Zakażenia szpitalne w onkologii

Ebook Zakażenia szpitalne w onkologii

149,57 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Publikacja porusza najważniejsza zagadnienia związane z zakażeniami szpitalnymi w onkologii. Przestawia patogeny odpowiedzialne za powstawanie zakażeń, zasady pobierania materiałów do badań mikrobiologicznych, stosowanie racjonalnej antybiotykoterapii i opis stanów nagłych w chorobach nowotworowych. Określa również zadania zespołu kontroli oraz prawne aspekty odnoszące się do opieki nad chorymi. Na dodatkową uwagę zasługuje rozdział poświęcony powierzchniom o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych, a konkretnie roli miedzi. Może to stanowić wytyczną do zastosowania tego metalu do pokrycia nim sprzętu stanowiącego wyposażenie szpitala , szczególnie w bloku operacyjnym. Publikacja dostarczy praktycznych informacji uzupełniających wiedzę na temat zakażeń szpitalnych lekarzom specjalistom, zespołom kontroli zakażeń. Po książkę powinni także sięgnąć zarządzający szpitalami.

Spis treści ebooka Zakażenia szpitalne w onkologii

1. Znaczenie kliniczne zakażeń szpitalnych w onkologii – Andrzej W. Szawłowski, Beata Janas 1
1.1. Wstęp 1
1.2. Znaczenie kliniczne zakażeń w onkologii 2
Ryzyko zakażeń w onkologii 3
Czynniki ryzyka zakażeń w onkologii 7
Diagnostyka zakażeń u pacjentów z chorobą nowotworową 14
Kliniczne zasady leczenia zakażeń u pacjentów z chorobą nowotworową 15
1.3. Podsumowanie 16
Piśmiennictwo 17
2. Patogeny bakteryjne odpowiedzialne za zakażenia szpitalne w onkologii – Hanna Połowniak-Pracka 19
2.1. Wstęp 19
2.2. Zakażenia u chorych na chłoniaki 20
Zakażenia w łożysku naczyniowym 21
Zapalenie płuc 23
Zakażenia skóry i tkanek miękkich 24
Zakażenia układu moczowego 24
Zakażenia układu pokarmowego 25
Zakażenia ośrodkowego układu nerwowego 26
2.3. Zakażenia u chorych na nowotwory lite 26
Zakażenia u chorych na nowotwór narządów w obszarze głowy i szyi 27
Zakażenia u chorych na nowotwór układu pokarmowego 30
Zakażenia u chorych na nowotwory płuca i klatki piersiowej 31
Zakażenia u chorych na nowotwór układu moczowego 33
Zakażenia u kobiet chorych na nowotwór narządów płciowych 35
Zakażenia tkanek miękkich i kości 37
Zakażenia u chorych na nowotwór ośrodkowego układu nerwowego 38
Zakażenia u chorych na nowotwór piersi 39
Zakażenia na oddziałach intensywnej terapii (OIT) 40
2.4. Podsumowanie 41
Piśmiennictwo 42
3. Patogeny grzybicze odpowiedzialne za zakażenia szpitalne w onkologii – Urszula Nawrot 47
3.1. Wstęp 47
3.2. Rodzaj Candida 51
Candida albicans 52
Candida glabrata 58
Candida tropicalis, Candida krusei, Candida parapsilosis 61
Candida auris 66
3.3. Rodzaj Cryptococcus 68
3.4. Rzadkie drożdżaki 72
3.5. Rodzaj Aspergillus 77
Aspergillus fumigatus 82
Aspergillus flavus, Aspergillus niger, Aspergillus terreus 87
3.6. Hyalohyphomycetes 90
3.7. Mucormycetes 95
3.8. Inwazyjna choroba grzybicza – znaczenie definicji 99
Czynniki gospodarza predysponujące do wystąpienia IFD 99
Kryteria kliniczne wskazujące na możliwość występowania IFD 100
Badania mikrobiologiczne potwierdzające/wskazujące na możliwość występowania IFD 101
Piśmiennictwo 103
4. Patogeny wirusowe odpowiedzialne za zakażenia szpitalne w onkologii – Tomasz Dzieciątkowski, Anna Waszczuk-Gajda 111
4.1. Wstęp 111
4.2. Wirusowe zakażenia przewodu pokarmowego 111
Rotawirusy 112
Norowirusy 114
Adenowirusy 115
Astrowirusy 116
Pikornawirusy 116
4.3. Wirusowe zakażenia dróg oddechowych 117
Wirus grypy 117
Syncytialny wirus oddechowy 119
Wirusy parainfluenzy 120
Metapneumowirus 120
4.4. Zakażenia wirusami przenoszonymi drogą krwi i produktów krwiopochodnych 122
Wirus zapalenia wątroby typu B 123
Wirus zapalenia wątroby typu C 123
Ludzki wirus nabytego niedoboru odporności (HIV) 124
Piśmiennictwo 124
5. Zasady pobierania materiału do badań mikrobiologicznych – Agnieszka Chmielarczyk, Dorota Romaniszyn, Jadwiga Wójkowska-Mach 127
5.1. Ogólne zasady dotyczące pobierania materiałów 128
5.2. Szczegółowe zasady dotyczące pobierania materiałów 135
Materiały do badań molekularnych: PCR i RT-PCR 135
Materiały do badań mikroskopowych, hodowlanych i serologicznych 137
Wydanie wyniku 141
Piśmiennictwo 142
6. Interpretacja wyników badań mikrobiologicznych – Hanna Połowniak-Pracka 145
6.1. Cel badania mikrobiologicznego 145
6.2. Identyfikacja drobnoustroju 146
6.3. Interpretacja wyników oznaczenia lekowrażliwości 147
6.4. Informacje dodatkowe 149
6.5. Podsumowanie 150
Piśmiennictwo 151
7. Antybiotykoterapia zakażeń wewnątrzszpitalnych – Alicja Pawińska 153
7.1. Wprowadzenie 153
7.2. Narastanie oporności na antybiotyki u drobnoustrojów 154
7.3. Ogólne zasady wyboru antybiotyku 158
7.4. Czas trwania antybiotykoterapii 159
7.5. Terapia eskalacyjna i deeskalacyjna 161
7.6. Wybór antybiotyku w leczeniu różnych postaci zakażeń 162
Stosowanie antybiotyków w leczeniu zakażeń układu moczowego 162
Stosowanie antybiotyków w leczeniu zakażeń miejsca operowanego 164
Stosowanie antybiotyków w leczeniu zapalenia płuc 166
Stosowanie antybiotyków w leczeniu zakażeń przewodu pokarmowego o etiologii C. difficile 168
Stosowanie antybiotyków w leczeniu gorączki neutropenicznej 170
Stosowanie antybiotyków w leczeniu zakażeń wywołanych przez wielooporne pałeczki Gram-ujemne 173
Piśmiennictwo 176
8. Stany nagłe związane z zakażeniami wewnątrzszpitalnymi: występowanie, diagnostyka, leczenie – Małgorzata Misiak 179
8.1. Wstęp 179
8.2. Szpitalne zapalenie płuc 180
Epidemiologia, patogeneza 180
Rozpoznanie 181
Zapobieganie 182
Leczenie 183
8.3. Ostra niewydolność oddechowa 183
Rozpoznanie 183
Leczenie 185
8.4. Posocznica (sepsa) i wstrząs septyczny 187
Definicja 187
Epidemiologia, patogeneza 187
Rozpoznanie 191
Leczenie 193
8.5. Zakażenia związane z cewnikiem centralnym 198
Definicja 198
Występowanie i etiologia 198
Patogeneza 198
Rozpoznanie 200
Zapobieganie 201
Leczenie 202
Piśmiennictwo 203
9. Zasady racjonalnej antybiotykoterapii – Monika Wanke-Rytt 207
9.1. Wstęp 207
9.2. Rodzaje oporności 208
Oporność naturalna 208
Oporność nabyta 210
9.3. Zasady leczenia przeciwdrobnoustrojowego 212
Określenie źródła zakażenia i rozpoczęcie leczenia 212
Droga podania antybiotyku 214
Długość terapii 214
Bakteriobójcze i bakteriostatyczne działanie antybiotyków 215
Działania niepożądane antybiotyków 215
Niepowodzenie terapii 216
Farmakokinetyka i farmakodynamika 217
Rola badań mikrobiologicznych w leczeniu przeciwdrobnoustrojowym 218
Polityka antybiotykowa w szpitalu 218
9.4. Podsumowanie 221
Piśmiennictwo 222
10. Higiena rąk i typy izolacji jako profilaktyka zakażeń szpitalnych – Jadwiga Wójkowska-Mach 225
10.1. Higiena rąk 225
10.2. Zastosowanie rękawiczek ochronnych 230
10.3. Izolacja 231
Piśmiennictwo 234
11. Powierzchnie o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych – Anna Różańska, Agnieszka Chmielarczyk, Dorota Romaniszyn, Małgorzata Bulanda 235
Piśmiennictwo 242
12. Monitorowanie i zapobieganie zakażeniom szpitalnym – Ewa Augustynowicz-Kopeć, Zofia Zwolska 243
12.1. Wprowadzenie. Ważniejsze dane epidemiologiczne 243
12.2. Podstawowe definicje 244
12.3. Czynniki wpływające na powstawanie zakażeń szpitalnych 246
12.4. Czynniki etiologiczne zakażeń szpitalnych 248
Bakterie – komensale i patogeny 248
Wirusy 249
Grzyby i parazyty 249
12.5. Mykobakterie 249
Zakażenia szpitalne wywołane prątkami gruźlicy 250
Zakażenie kropelkowe 251
Inne możliwe drogi zakażenia prątkami gruźlicy 252
Obowiązki pracodawcy wobec pracowników narażonych na ekspozycję prątków gruźlicy 255
12.6. Lokalizacja zakażenia szpitalnego 257
Zakażenia dróg moczowych 257
Zakażenie miejsca operowanego 257
Szpitalne zapalenie płuc 257
Szpitalna bakteriemia 259
Inne zakażenia szpitalne 259
12.7. Zapobieganie transmisji patogenów w środowisku szpitalnym 260
Standardowe środki ostrożności 261
Szczególne środki ostrożności w przypadku chorych zakażonych patogenami lekoopornymi 261
Oczyszczanie powietrza – obszary wysokiego ryzyka 262
12.8. Zapobieganie zakażeniom szpitalnym u chorych na raka 263
Piśmiennictwo 265
13. Organizacja i zadania zespołu kontroli zakażeń szpitalnych – Ewa Augustynowicz-Kopeć, Zofia Zwolska 269
13.1. Wstęp 269
13.2. Komitet kontroli zakażeń szpitalnych 269
13.3. Zespół kontroli zakażeń szpitalnych 270
13.4. Monitorowanie zakażeń szpitalnych 271
13.5. Zgłaszanie chorób zakaźnych i zakażeń 272
13.6. System rejestracji zakażeń szpitalnych 275
13.7. Metody monitorowania zakażeń szpitalnych 276
Piśmiennictwo 277
14. Aspekty prawne związane z zakażeniami szpitalnymi – Paweł Ratajczyk 279
Piśmiennictwo 291
Skorowidz 293

Szczegóły ebooka Zakażenia szpitalne w onkologii

Wydawca:
PZWL
Rok wydania:
2018
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
mobi,epub
ISBN:
978-83-200-5553-5
ISBN wersji papierowej:
978-83-200-5531-3
Wydanie:
1
Redakcja:
Andrzej W. Szawłowski
Liczba Stron:
296
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub