowanymi lekami 294
Interakcje między pożywieniem a stosowanymi lekami 298
18. Suplementy diety – Ewa Sicińska, Barbara Pietruszka 308
Definicja i podstawowe uregulowania prawne 308
Rynek i uwarunkowania stosowania suplementów 314
Korzyści i zagrożenia związane ze stosowaniem suplementów 315
19. Zdrowie publiczne – Dominik Olejniczak 325
Wprowadzenie 325
Epidemiologia w zdrowiu publicznym 328
Podstawowe założenia zdrowia publicznego 331
Polityka zdrowia publicznego 335
Ustawa o zdrowiu publicznym 336
Narodowy Program Zdrowia 338
20. Profilaktyka chorób i promocja zdrowia – Dorota Cianciara 343
Wprowadzenie 343
Trzy rewolucje zdrowia publicznego 344
Współczesne koncepcje zdrowia 345
Definicje profilaktyki chorób i promocji zdrowia 347
Interpretacje profilaktyki chorób i promocji zdrowia 348
Porównanie profilaktyki chorób i promocji zdrowia 355
Realizacja profilaktyki populacyjnej i promocji zdrowia 357
21. Współczesne urządzenia w zakresie monitorowania zdrowia:e-health i m-health – Kamila Czepczor-Bernat 361
Definicja i charakterystyka e-health i m-health 362
E-health i m-health w praktyce 365
Skuteczność działań z zakresu e-health i m-health w kontekście zmiany zachowań zdrowotnych 374
Zalety, wady i bariery w implementacji działań e-health i m-health 376
Część 4. Teoretyczne i praktyczne podstawy z zakresu kultury fizycznej 379
22. Promocja aktywności fizycznej – Ida Laudańska-Krzemińska 381
Poziom aktywności fizycznej i sposoby jej pomiaru 381
Rekomendacje w zakresie aktywności fizycznej dzieci, młodzieży, osób dorosłych i starszych 385
Modele i strategie w promocji aktywności fizycznej 387
23. Wpływ wysiłku fizycznego na organizm człowieka – Jarosław Krzywański, Hubert Krysztofiak, Andrzej Ziemba 398
Fizjologiczna adaptacja do zwiększonej aktywności fizycznej 398
Aktywność fizyczna w zachowaniu zdrowia 407
Skutki unieruchomienia 416
Skutki nadmiernej aktywności fizycznej 418
Część 5. Wybrane jednostki nozologiczne w pracy psychodietetyka 423
24. Otyłość 425
Aspekt medyczny – Magdalena Olszanecka-Glinianowicz 425
Aspekt psychologiczny – Alicja Głębocka 438
Aspekt dietetyczny – Joanna Myszkowska-Ryciak 447
25. Jadłowstręt i bulimia psychiczna 464
Aspekt medyczny – Katarzyna Ziora 464
Aspekty psychologiczne i psychoterapeutyczne – Barbara Kostecka, Elżbieta Galińska, Katarzyna Kucharska 483
Aspekt dietetyczny – Joanna Myszkowska-Ryciak 501
26. Zaburzenie z napadami objadania się: aspekt psychologiczny – Beata Ziółkowska 516
Wprowadzenie 516
Historia i rozpowszechnienie zaburzenia 517
Diagnozowanie zaburzenia z napadami objadania się 519
Uwarunkowania i mechanizm objadania się 522
Bliskie i odległe następstwa zaburzenia 527
Leczenie i psychoterapia 528
Podsumowanie 531
27. Choroby układu krążenia – Dorota Łoboda 535
Miażdżyca 535
Nadciśnienie tętnicze 538
28. Choroby tarczycy – Dorota Łoboda 542
Krótka charakterystyka medyczno-epidemiologiczna 542
Uwarunkowania żywieniowe i zalecenia dietetyczne 542
29. Cukrzyca typu 2 – Dorota Łoboda 547
Krótka charakterystyka medyczno-epidemiologiczna 547
Uwarunkowania żywieniowe i zalecenie dietetyczne 548
30. Wybrane choroby przewodu pokarmowego – Dorota Łoboda 552
Choroba refluksowa przełyku 552
Wrzody żołądka i dwunastnicy 555
Rak żołądka 558
Rak jelita grubego 560
Skorowidz 563

Szczegóły ebooka Psychodietetyka

Wydawca:
PZWL
Rok wydania:
2020
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
epub,mobi
ISBN:
978-83-200-6138-3
ISBN wersji papierowej:
978-83-200-5992-2
Wydanie:
1
Redakcja:
Anna Brytek-Matera
Miejsce wydania:
Warszawa
Liczba Stron:
580
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub