• Promocja
Uwarunkowania rozwoju lokalnego na obszarach przygranicznych

Ebook Uwarunkowania rozwoju lokalnego na obszarach przygranicznych Sławomir Sitek

Sławomir Sitek
29,65 zł 33,60 zł
Najniższa cena z 30 dni: 29,65 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Monografia przeznaczona jest dla specjalistów zajmujących się rozwojem lokalnym ze szczególnym uwzględnieniem obszarów przygranicznych. Praca ma charakter interdyscyplinarny i korzysta z dorobku wielu nauk tj. geografia, ekonomia czy socjologia. Wypełnia lukę wiedzy w zakresie specyfiki uwarunkowań rozwoju lokalnego polskich obszarów przygranicznych, szczególnie w kontekście przemian granicy, które nastąpiły w ostaniem ćwierćwieczu. Wnioski z pracy mogą być interesującą wskazówka w zakresie kształtowania rozwoju lokalnego na obszarach peryferyjnych. Książka oprócz wymiaru naukowego i teoretycznego, może być pomocna w praktyce zarządzania procesami rozwoju terytorialnego, w tym w procesie budowania strategii rozwoju. Z tego powodu oprócz naukowców, studentów i pasjonatów tematów lokalnych, dedykowana jest osobom reprezentującym samorząd terytorialny oraz euroregiony.

Spis treści ebooka Uwarunkowania rozwoju lokalnego na obszarach przygranicznych

Wstęp / 7

Rozdział 1. Założenia teoretyczne pracy / 11
1.1. Przedmiot i cel pracy / 11
1.2. Zakres przestrzenny i czasowy / 16
1.3. Metodologia badań/ 25

Rozdział 2. Problematyka rozwoju jako przedmiot badań / 29
2.1. Rozwój i jego rodzaje / 29
2.2. Pojęcie i specyfika rozwoju lokalnego /36
2.3. Czynniki i bariery rozwoju lokalnego / 45
2.4. Rozwój lokalny jako element działania władz publicznych / 52
2.5. Specyfika rozwoju lokalnego na obszarach przygranicznych / 58
2.5.1. Obszary przygraniczne na świecie / 58
2.5.2. Polskie obszary przygraniczne / 64

Rozdział 3. Teorie bazowe dla koncepcji rozwoju lokalnego / 69
3.1. Teorie rozwoju społecznego / 71
3.2. Teorie rozwoju gospodarczego / 78
3.3. Teorie rozwoju przestrzennego / 87
Rozdział 4. Granica i jej wpływ na procesy rozwoju / 91
4.1. Rodzaje i funkcje granicy / 91
4.2. Zmiany funkcji granic Polski i warunków funkcjonowania pograniczy / 97
4.3. Postrzeganie granicy i stosunek do niej / 107
Rozdział 5. Identyfikacja uwarunkowań rozwoju lokalnego obszarów przygranicznych w Polsce / 113
5.1. Potencjał i pozycja obszarów przygranicznych na tle kraju / 113
5.1.1. Wymiar ludnościowy / 113
5.1.2. Wymiar gospodarczy / 115
5.1.3. Wymiar przestrzenny / 125
5.2. Poziom rozwoju lokalnego obszarów przygranicznych / 126
5.3. Makroekonomiczne uwarunkowania transgraniczne / 133
5.3.1. Poziom wydatków transgranicznych / 139
5.3.2. Indywidulane i zbiorowe korzyści z handlu / 144
5.3.3. Dochody gmin z tytułu opłaty targowej / 147
5.4. Rynek pracy i rynek nieruchomości w układzie transgranicznym / 151
5.4.1. Rynek pracy / 151
5.4.2. Rynek nieruchomości / 158
5.5. Specyfika społeczna pogranicza / 161
5.5.1. Wielokulturowość – mniejszości narodowe i etniczne / 161
5.5.2. Kapitał społeczny pograniczy / 166
5.5.2.1. Frekwencja w wyborach i wskaźnik reprezentacji / 167
5.5.2.2. Transgraniczny kapitał społeczny / 171
5.5.2.3. Aktywność społeczna / 175
5.6. Turystyka jako czynnik rozwoju lokalnego na obszarach przygranicznych /177
5.7. Wsparcie współpracy transgranicznej środkami finansowymi UE / 178
Rozdział 6. Klasyfikacja procesów rozwojowych na obszarach przygranicznych / 181
6.1. Synteza uwarunkowań rozwoju badanych obszarów przygranicznych / 181
6.2. Ocena warunków dla rozwoju lokalnego na pograniczach Polski / 184

Rozdział 7. Teorie rozwoju lokalnego a rozwój obszarów przygranicznych / 187
7.1. Sekwencja procesów rozwoju na obszarach przygranicznych / 187
7.2. Przydatność teorii do praktyki rozwoju lokalnego obszarów przygranicznych / 189

Zakończenie / 197
Literatura / 205
Summary / 229
Spis tabel / 231
Spis rycin / 233

Szczegóły ebooka Uwarunkowania rozwoju lokalnego na obszarach przygranicznych

Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Rok wydania:
2016
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
pdf
ISBN:
978-83-226-3081-5
Wydanie:
1
Autorzy:
Sławomir Sitek
Miejsce wydania:
Katowice
Liczba Stron:
238
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub