Rehabilitacja i pielęgnowanie osób niepełnosprawnych

Ebook Rehabilitacja i pielęgnowanie osób niepełnosprawnych

87,62 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Drugie, uaktualnione wydanie publikacji, w której Autorzy zaprezentowali główne problemy rehabilitacji kompleksowej – pokazując jej zasadnicze obszary w sferze medycznej i społecznej.
Publikacja ta powinna pomóc pielęgniarkom w lepszym rozpoznaniu
złożonych problemów niepełnosprawności i zachęcić do głębszych studiów
idei rehabilitacji, a także jej form, metod i środków – w kontekście ich wyzwań
zawodowych.

Spis treści ebooka Rehabilitacja i pielęgnowanie osób niepełnosprawnych

1. NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ – WYBRANE PROBLEMY I DEFINICJE – Wojciech Otrębski 1
1.1. Wprowadzenie 1
1.2. Problemy i definicje – niepełnosprawność 2
1.3. Skala zjawiska niepełnosprawności w Polsce 7
1.4. Kategorie i stopnie niepełnosprawności 8
1.5. Problemy i definicje – kompleksowa rehabilitacja 12
2. PŁASZCZYZNY I METODY OCENY NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 18
2.1. Ocena życiowych możliwości psychofizycznych osób z niepełnosprawnością – Janusz Kirenko 18
2.1.1. Koncepcje i modele niepełnosprawności 18
2.1.2. Psychospołeczne mechanizmy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej i ich uwarunkowania 22
2.1.3. Psychospołeczne następstwa niepełnosprawności wrodzonej i nabytej 26
2.1.4. Seksualność osoby niepełnosprawnej 29
2.1.5. Społeczne i rodzinne aspekty funkcjonowania osoby z niepełnosprawnością 35
2.1.6. Bariery w życiu osoby z niepełnosprawnością 37
2.1.7. Aktywność zawodowa osoby z niepełnosprawnością 39
2.1.8. Twórcza obecność osoby z niepełnosprawnością 42
2.2. Wybrane badania fizykalne i czynnościowe osób niepełnosprawnych – Andrzej Skwarcz, Piotr Majcher 48
3. DEFINICJE I ORGANIZACJA REHABILITACJI 66
3.1. Współczesny model organizacji rehabilitacji według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) – Andrzej Skwarcz, Piotr Majcher 66
3.2. „Polska szkoła rehabilitacji”, jej twórcy, kontynuatorzy, założenia organizacyjne – Andrzej Skwarcz, Piotr Majcher 68
3.3. Zasady rehabilitacji medycznej – Andrzej Skwarcz, Piotr Majcher 71
3.4. Zespół rehabilitacyjny i zadania jego członków w profilaktyce i terapii niepełnosprawności – Elżbieta Rutkowska 76
3.5. Rola pielęgniarki w procesie rehabilitacji – Elżbieta Rutkowska 80
4. WYBRANE METODY FIZJOTERAPII W PROFILAKTYCE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I REHABILITACJI 84
4.1. Lecznictwo uzdrowiskowe – Robert Latosiewicz 84
4.1.1. Balneologia, balneoterapia, lecznictwo uzdrowiskowe 85
4.2. Organizacja leczenia uzdrowiskowego – Robert Latosiewicz 90
4.2.1. Metody leczenia uzdrowiskowego i rehabilitacji uzdrowiskowej 91
4.2.2. Zakłady i formy leczenia uzdrowiskowego 91
4.2.3. Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe 92
4.2.4. Wskazania i przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego 93
4.3. Kierunki lecznicze uzdrowisk polskich – Robert Latosiewicz 94
4.4. Metody lecznicze w medycynie uzdrowiskowej – Robert Latosiewicz 97
4.4.1. Balneohydroterapia 97
4.4.2. Balneogazoterapia 99
4.4.3. Peloidoterapia 100
4.4.4. Klimatoterapia 100
4.4.5. Fizykoterapia 102
4.5. Zespoły terapeutyczne w lecznictwie uzdrowiskowym – Robert Latosiewicz 108
4.6. Kinezyprofilaktyka i kinezyterapia w pielęgnowaniu osób zdrowych i chorych – Elżbieta Rutkowska 111
4.6.1. Kinezyprofilaktyka 111
4.6.2. Kinezyterapia 119
5. OGÓLNE ZASADY REHABILITACJI W OPIECE MEDYCZNEJ NAD OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI W WYNIKU URAZÓW I CHORÓB 128
5.1. Wady wrodzone i nabyte narządu ruchu – Andrzej Skwarcz, Piotr Majcher 128
5.1.1. Wady wrodzone i nabyte kręgosłupa 128
5.1.2. Wady wrodzone i nabyte kończyn 142
5.2. Następstwa urazów narządu ruchu – Andrzej Skwarcz, Piotr Majcher 144
5.3. Następstwa uszkodzeń układu nerwowego – Andrzej Skwarcz, Piotr Majcher 153
5.4. Choroby układu krążenia – Andrzej Skwarcz, Piotr Majcher 158
5.5. Choroby układu oddechowego – Andrzej Skwarcz, Piotr Majcher 161
5.6. Rehabilitacja w ginekologii i położnictwie – Elżbieta Rutkowska 165
5.6.1. Ginekologia zachowawcza 165
5.6.2. Ginekologia operacyjna 167
5.6.3. Położnictwo 169
5.7. Wyroby medyczne w rehabilitacji – Andrzej Skwarcz, Piotr Majcher 172
6. AKTYWIZACJA SPOŁECZNA OSÓB TRWALE NIEPEŁNOSPRAWNYCH – Andrzej Juros 174
6.1. Wyjaśnienie podstawowych pojęć i haseł 174
6.2. Podstawowe zasady życia społecznego 178
6.3. Model integracyjny 179
6.4. Metody aktywizacji społecznej 181
6.5. Polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych 189
6.6. Kompetencje pielęgniarki jako osoby umacniającej osobę trwale niepełnosprawną 193
6.7. Kategoria poczucia jakości życia jako zmienna pomagająca w określeniu celu, zakresu i sposobu świadczonej pomocy 195
SKOROWIDZ 200

Szczegóły ebooka Rehabilitacja i pielęgnowanie osób niepełnosprawnych

Wydawca:
PZWL
Rok wydania:
2018
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
epub,mobi
ISBN:
978-83-200-5627-3
ISBN wersji papierowej:
978-83-200-5563-4
Wydanie:
2
Redakcja:
Elżbieta Rutkowska
Liczba Stron:
214
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub