Chory na nowotwór

Ebook Chory na nowotwór Małgorzata Malec-Milewska, Małgorzata Krajnik, Jerzy Wordliczek

Małgorzata Malec-Milewska, Małgorzata Krajnik, Jerzy Wordliczek
70,09 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

"Chory na nowotwór kompendium leczenia bólu" to podręcznik przygotowany przez grono wybitnych specjalistów poświęcony bólowi nowotworowemu. Ból jest u chorych na nowotwory najczęstszym i najbardziej dokuczliwym objawem. Towarzyszy niemal wszystkim nowotworom i wszystkim stadiom ich zaawansowania: jest skutkiem nie tylko postępującej choroby, ale także wielu zabiegów diagnostycznych i leczniczych. Najbardziej dokuczliwy, przewlekły ból nowotworowy oprócz fizycznego cierpienia wywołuje u pacjenta lęk, depresjęoraz poczucie izolacji i beznadziejności. Cierpiący chory staje się rozdrażniony, traci samodzielność i zdolność do wykonywania codziennych czynności, oddala się od najbliższych, często rezygnuje z leczenia. Cierpienie chorego udziela się także jego rodzinie i opiekunom. Zwalczanie bólu nowotworowego ma zatem u chorych na nowotwory fundamentalne znaczenie (...). Warto by podręcznik "Chory na nowotwór - kompendium leczenia bólu" znalazł swoje miejsce w biblioteczce każdego lekarza stykającego się z chorymi na nowotwór i by towarzyszył mu w codziennej pracy klinicznej.

Spis treści ebooka Chory na nowotwór

Chory na nowotwór – kompendium leczenia bólu

CZĘŚĆ I
Rodzaje bólu i mechanizmy ich powstawania
1. Mechanizmy powstawania bólu u chorego na nowotwór
– prof. dr hab. n. med. J. Wordliczek, dr n. med. R. Zajączkowska
DIAGNOSTYKA bólu
1. Zasady oceny bólu u chorego na nowotwór
– dr hab. n. med. M. Krajnik 33
2. Pułapki i podpowiedzi w procesie diagnozowania i monitorowania bólu w praktyce klinicznej
– dr n. med. Z. Żylicz

PODSTAWOWE LEKI STOSOWANE W LECZENIU BÓLU I DROGI ICH PODA WANIA
1. Nieopioidowe leki przeciwbólowe w farmakoterapii bólu
– dr n. med. J. Woroń, dr n. med. I. Filipczak-Bryniarska, lek. med. Z. Engel, prof. dr hab. n. med. J. Wordliczek
2. Opioidowe leki przeciwbólowe – dr n. med. R. Zajączkowska,
prof. dr hab. n. med. J. Wordliczek, prof. dr hab. n. med. J. Dobrogowski
3. Koanalgetyki w leczeniu bólu
– dr n. med. J. Woroń, lek. med. J. Jakowicka-Wordliczek, dr n. med. I. Filipczak-Bryniarska, prof. dr hab. n. med. J. Dobrogowski
4. Doustna droga podawania opioidowych leków przeciwbólowych
– dr n. med. J. Życzkowska
5. Podskórna i dożylna droga podawania opioidowych leków przeciwbólowych – dr n. med. J. Życzkowska, prof. dr hab. n. med. J. Wordliczek
6. Podawanie opioidów drogą blokad centralnych (podpajęczynówkowo-zewnątrzoponowo)
– prof. dr hab. n. med. J. Wordliczek, lek. med. J. Jakowicka-Wordliczek
7. Powierzchniowe lub przezskórne podawanie leków w terapii bólu
– dr n. med. M. Malec-Milewska

Wybrane problemy farmakoterapii bólu u chorych na nowotwór
1. Standardy leczenia bólu w chorobie nowotworowej: drabina analgetyczna, miareczkowanie opioidów i postępowanie w przypadku działań niepożądanych analgetyków opioidowych
– dr hab. n. med. M. Krajnik, dr n. med. P. Sobański
2. Zamiana jednego opioidu na inny (rotacja opioidów)
– dr n. med. P. Sobański, dr hab. n. med. M. Krajnik
3. Hiperalgezja opioidowa – dr n. med. Z. Żylicz
4. Najczęstsze niekorzystne interakcje leków stosowanych u chorych na nowotwór
– dr n. med. J. Woroń, dr n. med. I. Filipczak-Bryniarska, lek. med. K. Krzanowska, prof. dr hab. n. med. J. Wordliczek
5. Specyfika postępowania w leczeniu bólu u osób w wieku podeszłym chorych na nowotwór – dr n. med. A. Kotlińska-Lemieszek
6. Specyfika postępowania w leczeniu bólu u dzieci z chorobą nowotworową – dr n. med. M. Karwacki
7. Opioidofobia lekarzy i chorych jako przeszkoda w skutecznym leczeniu bólu u chorego na nowotwór – lek. med. M. Graczyk,
dr hab. n. med. M. Krajnik 293


Inwazyjne metody leczenia bólu u chorego na nowotwór
1. Inwazyjne metody leczenia bólu u chorego na nowotwór
– dr n. med. M. Malec-Milewska, prof. dr hab. n. med. J. Dobrogowski, lek. med. A. Sękowska 309
2. Leczenie neurochirurgiczne bólu u chorego na nowotwór
– prof. dr hab. n. med. M. Harat, dr n. med. P. Sokal, dr n. med. A. Harat
Leczenie wspo magające u chorego na nowotwór
1. Chemioterapia i hormonoterapia w leczeniu bólu u chorego na nowotwór
– dr n. med. M. Rucińska
2. Radioterapia w leczeniu bólu u chorego na nowotwór – miejsce paliatywnego napromieniania w leczeniu przeciwbólowym chorych z przerzutami do kości
– prof. dr hab. n. med. K. Bujko
3. Fizjoterapia w leczeniu bólu u chorego na nowotwór
– dr nauk o zdrowiu A. Pyszora, dr nauk o kulturze fizycznej A. Wojcik
4. Metody psychologiczne – mgr M. Bidacha-Horodeńska

Charakter ystyka kliniczna i leczenie wybranych zespołów bólow ych u chorego na nowotwór
1. Ból trzewny u chorych na nowotwory – dr hab. n. med. W. Leppert
2. Ból kostny – dr n. med. I. Filipczak-Bryniarska, dr n. med. M. Rucińska,
dr hab. n. med. K. Bryniarski, dr n. med. J. Woroń,
prof. dr hab. n. med. J. Wordliczek 399
3. Charakterystyka kliniczna i leczenie bólu neuropatycznego u chorych na nowotwór – dr n. med. R. Zajączkowska,
dr n. med. M. Malec-Milewska, lek. med. A. Adamczyk
4. Bóle przebijające – dr n. med. M. Malec-Milewska, lek. med. A. Sękowska,
dr n. med. J. Woroń 435
5. Ból proceduralny i ból spowodowany leczeniem przeciwnowotworowym – dr n. med. M. Rucińska,
dr n. med. M. Malec-Milewska, lek. med. A. Sękowska
6. Ból u osób wyleczonych z choroby nowotworowej – dr n. med. Z. Żylicz
Ból totalny. Ból duchowy
1. Ból totalny i ból duchowy u chorego na nowotwór
– dr hab. n. med. M. Krajnik 475

Szczegóły ebooka Chory na nowotwór

Wydawca:
Medical Education
Rok wydania:
2014
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
epub,pdf,mobi
ISBN:
978-83-62510-75-7
ISBN wersji papierowej:
83-65191-10-6
Autorzy:
Małgorzata Malec-Milewska,Małgorzata Krajnik,Jerzy Wordliczek
Miejsce wydania:
Warszawa
Liczba Stron:
488
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub