Kompendium leczenia bólu

Ebook Kompendium leczenia bólu Małgorzata Malec-Milewska, Jarosław Woroń

Małgorzata Malec-Milewska, Jarosław Woroń
70,09 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Ból jest zazwyczaj jednym z podstawowych objawów, które nakłaniają pacjenta do wizyty u lekarza, dlatego też znajomość podstawowych procesów związanych z jego powstawaniem, jego rodzajów oraz sposobów i możliwości leczenia wydaje się jedną z istotniejszych umiejętności każdego lekarza. Książkę kierujemy do klinicystów różnych specjalności, mając nadzieję, że pomoże im ona w codziennej pracy z chorymi.

Spis treści ebooka Kompendium leczenia bólu

Kompendium leczenia bólu

CZĘŚĆ I RODZAJE BÓLU I MECHANIZMY ICH POWSTAWANIARODZAJE BÓIADZAJE BÓLU I 11
1. Rodzaje bólu i mechanizmy ich powstawania – J. Wordliczek

Część II LECZENIE BÓLU – FARMAKOTERAPIA
1. Nieopioidowe leki przeciwbólowe w leczeniu bólu – J. Woroń
2. Opioidowe leki przeciwbólowe – J. Woroń
3. Koanalgetyki w leczeniu bólu – J. Woroń, J. Dobrogowski, J. Wordliczek
4. Przezskórne lub powierzchniowe podawanie leków w terapii bólu
– M. Malec-Milewska, J. Jakowicka-Wordliczek
5. Bezpieczeństwo farmakoterapii – niepożądane działania leków
w terapii bólu – J. Woroń, K. Konturek
6. Zasady stosowania silnie działających opioidów u pacjentów
z bólem przewlekłym pochodzenia nienowotworowego
– M. Malec-Milewska, R. Zajączkowska, M. Kocot-Kępska, A. Przeklasa-Muszyńska,
J. Woroń, W. Leppert, J. Dobrogowski, J. Wordliczek
7. Miejsce kanabinoidów w leczeniu bólu – J. Dobrogowski, J. Woroń
8. Leczenie bólu ostrego i pourazowego przez ratowników medycznych
– J. Woroń, J. Wordliczek
9. Niekorzystne interakcje leków stosowanych w farmakoterapii bólu
– J. Woroń

CZĘŚĆ III POSTĘPOWANIE TERAPEUTYCZNE W WYBRANYCH ZESPOŁACH BÓLOWYCH 167
1. Ostry ból pooperacyjny – H. Misiołek
2. Ból porodowy – E. Nowacka
3. Migrena – A. Stępień
4. Napięciowy ból głowy – A. Stępień
5. Trójdzielno-autonomiczne bóle głowy – A. Stępień
6. Neuralgia trójdzielna i bóle twarzy – A. Stępień
7. Zespół bólowo-dysfunkcyjny stawu skroniowo-żuchwowego
– A. Sękowska, M. Malec-Milewska
8. Ból w narządzie ruchu – J. Istrati, J. Dobrogowski
9. Osteoporoza – M. Tałałaj
10. Ostry ból krzyża – A. Sękowska, M. Malec-Milewska
11. Bóle miednicy mniejszej i bóle krocza u kobiet
– A. Sękowska, M. Malec-Milewska
12. Ból w endometriozie – J. Jakowicka-Wordliczek
13. Bóle miednicy mniejszej i krocza u mężczyzn – M. Suchorzewski
14. Obwodowy ból neuropatyczny – definicja, epidemiologia, patomechanizm, objawy, diagnostyka i zasady leczenia
– M. Malec-Milewska, J. Wordliczek, R. Zajączkowska, J. Woroń, J. Dobrogowski
15. Półpasiec i neuralgia popółpaścowa – M. Malec-Milewska
16. Polineuropatia cukrzycowa – A. Stępień
17. Ból neuropatyczny u chorych na nowotwór – R. Zajączkowska
18. Ból po amputacji – R. Zajączkowska
19. Przetrwały ból pooperacyjny – R. Zajączkowska
20. Zespół wieloobjawowego bólu miejscowego – A. Przeklasa-Muszyńska,
M. Kocot-Kępska, J. Dobrogowski
21. Ból w przebiegu infekcji HIV – M. Kocot-Kępska, A. Przeklasa-Muszyńska,
J. Dobrogowski
22. Ośrodkowy ból neuropatyczny – po udarze, rdzeniowy
– M. Kocot-Kępska, A. Przeklasa-Muszyńska, J. Dobrogowski
23. Leczenie bólu w chorobie Parkinsona – A. Przeklasa-Muszyńska,
M. Kocot-Kępska, J. Dobrogowski
24. Ból u chorych na stwardnienie rozsiane – M. Malec-Milewska
25. Ból funkcjonalny – fibromialgia i zespół jelita drażliwego
– M. Malec-Milewska, A. Sękowska, M. Suchorzewski, H. Kucia
26. Rzadkie zespoły bólowe – czy na pewno rzadkie, czy raczej rzadko
rozpoznawane? – A. Sękowska, M. Malec-Milewska
27. Ból w chorobie nowotworowej – M. Krajnik, W. Leppert
28. Ból przebijający i epizodyczny u chorych na nowotwory
– W. Leppert, M. Krajnik
29. Uśmierzanie bólu na oddziale intensywnej terapii
– J. Wordliczek, J. Jakowicka-Wordliczek
30. Leczenie bólu u osób w wieku podeszłym – D. Kosson, J. Wordliczek
31. Specyfika leczenia bólu u dzieci – J. Ziołkowski

CZĘŚĆ IV NIEFARMAKOLOGICZNE METODY LECZENIA BÓLU 641
1. Fizykalne metody leczenia bólu – A. Sękowska, M. Malec-Milewska,
J. Wordliczek
2. Neuromodulacja w leczeniu bólu – A. Sękowska, M. Malec-Milewska,
J. Wordliczek
3. Interwencyjne metody leczenia bólu – M. Malec-Milewska, J. Wordliczek,
J. Dobrogowski

CZĘŚĆ V Leki przeciwbólowe – preparat y i rejestracja w grupie dzieci
1. Zestawienie leków przeciwbólowych u dzieci – J. Ziołkowski

Szczegóły ebooka Kompendium leczenia bólu

Wydawca:
Medical Education
Rok wydania:
2017
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
epub,pdf,mobi
ISBN:
978-83-65471-11-6
ISBN wersji papierowej:
978-83-65471-11-6
Wydanie:
3
Autorzy:
Małgorzata Malec-Milewska,Jarosław Woroń
Liczba Stron:
754
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub