• Promocja
Zrównoważona przedsiębiorczość. Analiza i model

Ebook Zrównoważona przedsiębiorczość. Analiza i model Paula Bajdor

Paula Bajdor
21,81 zł 31,97 zł
Najniższa cena z 30 dni: 21,81 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Zrównoważona przedsiębiorczość to wszechstronna koncepcja zakładająca występowanie wzajemnych relacji zachodzących między przedsiębiorstwem a rynkiem, społeczeństwem i środowiskiem. We współczesnych realiach gospodarczych, charakteryzujących się niezmiernie wysoką dynamiką zmian, realizacja tej koncepcji w wymiarze praktycznym przez wszystkie podmioty funkcjonujące na rynku (przedsiębiorstwa prywatne i państwowe, fundacje, organizacje samorządowe oraz organizacje pozarządowe) staje się wręcz koniecznością, a efekty jej wdrożenia wpływają pozytywnie zarówno na działalność samego przedsiębiorstwa, jak i na jego najbliższe otoczenie. W obecnie dostępnej literaturze przedmiotu występuje niewiele polskich publikacji z dziedziny zrównoważonej przedsiębiorczości, często też jest w nich pomijany praktyczny wymiar tej koncepcji. Niniejsza monografia prezentuje wyniki badań naukowych i analiz Autorki, mających na celu uzyskanie wiedzy dotyczącej praktycznego wymiaru zrównoważonej przedsiębiorczości w działalności polskich przedsiębiorstw. Zaproponowane w pracy autorskie definicje oraz autorski model zrównoważonej przedsiębiorczości rzucają nowe światło na to zagadnienie oraz jego rolę w zarządzaniu przedsiębiorstwem, stanowiąc interesujący oraz nowatorski wkład do nauk o zarządzaniu i jakości.

Spis treści ebooka Zrównoważona przedsiębiorczość. Analiza i model

Wstęp

Rozdział 1
U podstaw zrównoważonego przedsiębiorstwa
1.1. Najważniejsze paradygmaty zarządzania przedsiębiorstwami
1.2. Ewolucja koncepcji zrównoważonego rozwoju
1.3. Modele zrównoważonego przedsiębiorstwa
1.4. Miejsce przedsiębiorczości i innowacji w obszarze nauk o zarządzaniu z perspektywy zrównoważonego rozwoju

Rozdział 2
Teoretyczne podstawy zrównoważonej przedsiębiorczości
2.1. Analiza ilościowa publikacji naukowych z obszaru zrównoważonej przedsiębiorczości
2.2. Istota zrównoważonej przedsiębiorczości
2.3. Geneza i ujęcie definicyjne zrównoważonej przedsiębiorczości
2.4. Modele zrównoważonej przedsiębiorczości
2.5. Narzędzia wdrażania zrównoważonej przedsiębiorczości we współczesnym przedsiębiorstwie

Rozdział 3
Podstawy metodyczne przeprowadzonych badań
3.1. Cele badawcze
3.2. Określenie przedmiotu badań
3.3. Założenia i ograniczenia badawcze
3.4. Model badawczy
3.5. Hipotezy badawcze
3.6. Zastosowane narzędzia badawcze
3.7. Przyjęta procedura badawcza

Rozdział 4
Zrównoważona przedsiębiorczość przedsiębiorstw MŚP w Polsce – badania empiryczne
4.1. Charakterystyka motywów prowadzenia działalności gospodarczej
4.2. Zależności między celami zrównoważonej przedsiębiorczości a podejmowanymi działaniami
4.3. Ocena istotności relacji zachodzących pomiędzy celami zrównoważonej przedsiębiorczości a wybranymi działaniami
4.4. Ocena istotności różnic pomiędzy wybranymi kategoriami działań przedsiębiorstwa a długością działania na rynku
4.5. Identyfikacja czynników zrównoważonej przedsiębiorczości w przedsiębiorstwach
4.6. Identyfikacja współzależności między czynnikami wpływającymi na realizację celów zrównoważonej przedsiębiorczości

Rozdział 5
Model zrównoważonej przedsiębiorczości
5.1. Założenia modelu ZP
5.2. Charakterystyka modelu ZP
5.3. Ograniczenia modelu ZP
5.4. Warunki wdrożenia modelu ZP
5.5. Wnioski

Zakończenie

Literatura

Spis tabel

Spis rysunków

Załącznik – kwestionariusz ankietowy

Szczegóły ebooka Zrównoważona przedsiębiorczość. Analiza i model

Wydawca:
Politechnika Częstochowska
Rok wydania:
2021
Typ publikacji:
Ebook
Format:
pdf
ISBN:
978-83-7193-841-2
ISBN wersji papierowej:
978-83-7193-839-9
Wydanie:
1
Autorzy:
Paula Bajdor
Miejsce wydania:
Częstochowa
Liczba Stron:
280
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub