Rozwój pielęgniarstwa w Polsce i na świecie - działania profilaktyczne w różnych okresach życia człowieka

Ebook Rozwój pielęgniarstwa w Polsce i na świecie - działania profilaktyczne w różnych okresach życia człowieka

21,24 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Pielęgniarstwo to zawód szczególny, który w dużym stopniu zależy od kształcenia przyszłych pielęgniarek/pielęgniarzy. Wysoki poziom kształcenia w tym zawodzie ma duże znaczenie w ustawicznym rozwoju pielęgniarstwa. Współczesne pielęgniarstwo zarówno w Polsce, jak i na świecie podlega ciągłym przeobrażeniom. Zmiany zachodzące na przestrzeni lat w zawodzie są wynikiem różnych przekształceń polityczno-gospodarczych, które dokonują się na całym świecie, a także rezultatem chęci podejmowania coraz to nowych wyzwań przez środowisko pielęgniarskie, pozwalające dążyć to większej profesjonalizacji zawodu. Pielęgniarka/pielęgniarz to kompetentni, niezbędni członkowie zespołu terapeutycznego. Ich wspólna praca z lekarzami, fizjoterapeutami, psychologami i innymi członkami zespołu daje efekty i przyczynia się do poprawy zdrowia społeczeństwa. Zgodnie z ustawą o zawodzie pielęgniarki i położnej, personel pielęgniarski pełni ważną funkcję w zakresie pielęgnowania, edukacji i diagnozowania pacjentów. Swoją opieką otacza wszystkich zdrowych i chorych, począwszy od nowonarodzonych dzieci, kończąc na osobach w ostatnich dniach swojego życia. Prowadzone działania profilaktyczne w zakresie zdrowia dają ogromne korzyści zdrowotne podopiecznym i ich rodzinom na całe życie. Zaprezentowane w podręczniku prace ukazują co i w jaki sposób pielęgniarka/pielęgniarz oraz inni członkowie zespołu terapeutycznego są w stanie osiągnąć w pracy zarówno z osobami zdrowymi, jak i z chorymi w celu pogłębienia świadomości zdrowotnej oraz zdobycia wiedzy na temat prawidłowych zachowań prozdrowotnych. Monografia podzielona została na trzy części, w pierwszej dotyczącej znaczenia edukacji zdrowotnej w życiu społeczeństwa zostały przybliżone założenia pielęgniarstwa transplantacyjnego, wskazano na znaczenie prowadzenia edukacji zdrowotnej w zakresie chorób cywilizacyjnych. Zapoznano czytelnika z problemem zdrowia na Ukrainie, na końcu wskazano jak dużą role pełni Internet w życiu przyszłych pielęgniarek/pielęgniarzy.
Część druga dotyczy profilaktyki i edukacji w pediatrii. Został w niej ukazany proces pielęgnowania dzieci w takich chorobach jak mózgowe porażenie dziecięce, przepuklina oponowo-rdzeniowa. Zwrócono uwagę na rolę douli w asystowaniu ciężarnej w trakcie porodu i połogu. Przybliżono problem ruchu antyszczepionkowego, który w Polsce niestety cały czas utrzymuje się na wysokim poziomie. Na koniec ukazano problem opieki perinatalnej, o której mówi się w środowisku medyczny za mało. Kolejna, trzecia część podręcznika została poświęcona problematyce prewencji chorób przewlekłych i działań profilaktycznych w okresie starości. Można w tej części uzyskać wiadomości na temat podejmowanych działań pielęgniarskich w takich chorobach jak: cukrzyca, przewlekła obturacyjna choroba płuc, stwardnienie rozsiane czy udar mózgu. Została również zasygnalizowana rola mediów w profilaktyce zachowań prozdrowotnych pacjentów po 65 roku życia. Po każdym z rozdziałów umieszczone zostało piśmiennictwo, pozwalające na pogłębienie wiedzy z opisywanego tematu. Mam nadzieję, że każdy z czytelników znajdzie w poniższym opracowaniu wiele nowych, ciekawych informacji pozwalających na uzupełnienie wiedzy czy jej rozszerzenie.

Spis treści ebooka Rozwój pielęgniarstwa w Polsce i na świecie - działania profilaktyczne w różnych okresach życia człowieka

Wprowadzenie
CZĘŚĆ PIERWSZA Znaczenie edukacji zdrowotnej w życiu społeczeństwa
Elżbieta Antos, Małgorzata Wojciechowska, Emilia Wawszczak: W nowym cyklu życia – współczesne wyzwania w pielęgniarstwie transplantacyjnym / In a new cycle of life – contemporary challenges in transplantation nursing
Iwona Łopacińska, Zbigniew Tokarski, Mieczysława Wyderka, Grażyna Kozak, Agnieszka Renn-Żurek: Uszkodzenia ciała personelu ratownictwa medycznego / Damages of body of medical staff
Viktoriya Pantyley, Yaroslav Lishchynskyy: Kształtowanie się postaw zdrowego stylu życia w gospodarstwach domowych z dziećmi, w obwodzie lwowskim na Ukrainie / Formation of the attitude towards healthy life style among households with children in Lviv region, Ukraine
Grażyna Kozak, Elżbieta Sarnacka, Agnieszka Renn-Żurek, Iwona Łopacińska, Zbigniew Tokarski, Małgorzata Wojciechowska: Styl życia pacjentów z wybranymi chorobami układu krążenia, a funkcja wychowawczo edukacyjna pielęgniarki / Lifestyle patients with selected cardiovascular disease, and the function educationally educational nurses
Emilia Wawszczak, Aleksandra Magowska, Elżbieta Antos: Edukacyjna rola pielęgniarki oddziału chirurgicznego wobec pacjenta ze zdiagnozowaną kamicą pęcherzyka żółciowego / The educational role of a nurse of surgical ward towards a patient diagnosed with cholelithiasis
Joanna Herczy, Martyna Gruszka, Joanna Góra, Zofia Nowak-Kapusta: Internet w życiu studenta / Internet in student life
CZĘŚĆ DRUGA Profilaktyka i edukacja w pediatrii
Izabela Gołębiak, Aneta Nitsch-Osuch: Jak rozmawiać o szczepieniach z pacjentami i rodzicami w dobie narastającej aktywności ruchów antyszczepionkowych? / How to talk about vaccination to patients and parents in the time of growing activity of antivaccination movement?
Magdalena Śniegocka, Małgorzata Wojciechowska, Maciej Śniegocki: Mózgowe porażenie dziecięce– wyzwanie dla zespołu terapeutycznego / Cerebral palsy – challenge to a therapeutic team
Monika Zielińska, Magdalena Śniegocka: Pielęgnacja i rehabilitacja dziecka z przepukliną oponowo-rdzeniową / Nursing and rehabilitation of a child with myelomenigocele
Katarzyna Wójcik-Brylska, Katarzyna Glimos, Anna Dąbrowska-Zimakowska: Asystentka kobiety w czasie ciąży i porodu doula) w Polsce w systemie opieki zdrowotnej nad kobietami oczekującymi dziecka / Assistant to the woman during pregnacy and childbirth (Doula) in health care over the pregnant in Poland
Martyna Gruszka, Zofia Nowak-Kapusta: Opieka perinatalna w opinii pielęgniarek / Opinion of nurses about perinatal care
CZĘŚĆ TRZECIA Prewencja chorób przewlekłych, działania profilaktyczne w okresie starości
Zbigniew Tokarski, Iwona Bryndza, Iwona Łopacińska, Grażyna Kozak, Agnieszka Renn-Żurek, Mieczysława Wyderka: Stan wiedzy pacjentów na temat czynników ryzyka występujących w cukrzycy typu 2 / Level of patient knowledge about risk factors which appear in type 2 diabetes
Małgorzata Wojciechowska, Agnieszka Durska: Rola mediów w profilaktyce zachowań prozdrowotnych pacjentów po 65 roku życia i ich rodzin / The role of mass media in the prevention of health-promoting behawior of patients above 65 years old and their families
Katarzyna Pawłowska, Anna Doboszyńska, Ewa Kądalska: Jakość życia chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc POChP. Edukacyjna rola pielęgniarki / Quality of life in patients with chronić obstructive pulmonary disease (COPD). The Nurse Educator’s Role
Małgorzata Wojciechowska, Katarzyna Gnysińska, Grażyna Kozak: Stwardnienie rozsiane – przygotowanie pacjentado funkcjonowania w środowisku / Multiple sclerosis – preparing patientsto functioning in environment
Stanisław A. Żero, Magdalena Chudowolska-Kiełkowska, Magdalena Gawałko, Ewa Kądalska: Proces pielęgnowania pacjenta po udarze niedokrwiennym mózgu na podstawie. Studium przypadku / The Process of Caring for Patients after Ischemic Stroke. Based on a Case Study

Szczegóły ebooka Rozwój pielęgniarstwa w Polsce i na świecie - działania profilaktyczne w różnych okresach życia człowieka

Wydawca:
AWF Warszawa
Rok wydania:
2017
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
pdf
ISBN:
978-83-61830-38-2
Wydanie:
1
Redakcja:
Małgorzata Wojciechowska
Miejsce wydania:
WARSZAWA
Liczba Stron:
193
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub