Rehabilitacja kardiologiczna

Ebook Rehabilitacja kardiologiczna Marek Kuch, Maciej Janiszewski, Artur Mamcarz

Marek Kuch, Maciej Janiszewski, Artur Mamcarz
70,09 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Podręcznik poświęcony jest rehabilitacji kardiologicznej, a powodem jego napisania był niedobór opracowań poświęconych tej tematyce, jak również szybki rozwój wiedzy kardiologicznej, wymagającej regularnej aktualizacji. Rehabiltacja jest integralną częścią opieki nad pacjentem ze schorzeniami układu sercowo-naczyniowego. Nawet najnowocześniejsze formy leczenia nie przyniosą pacjentowi pełni korzyści, jeśli nie zostaną uzupełnione kompleksową rehabilitacją. Znamienne jest określenie "kompleksowa", bo obecnie rehabilitacja to nie tylko odpowiednio programowana aktywność fizyczna, ale całokształt działań prozdrowotnych mających ułatwić choremu powrót do pełnego zdrowia i funkcjonowania w społeczeństwie. Dlatego też prowadzenie rehabilitacji kardiologicznej wymaga znajomości specyfiki schorzeń układu krążenia - od prewencji, poprzez diagnostykę, do leczenia.
Opracowanie jest zarówno przydatne dla fizjoterapeutów, jak i studentów wszystkich kierunków medycznych oraz dla lekarzy zajmujących się w codziennej praktyce rehabilitacją kardiologiczną.

Spis treści ebooka Rehabilitacja kardiologiczna

Rehabilitacja kardiologiczna

1. Podstawy anatomii i fizjologii układu krążenia
1.1 Anatomia serca i układu naczyniowego – Agnieszka Wsoł
1.2 Fizjologia układu krążenia – Liana Puchalska, Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska
2. Najważniejsze jednostki chorobowe w kardiologii
2.1 Miażdżyca – Marek Chmielewski
2.2 Choroba niedokrwienna serca – Maciej Janiszewski, Marek Chmielewski
2.3 Nadciśnienie tętnicze – Maciej Janiszewski
2.4 Zaburzenia rytmu – Małgorzata Kurpesa
2.5 Zaburzenia przewodzenia – Małgorzata Kurpesa
2.6 Niewydolność serca – Marta Kałużna-Oleksy, Ewa Straburzyńska-Migaj
2.7 Wady wrodzone serca u dorosłych – Marcin Modzelewski, Wojciech Braksator
2.8 Nabyte zastawkowe wady serca – Marcin Konopka, Wojciech Król, Wojciech Braksator
2.9 Choroba zakrzepowo-zatorowa – Monika Sznajder, Piotr Pruszczyk
3. Najważniejsze badania diagnostyczne w kardiologii
3.1 Objawy przedmiotowe, które powinien dostrzec fizjoterapeuta – Juliusz Rawdanowicz, Marek Kuch
3.2 Pomiar tętna i ciśnienia tętniczego – Wioletta Dyrla, Marek Kuch
3.3 Elektrokardiogram – Marek Kuch, Andrzej Światowiec
3.4 Test wysiłkowy – Andrzej Folga, Artur Mamcarz
3.5 Test sześciominutowego marszu – Anna Lipka, Maciej Janiszewski
3.6 Ergospirometria – Maciej Janiszewski
3.7 Echokardiografia – Ilona Jędrzejewska, Wojciech Braksator
3.8 Badanie holterowskie – Wioletta Wydra, Marek Kuch
3.9 Koronarografia – Maciej Janiszewski, Marek Chmielewski
3.10 Tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny – Wioletta Dyrla, Marek Kuch
4. Czynniki ryzyka chorob serca i metody interwencji niefarmakologicznej
4.1 Hipercholesterolemia – Marcin Wełnicki, Artur Mamcarz
4.2 Palenie tytoniu – Marcin Wełnicki, Daniel Śliż
4.3 Otyłość – Anna Adamska-Wełnicka, Artur Mamcarz
4.4 Niska aktywność fizyczna – Sylwia Skorupska, Emilia Łapiak-Pasiorowska
4.5 Dieta kardioprotekcyjna – Daniel Śliż, Artur Mamcarz
4.6 Metody zwalczania nałogu palenia tytoniu – Daniel Śliż, Marcin Wełnicki
4.7 Aktywność fizyczna jako prewencja chorób układu sercowo-naczyniowego – Sylwia Skorupska, Tomasz Chomiuk
5. Farmakoterapia i leczenie zabiegowe w schorzeniach układu krążenia
5.1 Leki kardiologiczne ważne dla fizjoterapeuty – leki wpływające na ciśnienie tętnicze i częstość rytmu serca – Marek Kuch
5.2 Leki kardiologiczne ważne dla fizjoterapeuty – leki wpływające na proces krzepnięcia – Piotr Pruszczyk
5.3 Leki kardiologiczne ważne dla fizjoterapeuty – leki hipolipemizujące – Wioletta Wydra, Marek Kuch
5.4 Przezskórne interwencje na tętnicach wieńcowych – Marek Chmielewski, Maciej Janiszewski
5.5 Operacyjne i przezskórne leczenie wad zastawkowych serca – Wojciech Król, Marcin Konopka, Wojciech Braksator
5.6 Operacje pomostowania aortalno-wieńcowego – Karol Wrzosek
5.7 Stymulatory serca, kardiowertery-defibrylatory i terapia resynchronizująca – Andrzej Cacko, Piotr Szubielski, Marcin Grabowski
6. Rehabilitacja kardiologiczna w rożnych stanach klinicznych
6.1 Ogólne zasady kinezyterapii i bezpiecznego treningu – Edyta Smolis-Bąk, Dariusz Białoszewski
6.2 Rehabilitacja po zawale serca – faza szpitalna – Ewa Wujek-Krajewska, Monika Sznajder, Marek Kuch
6.3 Rehabilitacja po zawale serca – faza poszpitalna – Ewa Wujek-Krajewska, Monika Sznajder, Marek Kuch
6.4 Rehabilitacja po zabiegach planowej angioplastyki wieńcowej – Maciej Janiszewski
6.5 Rehabilitacja chorych po operacji pomostowania aortalno-wieńcowego – Katarzyna Cybulska
6.6 Rehabilitacja chorych po zabiegach operacyjnych wad zastawkowych serca – Katarzyna Cybulska
6.7 Rehabilitacja po transplantacji serca – Dominika Szalewska
6.8 Rehabilitacja pacjenta z niewydolnością serca – Ewa Straburzyńska-Migaj
6.9 Rehabilitacja po wszczepieniu stymulatora serca, ICD, CRT – Ewa Straburzyńska-Migaj
6.10 Rehabilitacja pacjenta z nadciśnieniem tętniczym – Sylwia Skorupska, Artur Mamcarz
6.11 Fizjoterapia kardiologiczna u pacjenta w wieku podeszłym – Tomasz Chomiuk, Artur Mamcarz
6.12 Zastosowanie EKG i badania holterowskiego w rehabilitacji kardiologicznej – Dominika Szalewska
7. Pacjent z chorobami układu krążenia rehabilitowany ze wskazań pozakardiologicznych
– o czym musi pamiętać fizjoterapeuta
7.1 Termoterapia – Lidia Koktysz, Witold Rongies
7.2 Światłolecznictwo – Lidia Koktysz, Witold Rongies
7.3 Elektroterapia – Lidia Koktysz, Witold Rongies
7.4 Magnetoterapia – Witold Rongies, Lidia Koktysz, Włodzimierz Dolecki
7.5 Ultradźwięki (UD) – Witold Rongies, Lidia Koktysz, Anna Ręczajska
7.6 Masaż – Witold Rongies, Gabriela Majak, Włodzimierz Dolecki
8. Psychologiczne, psychoterapeutyczne i psychiatryczne uwarunkowania rehabilitacji
pacjentów z chorobami układu krążenia
8.1 Stres jako czynnik ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego – Bartosz Łoza
8.2 Lęk, depresja i cechy osobowości pacjentów kardiologicznych – Bartosz Łoza
8.3 Rola interwencji psychiatrycznej, psychologicznej i psychoterapeutycznej
w rehabilitacji – Bartosz Łoza
8.4 Jakość życia pacjentów kardiologicznych – Bartosz Łoza
9. Organizacja rehabilitacji kardiologicznej w Polsce – Zbigniew Eysymontt
10. Zatrzymanie krążenia podczas rehabilitacji kardiologicznej – zasady postępowania
– Karol Wrzosek
11. Kadra i wyposażenie ośrodków rehabilitacji kardiologicznej – Anna Lipka, Maciej Janiszewski
12. Gdzie poszukiwać aktualnych wiadomości i wytycznych na temat rehabilitacji
kardiologicznej? – Maciej Janiszewski, Anna Lipka

Szczegóły ebooka Rehabilitacja kardiologiczna

Wydawca:
Medical Education
Rok wydania:
2014
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
mobi,epub,pdf
ISBN:
978-83-62510-90-0
ISBN wersji papierowej:
978-83-62510-90-0
Wydanie:
1
Autorzy:
Marek Kuch,Maciej Janiszewski,Artur Mamcarz
Miejsce wydania:
Warszawa
Liczba Stron:
392
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub