Terytorialne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw

Ebook Terytorialne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw Monika Słupińska

Monika Słupińska
0,00 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Przyjęcie terytorialnego paradygmatu rozwoju za podstawę analiz procesów rozwojowych stawia w nowym świetle pytanie o współczesne uwarunkowania dla funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw. Terytorium w jego nowym rozumieniu to specyficzna konstrukcja społeczna, oparta na relacjach pomiędzy aktorami lokalnymi. Relacje te, będące wynikiem wspólnych doświadczeń, wartości i zaufania, przyczyniają się do budowania przestrzeni społeczno-gospodarczej, w której wszyscy zainteresowani uczestniczą w tworzeniu i wdrażaniu polityk rozwoju.
Niniejsza publikacja w sposób szczególny koncentruje się na roli, jaką w tym kontekście pełni kapitał społeczny, oraz na współczesnych metodach sterowania procesem rozwoju terytorium (governance).
Publikacja adresowana jest do środowisk akademickich zainteresowanych problematyką dotyczącą terytorium, jego istoty, specyfiki, czynników mających wpływ na jego tworzenie i roli, jaką odgrywają czynniki terytorialne w rozwoju przedsiębiorstw. Odbiorcami książki mogą być także instytucje odpowiedzialne za kształtowanie i wdrażanie polityk rozwojowych, w realizację których mogłyby w większym stopniu być zaangażowane podmioty regionalne i lokalne.

Spis treści ebooka Terytorialne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw

Wstęp 9

Rozdział I. Terytorium – ewolucja paradygmatu rozwoju 15
1.1. Globalizacja i glokalizacja – nowe spojrzenie na uwarunkowania rozwoju 15
1.2. Rozwój lokalny jako płaszczyzna budowania konkurencyjności przedsiębiorstw 18
1.3. Przestrzeń i terytorium – narodziny terytorialnego paradygmatu rozwoju 21
1.4. Terytorialne systemy produkcyjne 26

Rozdział II. Kapitał terytorialny i sposoby jego wykorzystania 33
2.1. Pojęcie i rodzaje kapitału terytorialnego 33
2.2. Kapitał społeczny 37
2.3. Governance –współzarządzanie rozwojem terytorium 44

Rozdział III. Podejście terytorialne w politykach rozwoju 53
3.1. Terytorialny wymiar rozwoju w polityce spójności Unii Europejskiej 54
3.2. Pozaeuropejskie spojrzenie na koncepcję terytorialnego podejścia do rozwoju 65
3.3. Idea governance w ujęciu OECD i w działaniach Unii Europejskiej 68
3.4. Strategia rozwoju kapitału społecznego w Polsce 76

Rozdział IV. Rola terytorium w rozwoju przedsiębiorstw – badanie kapitału społecznego w regionie łódzkim 83
4.1. Przesłanki i cel badania 83
4.2. Opis metodologii badania 85
4.3. Charakterystyka grupy badawczej 88
4.4. Wiedza i korzystanie z programów pomocowych 93
4.4.1. Wiedza o programach pomocowych 93
4.4.2. Korzystanie z programów pomocowych 95
4.5. Współpraca z przedsiębiorstwami 99
4.5.1. Skłonność do współpracy 99
4.5.2. Częstotliwość współpracy 101
4.6. Współpraca z innymi podmiotami 104
4.7. Współpraca z instytucjami publicznymi 124
4.8. Istotność współpracy dla badanych przedsiębiorstw 136
4.9. Zaufanie w biznesie 161
4.9.1. Zaufanie do firm 161
4.9.2. Zaufanie do ludzi 166
4.10. Relacje pomiędzy przedsiębiorstwami a Centrum Obsługi Przedsiębiorcy 172
4.11. Podsumowanie wyników badania 177

Zakończenie 181
Literatura 185
Territorial determinants of enterprises development. Territory – Social capital – Governance (Summary) 199
Spis tabel i rysunków 201
Od Redakcji 205

Szczegóły ebooka Terytorialne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw

Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania:
2016
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
pdf
ISBN:
978-83-8088-094-8
ISBN wersji papierowej:
978-83-8088-093-1
Wydanie:
1
Autorzy:
Monika Słupińska
Liczba Stron:
206
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub