Współczesna terapia zajęciowa. Od teorii do praktyki

Ebook Współczesna terapia zajęciowa. Od teorii do praktyki Anna Misiorek, Edyta Janus, Miłosz Kuśnierz, Rafał Bugaj

Anna Misiorek, Edyta Janus, Miłosz Kuśnierz, Rafał Bugaj
78,77 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Podstawy teoretyczne współczesnej terapii zajęciowej. Pojęcia i definicje, umiejscowienie terapii zajęciowej w naukach o ochronie zdrowia i jej możliwości w obszarach prewencji, profilaktyki, promocji zdrowia. Przykłady dobrej praktyki, zastosowanie koncepcji ICF, a także zasady używania modeli terapii zajęciowej. Kompetencje terapeuty warunkujące efekty współdziałania z pacjentem wraz z budowaniem poprawnych relacji z nim i jego rodziną. Treści zgodne ze standardami szkolenia i pracy terapeuty zajęciowego w krajach Unii Europejskiej.

Spis treści ebooka Współczesna terapia zajęciowa. Od teorii do praktyki

1. Historia terapii zajęciowej – Anna Misiorek 1
1.1. Wprowadzenie 1
1.2. Terapia zajęciowa na świecie 1
1.2.1. Leczenie moralne – Ruch Moral Treatment (MT) 2
1.2.2. Ruch artystyczny sztuki i rzemiosła – Arts and Crafts Movement 3
1.2.3. Pionierzy terapii zajęciowej, Narodowe Towarzystwo Promocji Terapii Zajęciowej – National Society for the Promotion of Occupational Therapy (NSPOT) 5
1.2.4. Rozwój terapii zajęciowej podczas I wojny światowej, pomocnicy rekonstrukcji – Roconstruction Aides 8
1.2.5. Czasy powojenne 10
1.2.6. II wojna światowa 11
1.2.7. Powrót do korzeni – rozwój współczesnej terapii zajęciowej 12
1.3. Terapia zajęciowa w Polsce 13
1.3.1. Początki terapii zajęciowej w Polsce 13
1.3.2. Pionierzy polskiej rehabilitacji i terapii zajęciowej 15
1.3.3. Aktualna sytuacja polskiej terapii zajęciowej 18
1.4. Podsumowanie 21
Pytania i polecenia sprawdzające 21
Piśmiennictwo 21
2. Współczesne pojęcia, definicje i koncepcje w terapii zajęciowej – Anna Misiorek 23
2.1. Wprowadzenie 23
2.2. Podstawowe idee, pojęcia i definicje używane w terapii zajęciowej 24
2.2.1. Zajęcie jest podstawową ludzką potrzebą, zajęcia nadają życiu sens 24
2.2.2. Umożliwianie (enablement) 25
2.2.3. Wykonywanie zajęć i zaangażowanie w zajęcia (occupational performance, occupational engagement) 26
2.2.4. Zastosowanie koncepcji wykonywania zajęć i zaangażowania w zajęcia w praktyce 28
2.2.5. Uczestniczenie w zajęciach (occupational participation) oraz deprywacja zajęciowa (occupational deprivation) 29
2.2.6. Teoria przepływu (Flow theory) 30
2.2.7. Równowaga zajęciowa i brak równowagi zajęciowej (occupational balance, occupational imbalance) 30
2.2.8. Alienacja zajęciowa (occupational alienation) 31
2.2.9. Sprawiedliwość zajęciowa (occupational justice) 32
2.2.10. Czynniki ryzyka związane z zajęciowością ludzką (occupational risk factors) 33
2.2.11. Podsumowanie 33
Pytania i polecenia sprawdzające 33
Piśmiennictwo 34
3. Robienie, bycie, stawanie się i przynależenie – istota zajęciowości ludzkiej a ochrona i promocja zdrowia – zestawienie wybranych prac – Anna Misiorek 37
3.1. Wprowadzenie 37
3.2. Robienie, bycie, stawanie się – istotą zajęciowości ludzkiej 38
3.2.1. Robienie, zajmowanie się – doing 38
3.2.2. Bycie – being 38
3.2.3. Stawanie się – becoming 39
3.2.4. Przynależenie – belonging 40
3.2.5. Praktyka terapii zajęciowej i promocja zdrowia w świetle koncepcji Ann Wilcock 41
3.2.6. Rola terapii zajęciowej w promocji zdrowia 42
3.3. Wzajemne relacje pomiędzy poszczególnymi elementami teorii Ann Wilcock w badaniach naukowych 45
3.3.1. Robienie i bycie 45
3.3.2. Robienie i stawanie się 46
3.3.3. Robienie i przynależenie 47
3.3.4. Bycie i stawanie się 47
3.3.5. Bycie i przynależenie 48
3.3.6. Stawanie się i przynależenie 48
3.4. Podsumowanie 48
Pytania i polecenia sprawdzające 49
Piśmiennictwo 49
4. Umiejętności terapeuty zajęciowego – Edyta Janus 53
4.1. Wprowadzenie 53
4.2. Nawiązanie relacji terapeutycznej i współpraca z pacjentem 53
4.3. Zdobywanie informacji niezbędnych do prowadzenia terapii zajęciowej. 56
4.4. Ocena 60
4.5. Umożliwianie wykonywania zajęć 63
4.6. Praca w grupie/praca z grupą 64
4.7. Podsumowanie 68
Pytania i polecenia sprawdzające 69
Piśmiennictwo 69
5. Modele i klasyfikacje jako ramy odniesienia. Model KAWA – Miłosz Kuśnierz, Rafał Bugaj 71
5.1. Wprowadzenie 71
5.2. Czym są modele (i klasyfikacje) w TZ 74
5.3. Model KAWA 74
5.3.1. Proces terapeutyczny z użyciem modelu KAWA/modelu rzeki życia 77
5.3.2. Stosunek elementów symboliki modelu KAWA do wzajemnych relacji elementów ICF 79
5.3.3. Relacja jakości życia do elementów modelu rzeki życia 80
5.4. Podsumowanie 81
Pytania i polecenia sprawdzające 81
Piśmiennictwo 82
6. Wybrane modele stosowane w terapii zajęciowej – Miłosz Kuśnierz, Rafał Bugaj 83
6.1. Wprowadzenie 83
6.2. Model Person-Environment-Occupation (PEO) jako model transakcyjny, PEO fit 84
6.3. Canadian Model of Occupational Performance-Engagement (CMOP-E) 89
6.4. Model of Human Occupation (MOHO) – Model Zajęć Człowieka 93
6.4.1. Narzędzia modelu MOHO 94
6.5. Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF) 101
6.6. Podsumowanie 106
Pytania i polecenia sprawdzające 106
Piśmiennictwo 106
7. Praktyka skupiona na kliencie i jej kluczowe znaczenie w obszarze terapii zajęciowej – Rafał Bugaj, Miłosz Kuśnierz 109
7.1. Wprowadzenie 109
7.2. Klient czy pacjent? 110
7.3. Praktyka skupiona na kliencie (client-centred practice – CCP) w terapii zajęciowej 111
7.4. Praktyka skupiona na rodzinie (family-centred practice – FCP) 112
7.5. Podsumowanie 113
Pytania i polecenia sprawdzające 114
Piśmiennictwo 114
8. Proces terapeutyczny i jego konteksty oraz modele interwencji – Rafał Bugaj, Miłosz Kuśnierz 117
8.1. Wprowadzenie 117
8.2. The Canadian Practice Process Framework (CPPF) 118
8.2.1. Elementy CPPF 119
8.3. Podsumowanie 132
Pytania i polecenia sprawdzające 133
Piśmiennictwo 133
9. Interwencje w terapii zajęciowej – Miłosz Kuśnierz, Rafał Bugaj 127
9.1. Wprowadzenie 135
9.2. Podział interwencji 135
9.2.1. Interwencje, w których terapeuta zajęciowy zarządza, żeby umożliwić powstanie adaptacji 136
9.2.2. Interwencje, w których terapeuta zajęciowy uczy, żeby umożliwić uczenie się klienta 139
9.2.3. Interwencje, w których terapeuta zajęciowy wspiera klienta, żeby umożliwić zdrowienie 151
9.2.4. Interwencje, w których terapeuta zajęciowy promuje, żeby umożliwić zdrowie i dobrostan 153
9.3. Podsumowanie 155
Pytania i polecenia sprawdzające 156
Piśmiennictwo 156
10. Rozwój zawodowy terapeuty zajęciowego – Edyta Janus 165
10.1. Wprowadzenie 165
10.2. Rozwój zawodowy terapeuty zajęciowego – wybrane aspekty 166
10.3. Portfolio 168
10.4. Superwizja 170
10.5. Podsumowanie 173
Pytania i polecenia sprawdzające 173
Piśmiennictwo 173
11. Dbanie o własne zdrowie jako warunek konieczny do pełnegoi satysfakcjonującego wykonywania obowiązków zawodowych – Edyta Janus 175
11.1. Wprowadzenie 175
11.2. Rozumienie zdrowia 176
11.3. Dbanie o zdrowie fizyczne 177
11.4. Dbanie o zdrowie psychiczne – radzenie sobie ze stresem związanym z pracą 179
11.5. Podsumowanie 183
Pytania i polecenia sprawdzające 183
Piśmiennictwo 184
Skorowidz 187

Szczegóły ebooka Współczesna terapia zajęciowa. Od teorii do praktyki

Wydawca:
PZWL
Rok wydania:
2019
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
epub,mobi
ISBN:
978-83-200-5926-7
ISBN wersji papierowej:
978-83-200-5901-4
Wydanie:
1
Autorzy:
Anna Misiorek,Edyta Janus,Miłosz Kuśnierz,Rafał Bugaj
Liczba Stron:
200
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub