Rehabilitacja w chorobach układu sercowo-naczyniowego

Ebook Rehabilitacja w chorobach układu sercowo-naczyniowego

109,74 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Podręcznik stanowi kompendium z zakresu rehabilitacji osób z chorobami układu krążenia.
Wiadomości ogólne ograniczono do niezbędnego minimum, natomiast szeroko przedstawiono metody usprawniania pacjentów ze schorzeniami układu sercowo-naczyniowego. Czytelnik pozna m.in.: telerehabilitację kardiologiczną, metody diagnostyczne stosowane w kwalifikacji pacjentów do odpowiedniego modelu rehabilitacji, metody terapeutyczne, w tym przeciwwskazania do kinezyterapii oraz objawy nakazujące przerwanie treningu, zasady planowania i prowadzenia ćwiczeń, najważniejsze zalecenia związane z usprawnianiem chorych w wybranych schorzeniach układu sercowo-naczyniowego z uwzględnieniem metody postępowania leczniczego oraz alternatywne formy treningowe.
Książka jest adresowana przede wszystkim do studentów fizjoterapii i początkujących fizjoterapeutów. Będzie również przydatna pozostałym członkom zespołu zajmującego się usprawnianiem pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego.

Spis treści ebooka Rehabilitacja w chorobach układu sercowo-naczyniowego

l. Definicja, etapy i kandydaci do rehabilitacji kardiologicznej - Zbigniew Nowak 1
1.1. Definicja rehabilitacji kardiologicznej 1
1.2. Etapy rehabilitacji kardiologicznej 2
1.3. Kandydaci do rehabilitacji kardiologicznej 7
2. Warunki, które powinny spełniać ośrodki prowadzące kompleksową rehabilitację kardiologiczną według rekomendacji ZUS - Zbigniew Nowak 9
2.1. Ośrodki prowadzące kardiologiczną rehabilitację szpitalną 9
2.1.1. Personel 9
2.1.2. Gabinety kinezyterapii 10
2.1.3. Inne wymagania 10
2.1.4. Organizacja udzielania świadczenia 10
2.2. Ośrodki prowadzące rehabilitację kardiologiczną na oddziale dziennym 11
2.2.1. Personel 11
2.2.2. Gabinety kinezyterapii 11
2.2.3. Inne wymagania 12
2.2.4. Organizacja udzielania świadczenia 12
2.3. Ośrodki prowadzące III etap rehabilitacji - program ambulatoryjnej edukacji i rehabilitacji kardiologicznej 12
2.3.1. Personel 12
2.3.2. Gabinety kinezyterapii 13
2.3.3. Inne wymagania 13
2.3.4. Organizacja udzielania świadczenia 13
3. Telerehabilitacja kardiologiczna - hybrydowy model rehabilitacji - Zbigniew Nowak 15
3.1. Etapy rehabilitacji hybrydowej 17
3.2. Założenia realizacji sesji treningowej 18
3.2.1. Zespół realizujący rehabilitację hybrydową i jego zadania 18
3.2.2. Sprzęt i aparatura medyczna 20
3.2.3. Metody treningu 21
4. Metody diagnostyczne w rehabilitacji kardiologicznej - Zbigniew Nowak 23
4.1. Badanie częstotliwości rytmu serca 24
4.2. Pomiar ciśnienia tętniczego 25
4.3. Badanie elektrokardiograficzne serca - EKG 26
4.4. Echokardiografia 28
4.5. Elektrokardiograficzna próba wysiłkowa - epw 29
4.6. Badanie spiroergometryczne 42
4.7. Test marszu 6-minutowego 46
4.7.1. Test marszu wahadłowego 47
4.7.2. Monitorowanie i rejestracja EKG metodą Holtera 47
4.8. Ocena aktywności fizycznej 48
5. Metody terapeutyczne w rehabilitacji kardiologicznej - Zbigniew Nowak 53
5.1. Przeciwwskazania do kinezyterapii 54
5.2. Objawy nakazujące przerwanie treningu 56
6. Zasady planowania i prowadzenia ćwiczeń - Zbigniew Nowak 57
6.1. Rodzaje ćwiczeń 59
6.1. Ćwiczenia wytrzymałościowe - aerobowe 60
6.1.2. Trening interwałowy o wysokiej intensywności 62
6.1.3. Trening oporowy (trening zwiększający wytrzymałość siłową) 64
6.1.4. Ćwiczenia ogólnousprawniające 65
6.2. Objętość wysiłku 66
6.3. Intensywność wysiłku 67
6.4. Czas i częstotliwość treningów 68
6.5. Planowanie obciążeń treningowych 68
6.6. Progresja treningu 69
6.7. Ogólne wytyczne dotyczące indywidualnego planowania ćwiczeń według AHA 69
6.8. Przebieg sesji treningowej 72
6.9. Elementy wpływające na bezpieczeństwo treningu 73
7. Zasady kinezyterapii w wybranych schorzeniach układu sercowo-naczyniowego - Zbigniew Nowak, Agata Nowak 75
7.1. Rehabilitacja chorych po ostrym zespole wieńcowym 75
7.1.1. Zasady kinezyterapii na różnych etapach rehabilitacji kardiologicznej 77
7.2. Rehabilitacja chorych poddawanych zabiegom pomostowania tętnic wieńcowych 95
7.2.1. Kwalifikacja do zabiegu 95
7.2.2. Powikłania pooperacyjne 97
7.2.3. Metody rehabilitacji 97
7.2.4. Przygotowanie pacjenta do zabiegu (etap przedoperacyjny). 97
7.2.5. Etap pooperacyjny 99
7.2.6. Etap późny pooperacyjny I 02
7.3. Rehabilitacja chorych po transplantacji serca I 04
7.3.1. Przygotowanie przedoperacyjne I 04
7.3.2. Nauka przyjmowania odpowiedniej pozycji ciała I 05
7.3.3. Ocena pacjenta po transplantacji serca 106
7.3.4. Specyficzne problemy w rehabilitacji chorych po transplantacji serca 107
7.3.5. Przebieg postępowania usprawniającego 108
7.4. Rehabilitacja pacjentów z wszczepionym urządzeniem do elektroterapii 110
7.4.1. Etapy rehabilitacji kardiologicznej 113
7.4.2. Przeciwwskazania do treningów fizycznych 114
7.4.3. Przeciwwskazania do wykonywania niektórych zabiegów z zakresu fizykoterapii 114
7.4.4. Problemy pacjentów z ICD w czasie trwania treningów 115
7.5. Rehabilitacja pacjentów z nadciśnieniem tętniczym 115
7.5.1. Klasyfikacja i podział 116
7.5.2. Epidemiologia 117
7.5.3. Patofizjologia pierwotnego nadciśnienia tętniczego 119
7.5.4. Leczenie niefarmakologiczne 124
7.5.5. Korzystny wpływ treningu fizycznego u osób chorujących na nadciśnienie tętnicze 126
7.5.6. Zalecenia dotyczące programowania treningu fizycznego u chorych z nadciśnieniem tętniczym 128
7.5.7. Wybrane formy aktywności fizycznej 129
7.5.8. Inne, niekonwencjonalne metody postępowania 133
7.5.9. Metody psychoterapeutyczne 141
7.6. Rehabilitacja pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca (PNS) 145
7.6.1. Definicja przewlekłej niewydolności serca 146
7.6.2. Postaci i przyczyny PNS 146
7.6.3. Zmiany w mięśniach szkieletowych jako przyczyna objawów w PNS (hipoteza mięśniowa) 148
7.6.4. Objawy podmiotowe 149
7.6.5. Objawy przedmiotowe 150
7.6.6. Klasyfikacja PNS 151
7.6.7. Korzyści treningu fizycznego u chorych z PNS 152
7.6.8. Trening fizyczny w leczeniu przewlekłej niewydolności serca 153
7.6.9. Rodzaje programów treningowych 156
7.6.10. Elektrostymulacja nerwowo-mięśniowa 160
8. Alternatywne formy treningowe w rehabilitacji kardiologicznej 163
8.1. Nordic walking - Dagmara Gloc, Zbigniew Nowak 164
8.2. Indoor cycling-Dagmara Gloc, Zbigniew Nowak 171
8.3. Odważniki kettlebells - Grzegorz Rzetecki, Zbigniew Nowak 177
8.4. Trening wibracyjny- Paweł Niewiadomski, Zbigniew Nowak 183
8.5. Wykorzystanie warunków hipoksji w treningu wytrzymałościowym -Agata Nowak, Zbigniew Nowak 190
8.6. System podwieszeń (TRX) - Michał Morawiec, Zbigniew 196
8.7. Pilates-Lidia Kuba, Dominika Grzybowska-Ganszczyk, Zbigniew Nowak 204
8.8. Joga -Dorian Walczyk, Zbigniew Nowak 212
Piśmiennictwo 227
Skorowidz 245

Szczegóły ebooka Rehabilitacja w chorobach układu sercowo-naczyniowego

Wydawca:
PZWL
Rok wydania:
2021
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
epub,mobi
ISBN:
978-83-200-6429-2
ISBN wersji papierowej:
978-83-200-6373-8
Wydanie:
2
Redakcja:
Zbigniew Nowak
Liczba Stron:
264
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub