• Promocja
Seksuologia sądowa Tom 3

Ebook Seksuologia sądowa Tom 3

110,79 zł 129,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 110,79 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Seksuologia sądowa zajmuje sięzagadnieniami zaspokajania popędu seksualnego w sposób odbiegający od oczekiwań społecznych lub naruszających obowiązujący porządek prawny. Jednym z zadań seksuologii sądowej jest merytoryczne przygotowanie specjalistów, którzy będą współpracować z wymiarem sprawiedliwości w charakterze biegłych. Opiniowanie sądowo-seksuologiczne jest niezbędne w wielu postępowaniach wymagających szczególnej wiedzy i doświadczenia. W poszczególnych tomach omówiono zagadnienia medyczne, psychologiczne, socjologiczne, kryminologiczne, prawne i opiniodawcze. Czytelnicy znajdą w rozdziałach najnowsze piśmiennictwo i wyniki badań prowadzonych w wiodących ośrodkach zajmujących się zagadnieniami patologii seksualnej. W kolejnych tomach omówiono: teorie, modele, badania, opiniowanie seksuologiczne w sprawach karnych, cywilnych i nieletnich, praktyczne aspekty opiniowania seksuologicznego, wiktymologię. Seksuologia sądowa jest adresowana nie tylko do seksuologów, psychiatrów i psychologów, lecz także prawników (sędziów, prokuratorów, obrońców).

Spis treści ebooka Seksuologia sądowa Tom 3

Przedmowa XI
Wstęp XV
1. Opiniowanie sądowo-seksuologiczne w świetle zmian klasyfikacji ICD-11 – Andrzej Depko, Maria Filip 1
Wstęp 1
Kompulsyjne zaburzenia seksualne (KZS) 2
Zaburzenia parafilne (6D30–6D3Z Paraphilic disorders) 10
Zakończenie 15
Piśmiennictwo 17
2. Ocena prawdopodobieństwa ponownego popełnienia przestępstwa przez osobę z zaburzeniami preferencji seksualnych – Dorota Baran 19
Wstęp 19
Środki zabezpieczające 20
Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób 23
Ocena prawdopodobieństwa ponownego popełnienia czynu zabronionego. 27
Przypadek 1: Roman X. 27
Przypadek 2: Marcin X. 37
Przypadek 3: Jarosław X. 44
Zakończenie 56
Piśmiennictwo 57
3. Problematyka opiniowania w zakresie zdrowia seksualnego w sprawach karnych w wybranych grupach – Aleksandra Krasowska, Andrzej Depko 59
3A. Opiniowanie seksuologiczne osób z niepełnosprawnością intelektualną (NI), spektrum autyzmu (SA) i hiperseksualnością/ kompulsyjnymi zaburzeniami seksualnymi 60
Wstęp 60
Opiniowanie w zakresie zdrowia seksualnego osoby ze stwierdzoną niepełnosprawnością intelektualną 60
Opiniowanie w zakresie zdrowia seksualnego osoby ze stwierdzonym spektrum autyzmu 67
Opiniowanie osób z rozpoznaniem hiperseksualności/kompulsyjnych zaburzeń seksualnych 73
Zakończenie 75
Piśmiennictwo 75
3B. Aktywność seksualna w rodzinie przekraczająca normy prawne 79
Wstęp 79
Karnoprawna regulacja przestępstwa kazirodztwa 81
Ujęcie definicyjne pojęcia kazirodztwa i jego klasyfikacje 87
Teorie wyjaśniające genezę kazirodztwa 92
Czynniki ryzyka wystąpienia relacji kazirodczej 93
Rozpowszechnienie kazirodztwa 99
Konsensualne kazirodztwo osób dorosłych (adult consenting incest, ACI) 101
Zakończenie 102
Piśmiennictwo 103
4. Błędy w opiniowaniu sądowo-seksuologicznym. Rodzaje i przyczyny – Andrzej Depko 107
Wstęp 107
Przyczyny obiektywne (uchybienia ze strony organu procesowego) 109
Przyczyny subiektywne wynikające z uchybień po stronie biegłych 116
Zakończenie 130
Piśmiennictwo 131
5. Profilowanie kryminalne w sprawach o przemoc seksualną 135
5A. Profilowanie kryminalne sprawców przestępstw przeciwko wolności seksualnej – podstawy – Justyna Poznańska-Łobocka 136
Wstęp 136
Sprawcy przestępstw seksualnych – motywacja i portrety psychologiczne/teorie psychologiczne 137
Podstawowe założenia procesu profilowania kryminalnego osób popełniających przestępstwa przeciwko wolności seksualnej 144
Polskie doświadczenia – potencjalna rola seksuologa 147
Zakończenie 149
Piśmiennictwo 149
5B. Zastosowanie metod statystycznych w charakterystyce sprawców przestępstw seksualnych – Aleksandra Krasowska 151
Wstęp 151
Wykorzystanie analiz statystycznych w charakterystyce sprawców przemocy seksualnej 151
Zakończenie 154
Piśmiennictwo 154
6. Leczenie preferencyjnych sprawców przestępstw seksualnych – Alicja Kapała, Przemysław Marcinek 155
Wstęp 155
Programy terapeutyczne dla sprawców przestępstw seksualnych na świecie 156
Terapia indywidualna i grupowa sprawców przestępstw przeciwko wolności seksualnej 163
Farmakoterapia sprawców przestępstw przeciwko wolności seksualnej 170
Zakończenie 173
Piśmiennictwo 173
7. Etyka zawodowa biegłego seksuologa – Andrzej Depko 175
Wstęp 175
Problematyka etyczności postępowania w działalności biegłego 177
Zakończenie 179
Piśmiennictwo 179
8. Dylematy etyczne w opiniowaniu sądowo-seksuologicznym – spojrzenie biegłego psychiatry – Jerzy Pobocha 181
Wstęp 181
Status biegłego w opiniowaniu sądowo-seksuologicznym 181
Poczytalność w opiniowaniu sądowo-seksuologicznym 184
Kodeks etyczny biegłego 187
Zakończenie 195
Piśmiennictwo 195
Addenda 199
A. Kodeks etyczny Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego 199
B. Zalecenia konsultanta krajowego w dziedzinie seksuologii dotyczące leczenia preferencyjnych sprawców przestępstw seksualnych 207
Piśmiennictwo 222
Skorowidz 223

Szczegóły ebooka Seksuologia sądowa Tom 3

Wydawca:
PZWL
Rok wydania:
2023
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
epub,mobi
ISBN:
978-83-01-22982-5
ISBN wersji papierowej:
978-83-01-22947-4
Wydanie:
1
Redakcja:
Andrzej Depko,Aleksandra Krasowska
Miejsce wydania:
Warszawa
Liczba Stron:
230
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub