Terapia w chorobach reumatycznych

Ebook Terapia w chorobach reumatycznych

176,12 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Praktyczna publikacja przygotowana przez ceniony i znany zespół lekarzy specjalistów. Czytelnicy znajdą w książce opis najważniejszych zagadnień związanych z chorobami reumatologicznymi u dzieci i dorosłych.

W książce omówiono takie tematy jak: reumatoidalne zapalenie stawów, choroby reumatyczne w wieku rozwojowym, choroba Henocha i Schönleina, Kawasaki, Stilla, choroby układowe tkanki łącznej toczeń rumieniowaty układowy, zapalenie wielomięśniowe i skórno-mięśniowe, twardzina układowa, zespół Sjögrena, zapalenia naczyń, polimialgia reumatyczna, zespół antyfosfolipidowy, choroba IgG4 zależna, spondyloartropatie, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, łuszczycowe zapalenie stawów, zapalenie stawów wywołane przez zakażenia i drobnoustroje, choroba zwyrodnieniowa stawów, osteoporoza, fibromialgia, regionalne zespoły bólowe, leki biologiczne i biopodobne, interakcja leków stosowanych w chorobach reumatycznych i w chorobach towarzyszących, leczenie operacyjne, rehabilitacja w chorobach reumatycznych, szczepienia oraz edukacja społeczeństwa.

Nowoczesne ujęcie, najnowsze wytyczne, wskazówki postępowania, rzetelna wiedza, ujęcie interdyscyplinarne, epidemiologia, patofizjologia, objawy kliniczne, badania laboratoryjne i obrazowe, rozpoznanie.

Zwięzłe kompendium przydatne w codziennej pracy zarówno reumatologów, jak i lekarzy medycyny rodzinnej.

Spis treści ebooka Terapia w chorobach reumatycznych

Przedmowa XV

Rozdział 1 1
Reumatoidalne zapalenie stawów
1

Rozdział 2 43
Choroby reumatyczne w wieku rozwojowym
43

Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów 43
Zapalenie błony naczyniowej oka w przebiegu młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów 57
Zespół aktywacji makrofagów w przebiegu młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów 59
Młodzieńcze spondyloartropatie 61
Choroby układowe tkanki łącznej w wieku rozwojowym 70
Młodzieńczy toczeń rumieniowaty układowy 70
Młodzieńcze zapalenie skórno-mięśniowe 81
Twardzina młodzieńcza 90
Młodzieńcza twardzina układowa 90
Młodzieńcza twardzina miejscowa 96
Mieszana choroba tkanki łącznej 100

Układowe zapalenia naczyń u dzieci 104
Choroba Schönleina-Henocha 105
Choroba Kawasakiego 111

Rozdział 3 119
Choroba Stilla u dorosłych
119

Rozdział 4 129
Choroby układowe tkanki łącznej
129
Toczeń rumieniowaty układowy 129
Zapalenie wielomięśniowe i skórno-mięśniowe 151
Mieszana choroba tkanki łącznej 171
Zespół Sjögrena 189
Zapalenia naczyń 204
Zapalenie tętnic Takayasu 206
Olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic 211
Guzkowe zapalenie tętnic 213
Choroba Kawasakiego 217
Ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń 221
Mikroskopowe zapalenie naczyń 226
Eozynofilowa ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń 229
Zapalenie małych naczyń związane z kompleksami immunologicznymi 232
Choroba związana z przeciwciałami przeciwko błonie podstawnej kłębuszków nerkowych 232
Zapalenie naczyń związane z krioglobulinemią 234
Zapalenie naczyń związane z immunoglobuliną klasy A 236
Pokrzywkowe zapalenie naczyń z hipokomplementemią 238
Zapalenia naczyń różnego kalibru i rodzaju 240
Choroba Behçeta 240
Zespół Cogana 241
Zapalenia naczyń jednego narządu 243
Leukocytoklastyczne zapalenie naczyń skóry 243
Pierwotne zapalenie naczyń ośrodkowego układu nerwowego 244
Zapalenie naczyń towarzyszące chorobie układowej 246
Zapalenie naczyń o prawdopodobnej etiologii 246
Kiłowe zapalenie tętnicy głównej 246
Zapalenie naczyń związane z lekami 247
Zapalenie naczyń związane z nowotworem 248
Zespoły rzekomych zapaleń naczyń 249
Polimialgia reumatyczna 251
Zespół antyfosfolipidowy 270
Leczenie kobiet z zespołem antyfosfolipidowym w ciąży i połogu 281
Choroba IgG4-zależna 288
Twardzina układowa 309

Rozdział 5 329
Spondyloartropatie
329
Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa 329
Łuszczycowe zapalenie stawów 349
Inne spondyloartropatie 366
Reaktywne zapalenie stawów 366
Zapalenie stawów związane z nieswoistą zapalną chorobą jelit 369
Choroba Whipple’a 370
Zespół skórno-stawowy związany z jelitami 371
Niezróżnicowana spondyloartropatia 371

Rozdział 6 373
Choroba zwyrodnieniowa stawów
373

Rozdział 7 393
Dna moczanowa
393

Rozdział 8 411
Osteoporoza
411

Rozdział 9 429
Genetycznie uwarunkowane zespoły chorobowe związane z nadmierną ruchomością stawów
429
Zespoły Ehlersa i Danlosa 429
Zespół Marfana 445
Fizjoterapia w nadmiernej ruchomości stawów 449

Rozdział 10 459
Fibromialgia
459

Rozdział 11 471
Bólowe zespoły korzeniowe – szyjny i lędźwiowo-krzyżowy
471
Bóle odcinka szyjnego kręgosłupa i radikulopatia szyjna 471
Spondyloza szyjna 475
Ból okolicy lędźwiowo-krzyżowej kręgosłupa 477
Rwa kulszowa 481
Zwężenie kanału kręgowego w odcinku lędźwiowym 486

Rozdział 12 489
Leki biologiczne i biopodobne w reumatologii
489
Leki biologiczne – charakterystyka, wskazania, zastosowanie w odniesieniu do aktualnych wytycznych 489
Leki biopodobne 494
Przeciwwskazania do leczenia biologicznego 496
Działania niepożądane związane ze stosowaniem leków biologicznych 498
Chemioprofi laktyka gruźlicy 500
Stosowanie leków biologicznych w czasie ciąży, laktacji i w okresie prekoncepcyjnym 502
Szczepienia a leczenie biologiczne 504

Rozdział 13 507
Interakcje leków stosowanych w chorobach reumatycznych i w chorobach towarzyszących
507
Wstęp 507
Leki stosowane w reumatologii 508
Niesteroidowe leki przeciwzapalne 508
Paracetamol 510
Metyloprednizolon 512
Prednizon 514
Interakcje leków immunosupresyjnych 517
Interakcje leków stosowanych w twardzinie układowej 530
Interakcje leków stosowanych w zespole antyfosfolipidowym 535
Interakcje leków stosowanych w chorobach układu kostno-stawowego wywołanych przez kryształy 539
Interakcje leków stosowanych w osteoporozie 543
Interakcje leków biologicznych i biopodobnych stosowanych w reumatologii 544
Interakcje suplementów diety stosowanych w chorobie zwyrodnieniowej stawów 549
Interakcje wybranych leków stosowanych w chorobach układu sercowo -naczyniowego z lekami stosowanymi w reumatologii 550
Inhibitory konwertazy angiotensyny, antagoniści angiotensyny II, leki blokujące receptory β adrenergiczne, leki moczopędne, blokerykanału wapniowego 550
Inhibitory reduktazy HMG-CoA, fi braty 555
Interakcje leków stosowanych w leczeniu cukrzycy z lekami stosowanymi w reumatologii 557
Interakcje leków stosowanych w leczeniu nadczynności i niedoczynności tarczycy z lekami stosowanymi w reumatologii 559
Interakcje wybranych leków stosowanych w chorobach obturacyjnych oskrzeli z lekami stosowanymi w reumatologii 560
Interakcje leków stosowanych w chorobach górnego odcinka przewodu pokarmowego z lekami stosowanymi w reumatologii 562

Rozdział 14 565
Leczenie operacyjne 565
Leczenie operacyjne chorych na reumatoidalne zapalenie stawów 565
Leczenie operacyjne w przebiegu choroby zwyrodnieniowej stawów 572


Rozdział 15 595
Rehabilitacja w chorobach reumatycznych
595
Specyfika i zasady rehabilitacji w chorobach reumatycznych 595
Rehabilitacja w reumatoidalnym zapaleniu stawów 596
Rehabilitacja w seronegatywnych spondyloartropatiach zapalnych 601
Rehabilitacja w osteoporozie 605
Rehabilitacja w chorobie zwyrodnieniowej stawów 609
Rehabilitacja w dnie moczanowej 613
Rehabilitacja w twardzinie układowej 614
Rehabilitacja w toczniu rumieniowatym układowym 617
Rehabilitacja w miopatiach zapalnych 619
Rehabilitacja w fi bromialgii i innych chorobach z grupy „reumatyzmu tkanek miękkich” 621

Rozdział 16 625
Szczepienia w przebiegu leczenia chorób reumatycznych
625


Rozdział 17 637
Rola edukacji w praktyce reumatologicznej 637

Skorowidz 644

Szczegóły ebooka Terapia w chorobach reumatycznych

Wydawca:
PZWL
Rok wydania:
2018
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
epub,mobi
ISBN:
978-83-200-5620-4
ISBN wersji papierowej:
978-83-200-5534-4
Wydanie:
1
Redakcja:
Irena Zimmermann-Górska
Liczba Stron:
648
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub