Wybrane aspekty wielokulturowości w pielęgniarstwie

Ebook Wybrane aspekty wielokulturowości w pielęgniarstwie

21,00 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Model bezpieczeństwa kulturowego zawiera społeczno-polityczne i społeczno-kulturowe aspekty bezpieczeństwa kulturowego sprzężone z etyką społeczną, która cechuje się trzema głównymi elementami: sprawiedliwością społeczną i równouprawnieniem, indywidualną lub zbiorową autonomią kulturową i tożsamością oraz zaufaniem i szacunkiem. Połączenie elementów społecznych i etycznych powinno prowadzić do bezpiecznej kulturowo praktyki pielęgniarskiej. Celem niniejszej monografii jest ukazanie wiedzy, opinii i postaw personelu pielęgniarskiego w Polsce względem pacjenta odmiennego kulturowo, zapotrzebowania na kształcenie w tej tematyce oraz potrzeby rozwijania kompetencji kulturowych. Książka składa się z czterech rozdziałów zawierających osiem tekstów, w których przedstawiono wyniki badań, analizy literatury przedmiotu i własne spostrzeżenia autorów związane z wielokulturowością i kompetencjami kulturowymi w pielęgniarstwie (Ze Wstępu).

Spis treści ebooka Wybrane aspekty wielokulturowości w pielęgniarstwie

Wstęp 5

Rozdział 1. Wybrane aspekty wielokulturowości 25

Małgorzata Lesińska-Sawicka, Kazimiera Hebel
Intersubiektywność w opiece nad pacjentem (nie)odmiennym kulturowo 27

Karolina Pograniczna
„Inny” w Polsce. Polska opieka zdrowotna z perspektywy osoby odmiennej kulturowo 41


Rozdział 2. Wielokulturowość w świetle prawa 59

Elżbieta Bernaciak
Wyzwania wielokulturowości w opiece zdrowotnej w kontekście praw pacjenta 61

Monika Cybulska, Małgorzata Lesińska-Sawicka
Dyskryminacja w zakładach opieki zdrowotnej w opiniach personelu pielęgniarskiego 75


Rozdział 3. Kompetencje kulturowe 91

Małgorzata Lesińska-Sawicka
Kompetencje kulturowe w pielęgniarstwie 93

Aleksandra Chamier Ciemińska, Małgorzata Lesińska-Sawicka
Pacjent odmienny kulturowo w opiece pielęgniarskiej. Studium porównawcze Polski i Niemiec 113


Rozdział 4. Edukacja wielokulturowa 133
Małgorzata Lesińska-Sawicka
Umiejętności, wiedza czy postawa? Przedmiot nabywania kompetencji kulturowych 135

Małgorzata Lesińska-Sawicka, Agnieszka Grochulska
Wiedza studentów pielęgniarstwa na temat zjawiska wielokulturowości 151

Zakończenie 165
Bibliografia 173
Noty o autorach 185

Szczegóły ebooka Wybrane aspekty wielokulturowości w pielęgniarstwie

Wydawca:
Uniwersytet Pomorski w Słupsku
Rok wydania:
2015
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
pdf
ISBN:
978-83-7467-252-8
ISBN wersji papierowej:
978-83-7467-252-8
Redakcja:
Małgorzata Lesińska-Sawicka
Miejsce wydania:
Słupsk
Liczba Stron:
194
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub