• Promocja
Zrównoważony rozwój w zarządzaniu i finansach

Ebook Zrównoważony rozwój w zarządzaniu i finansach

14,67 zł 21,50 zł
Najniższa cena z 30 dni: 14,67 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

W monografii przedstawiono koncepcje zrównoważonego rozwoju i jej ujęcie w strukturze celów przedsiębiorstwa oraz scharakteryzowano i poddano ocenie przejawy wdrażania i realizacji zrównoważonego rozwoju w działalności poszczególnych przedsiębiorstw, branż i sektorów gospodarczych, a także na poziomie lokalnym, jak i globalnym. Zaprezentowano wybrane aspekty zrównoważonego rozwoju, w tym: zależności pomiędzy kulturą innowacji a zrównoważonym rozwojem, role nowoczesnych technologii informacyjnych we współczesnych procesach gospodarowania, niezbędność implementacji zrównoważonego rozwoju w działalności przedsiębiorstw, realizację koncepcji zrównoważonego rozwoju w podmiotach leczniczych oraz aspekty zrównoważonego systemu ubezpieczeń społecznych. Przedstawiono udział technologii finansowej (FinTech) w poprawie efektywności MŚP, wpływ ESG (ang. Environmental, Social and Corporate Governance) na rynek inwestycyjny. Ponadto zaprezentowano rozważania dotyczące problematyki funkcjonowania banków, w tym: nowych usług na rynku płatności elektronicznych, cyfryzacji usług bankowych oraz wpływu pandemii COVID-19 na sytuację sektora bankowego w Polsce. Przedstawiono również analizę wpływu pandemii na system społeczno-gospodarczy.

Spis treści ebooka Zrównoważony rozwój w zarządzaniu i finansach

Wstęp

Część I Wybrane problemy zarządzania organizacjami w warunkach zrównoważonego rozwoju

Rozdział 1
Izabela Krawczyk-Sokołowska
Kultura innowacji w kontekście zrównoważonego rozwoju

Rozdział 2
Dariusz Dudek
Wpływ nowoczesnych technologii informacyjnych na realizację celów zrównoważonego rozwoju

Rozdział 3
Małgorzata Łęgowik-Małolepsza
Ocena obszarów organizacyjnych zarządzania przedsiębiorstwem w kontekście implementacji zrównoważonego rozwoju

Rozdział 4
Ewa Popławska
Zrównoważone zarządzanie w podmiotach leczniczych – wymiar ekologiczny

Rozdział 5
Roman Garbiec
Zasiłek macierzyński w zrównoważonym ubezpieczeniu społecznym w Polsce

Część II Wybrane aspekty zarządzania finansami

Rozdział 6
Agnieszka Wójcik-Czerniawska
Finance Technology a Future or a Threat of the Traditional Financial Market

Rozdział 7
Katarzyna Szymczyk
Effect of SFDR on Improving and Aligning the ESG Investing

Rozdział 8
Łukasz Dwojak, Janusz Cichy
Wpływ regulacji PSD 2 na zmiany w ofercie produktowej banków dla wybranych segmentów klientów

Rozdział 9
Lidia Włodarska-Zoła
Wpływ pandemii COVID-19 na sytuację sektora bankowego w Polsce

Rozdział 10
Sylwia Stachera-Włodarczyk
Cyfryzacja usług bankowych w dobie pandemii COVID-19

Część III Wybrane problemy zarządzania w dobie pandemii COVID-19

Rozdział 11
Robert Orpych
Regionalna polityka gospodarcza w czasie pandemii COVID-19

Rozdział 12
Rafał Kucharczyk
Lean oraz Przemysł 4.0 wobec COVID-19. Możliwości, obiekcje oraz konsekwencje z uwzględnieniem sytuacji w Polsce i na świecie

Rozdział 13
Rafał Bielawski
Controlling a Rewolucja 4.0 – wybrane aspekty

Rozdział 14
Joseph Ohimor
Understanding Competency Models of Innovation-minded SME Managers. Theoretical and Practical Perspectives

Rozdział 15
Maria Mazur
Wielokulturowość jako czynnik kultury organizacyjnej uczelni w warunkach rozprzestrzeniania się COVID-19

Rozdział 16
Maria Jasińska
Zasady prawa cywilnego a rozprawa zdalna – ułatwienia czy utrudnienia w prowadzeniu procesu i wydawaniu wyroku

Rozdział 17
Katarzyna Łyp
Analiza poziomu realizacji zapotrzebowania społecznego na świadczenia zdrowotne. Żylaki kończyn dolnych

Zakończenie

Completion

Spis tabel

Spis rysunków

Szczegóły ebooka Zrównoważony rozwój w zarządzaniu i finansach

Wydawca:
Politechnika Częstochowska
Rok wydania:
2021
Typ publikacji:
Ebook
Format:
pdf
ISBN:
978-83-7193-862-7
ISBN wersji papierowej:
978-83-7193-861-0
Wydanie:
1
Redakcja:
Izabela Krawczyk-Sokołowska
Miejsce wydania:
Częstochowa
Liczba Stron:
211
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub