Systemy zdrowotne

Ebook Systemy zdrowotne

123,02 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Książka „Systemy zdrowotne” składa się z dwóch części: koncepcyjnej i szczegółowej. Pierwsze rozdziały publikacji poświęcono zagadnieniom definiowania systemów zdrowotnych, charakterystyce ich celów (z uwzględnieniem praw pacjenta), opisowi modeli tradycyjnych i modelu normatywnego, opartego na koncepcji integracji opieki. Prezentacja tych zagadnień ma dużą wartość poznawczą, a jednocześnie daje klucz do zrozumienia części szczegółowej. W drugiej części zaprezentowano wybrane systemy zdrowotne takich państw jak: Republika Federalna Niemiec (pierwszy publiczny system ubezpieczeniowy), Zjednoczone Królestwo (pierwszy publiczny system zaopatrzeniowy), Stany Zjednoczone Ameryki (dominujący system rynkowy), Szwajcaria (najlepszy system europejski), Niderlandy (system wielokrotnie uznany za najlepszy).
Książka kończy się przemyśleniami na temat organizacji systemów w warunkach zagrożeń epidemicznych.
Ciekawe współczesne opracowanie zainteresuje zarówno lekarzy, studentów zdrowia publicznego, słuchaczy kierunków podyplomowych, jak i kadrę zarządzająca podmiotami leczniczymi w Polsce.

Spis treści ebooka Systemy zdrowotne

PRZEDMOWA Piotr Mierzewski XI
1. WSTĘP Włodzimierz Cezary Włodarczyk 1
2. DEFINIOWANIE SYSTEMÓW ZDROWOTNYCH Włodzimierz Cezary Włodarczyk 7
Wprowadzenie 7
Koncepcje Światowej Organizacji Zdrowia - propozycje rozproszone 12
Raport Światowej Organizacji Zdrowia z 2000 roku 22
Wybrane wątki teoretyczne 36
Zakończenie 40
Piśmiennictwo 41
3. CELE SYSTEMÓW ZDROWOTNYCH Włodzimierz Cezary Włodarczyk 47
Wprowadzenie 47
Zabezpieczenie opieki i dostęp 52
Jakość i bezpieczeństwo 59
Prawa pacjenta 70
Racjonowanie 74
Zakończenie 79
Piśmiennictwo 79
4. OPISOWE MODELE SYSTEMÓW ZDROWOTNYCH Włodzimierz Cezary Włodarczyk 87
Wprowadzenie 87
Modele tradycyjne 91
Poszukiwanie nowych modeli 100
Zakończenie 116
Piśmiennictwo 117
5. MODEL NORMATYWNY. ZINTEGROWANY SYSTEM ZDROWOTNY Włodzimierz Cezary Włodarczyk 121
Wprowadzenie 121
Ku opiece integrowanej 123
WHO i organizacje międzynarodowe 129
Pola integracji 138
Głos sceptyczny 152
Zakończenie 154
Piśmiennictwo 155
6. REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC Christoph Sowada 163
Podstawowe dane 163
Historia systemu 164
Struktura systemu 170
Najważniejsze instytucje systemu 170
Organizacja i zasoby opieki zdrowotnej 177
Finansowanie systemu 179
Gromadzenie i podział środków pieniężnych 180
System od strony pacjenta 181
Powszechny obowiązek ubezpieczenia od ryzyka choroby 181
Składki ubezpieczeniowe 183
Zakres świadczeń 185
Droga pacjenta w systemie i korzystanie ze świadczeń 188
Ocena systemu w rankingach międzynarodowych i badaniach opinii publicznej 189
Podsumowanie 190
Piśmiennictwo 192
7. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO Iwona Kowalska-Bobko, Włodzimierz Cezary Włodarczyk 193
Powstawanie i konsolidacja NHS (1948-1991) 195
Pierwsza reforma konserwatystów (1991-1997) 197
Reforma rządu Partii Pracy (1997-2010) 200
Druga reforma konserwatywna - po roku 2010 203
Finansowanie 212
Opinie 214
Podsumowanie 215
Piśmiennictwo 216
8. STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI Michał Zabdyr-Jamróz, Katarzyna Badora-Musiał 219
Wprowadzenie 219
Ewolucja i organizacja 220
Historyczne korzenie aktualnego systemu 220
Najważniejsze publiczne programy opieki zdrowotnej 222
Inne instytucje systemu 225
Prywatne instytucje ubezpieczeniowe 227
Reforma Obamacare (Affordable Care Act) 229
Ścieżka pacjenta w systemie 233
Wydatki i efekty zdrowotne 236
Wyzwania i problemy 238
Podsumowanie i perspektywy 242
Piśmiennictwo 244 
9. SZWAJCARIA Magdalena Osak, Maria Magdalena Kozber 249
Podstawowe dane 249
Ewolucja i podział kompetencji 251
Tło historyczne 251
Struktura instytucjonalna systemu i podział kompetencji 253
Organizacja i zasoby opieki zdrowotnej 258
Zasady finansowania systemu 260
Prywatne ubezpieczenia zdrowotne 266
Finansowanie w liczbach 267
Funkcjonowanie systemu 271
Podsumowanie 272
Piśmiennictwo 274
10. NIDERLANDY Barbara Więckowska 277
Podstawowe informacje 277
Rys historyczny - podwaliny obecnego rozwiązania systemowego 278
Do roku 1965: rozproszony system ubezpieczeń 278
Lata 1965-2006: wiele planów ubezpieczeniowych 279
Po roku 2006: standaryzowany produkt ubezpieczeniowy
oraz konkurencja regulowana 282
Struktura instytucjonalna systemu i jego finansowanie 286
Kluczowe instytucje 286
Zakłady ubezpieczeń 288
Świadczeniodawcy 289
Źródła finansowania systemu 291
System wyrównywania ryzyka 295
System wyrównywania szkodowości 296
Struktura wydatków i źródła finansowania 297
Podsumowanie: ocena systemu 298
Piśmiennictwo 299
11. ZAKOŃCZENIE 301
Włodzimierz Cezary Włodarczyk
Piśmiennictwo 303
SKOROWIDZ

Szczegóły ebooka Systemy zdrowotne

Wydawca:
PZWL
Rok wydania:
2021
Typ publikacji:
Ebook
Format:
epub,mobi
ISBN:
978-83-200-6370-7
ISBN wersji papierowej:
978-83-200-6335-6
Wydanie:
1
Redakcja:
Włodzimierz Cezary Włodarczyk
Liczba Stron:
322
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub