• Promocja
  • Bestseller
Psychologia poznawcza

Ebook Psychologia poznawcza

Edward Nęcka, Jarosław Orzechowski, Błażej Szymura, Szymon Wichary
131,47 zł 149,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 131,47 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Oddając do rąk czytelników nowe wydanie Psychologii poznawczej, wyrażamy nadzieję, że książka ta pozwoli im nieco lepiej zrozumieć, jak działa umysł. Pisząc ją, sami mogliśmy się tylko zbliżyć do takiego zrozumienia.
Autorzy


Blisko 15 lat od premiery pierwszego wydania Psychologii poznawczej przedstawiamy nowe, zaktualizowane wydanie podręcznika. Treści publikacji dostosowane są do programów kształcenia z zakresu psychologii procesów poznawczych, a układ i liczba rozdziałów pozwalają uporządkować treści kształcenia w obrębie semestru lub roku akademickiego. Istotą układu treści podręcznika jest podział na struktury i procesy poznawcze:

• Pierwsza część podręcznika poświęcona jest reprezentacjom poznawczym. W kolejnych rozdziałach autorzy ukazali istotę sporu o reprezentację poznawczą, omówili badania nad reprezentacjami nietrwałymi (wyobrażeniami, sądami, modelami umysłowymi) i trwałymi (pojęciami, kategoriami) oraz rodzajami wiedzy, a także jej nabywaniem i organizacją.
• Drugą część podręcznika poświęcono elementarnym procesom poznawczym, o stosunkowo niewielkim poziomie złożoności: uwadze, świadomości, kontroli poznawczej, percepcji oraz pamięci.
• Trzecia część książki ma za przedmiot złożone procesy poznawcze: myślenie i rozumowanie, rozwiązywanie problemów, podejmowanie decyzji i formułowanie sądów oraz przetwarzanie języka.

Nowa edycja Psychologii poznawczej daje czytelnikom podręcznik dobrze pomyślany pod względem struktury, doboru wiedzy i sposobów zilustrowania prowadzonego wywodu. Podręcznik będzie stanowił bardzo dobrą podstawę kształcenia dla studentów psychologii, kognitywistyki i filozofii, dostarczając im nowoczesnej wiedzy o mechanizmach funkcjonowania umysłu.

Z recenzji prof. dr hab. Czesława Nosala

Spis treści ebooka Psychologia poznawcza

Przedmowa do nowego wydania 11
Przedmowa 13
Prolog 19
Rozdział 1 21
Umysł i poznanie 21
1.1. Poznanie – umysł – działanie 23
1.2. Psychologia poznawcza: dziedzina czy paradygmat? 30
1.3. Ogólna architektura umysłu 44
1.4. Podsumowanie 54
CZĘŚĆ I 55
REPREZENTACJE POZNAWCZE 55
Rozdział 2 55
Istota i forma reprezentacji umysłowych 57
2.1. Pojęcie reprezentacji umysłowej 58
2.2. Reprezentacje obrazowe 61
2.3. Reprezentacje werbalne 73
2.4. Pierwotność czy wtórność nietrwałych reprezentacji umysłowych 84
2.5. Podsumowanie 91
Rozdział 3 92
Pojęcia i schematy 92
3.1. Konstrukt reprezentacji pojęciowej 93
3.2. Struktura i funkcjonowanie reprezentacji pojęciowych 96
3.3. Dynamiczna koncepcja umysłu, czyli o relacjach między pojęciami 118
3.4. Podsumowanie 125
Rozdział 4 127
Wiedza 127
4.1. Rodzaje wiedzy 128
4.2. Organizacja wiedzy 138
4.3. Nabywanie wiedzy 151
4.4. Wiedza ekspercka 157
4.5. Podsumowanie 163
CZĘŚĆ II 165
ELEMENTARNE PROCESY POZNAWCZE 165
Rozdział 5 167
Uwaga i świadomość 167
5.1. Istota i aspekty uwagi 168
5.2. Teorie uwagi 174
5.3. Uwaga a (nie)świadomość 204
5.4. Podsumowanie 210
Rozdział 6 211
Kontrola poznawcza 211
6.1. Czynności automatyczne i automatyzacja 213
6.2. Hamowanie jako mechanizm kontrolny 232
6.3. Funkcje zarządcze 246
6.4. Podsumowanie 258
Rozdział 7 259
Percepcja 259
7.1. Podstawowe właściwości percepcji 260
7.2. Spostrzeganie jako proces oddolny 264
7.3. Spostrzeganie jako proces odgórny 276
7.4. Teorie percepcji 280
7.5. Proces spostrzegania w praktyce 291
7.6. Podsumowanie 297
Rozdział 8 298
Pamięć 298
8.1. Natura pamięci 299
8.2. Systemy pamięci przemijającej 317
8.3. Systemy pamięci trwałej 341
8.4. Podsumowanie 349
Rozdział 9 350
Czynności pamięciowe 350
9.1. Fazy procesu pamięciowego: prawda czy złudzenie? 351
9.2. Zapamiętywanie 354
9.3. Przechowywanie 372
9.4. Odpamiętywanie 380
9.5. Zawodność pamięci 385
9.6. Podsumowanie 392
CZĘŚĆ III 395
ZŁOŻONE PROCESY POZNAWCZE 395
Rozdział 10 397
Myślenie i rozumowanie 397
10.1. Istota myślenia 399
10.2. Rodzaje myślenia 403
10.3. Teorie myślenia 408
10.4. Struktura myślenia 413
10.5. Rozumowanie dedukcyjne 420
10.6. Rozumowanie warunkowe 431
10.7. Teorie rozumowania dedukcyjnego 439
10.8. Rozumowanie indukcyjne 448
10.9. Inne rodzaje rozumowania 451
10.10. Podsumowanie 457
Rozdział 11 458
Rozwiązywanie problemów 458
11.1. Problem i rozwiązywanie problemu 459
11.2. Typy problemów 461
11.3. Teorie rozwiązywania problemów 472
11.4. Heurystyki rozwiązywania problemów 477
11.5. Fazy rozwiązywania problemów 485
11.6. Przeszkody w rozwiązywaniu problemów 502
11.7. Czynniki wspomagające rozwiązywanie problemów 505
11.8. Rozwiązywanie złożonych problemów 513
11.9. Podsumowanie 558
Rozdział 12 520
Wydawanie sądów i podejmowanie decyzji 520
12.1. Wydawanie sądów 521
12.2. Podejmowanie decyzji 542
12.3. Podsumowanie 558
Rozdział 13 560
Język i mowa 560
13.1. Natura języka 561
13.2. Przyswajanie języka 573
13.3. Mówienie 583
13.4. Rozumienie przekazów językowych 589
13.5. Podsumowanie 598
Bibliografia 601
Indeks nazwisk 647
Indeks rzeczowy 664
O Autorach 672

Szczegóły ebooka Psychologia poznawcza

Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe PWN
Rok wydania:
2020
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
mobi,epub
ISBN:
978-83-01-21245-2
ISBN wersji papierowej:
978-83-01-21042-7
Wydanie:
2
Autorzy:
Edward Nęcka,Jarosław Orzechowski,Błażej Szymura,Szymon Wichary
Miejsce wydania:
Warszawa
Liczba Stron:
680
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub