Dietetyka. Kompendium

Ebook Dietetyka. Kompendium

136,29 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Dietetyka. Kompendium to podręcznik zawierający aktualną wiedzę o żywieniu człowieka zarówno zdrowego, jak i chorego, w różnych grupach wiekowych i stanach fizjolo¬gicznych, zwracający uwagę na ważne problemy współczesnej dietetyki.

W książce przedstawiono poglądy naukowe na temat różnych diet niekonwencjonalnych, w tym weganizmu i wegetarianizmu, omówiono wady i zalety tych diet, a także współczesne możliwości zastosowania ich u pacjenta. Omówiono zalecenia naukowe w dietach sportowców, zasady żywienia kobiety ciężarnej i karmiącej piersią, osób starszych, pacjentów chorych psychicznie. Publikacja zawiera również aktualną wiedzę dotyczącą żywienia dzieci i młodzieży, zaburzeń odżywiania w różnych grupach wiekowych, zasady postępowania z pacjentami leczonymi chirurgicznie jak również problemy żywieniowe pacjentów chorujących onkologicznie.
Książkę kierujemy do studentów Uniwersytetów Medycznych, zarówno wy¬działów lekarskich, jak i kierunku dietetyka, dietetyków, a także lekarzy wielu specjal¬ności.

Spis treści ebooka Dietetyka. Kompendium

1. Znaczenie żywienia we współczesnym świecie – Lucyna Ostrowska 1
2. Możliwości wykorzystania w dietetyce nutrigenetyki i nutrigenomiki – Edyta Adamska-Patruno 7
Wprowadzenie 7
Zależności między dietą a chorobami o podłożu genetycznym 8
Dietetyka spersonalizowana – nutrigenomika 9
Dietetyka spersonalizowana – nutrigenetyka 15
Polimorfizmy genetyczne 15
Nutrigenetyka a otyłość i wybrane zaburzenia metaboliczne 16
Nutrigenetyka – indywidualna reakcja na interwencje dietetyczne 19
Polimorfizmy genetyczne – efekt kumulacji 22
Podsumowanie 23
3. Współczesny wegetarianizm i weganizm – Hanna Stolińska 25
Epidemiologia, definicja, klasyfikacja 25
Charakterystyka diety – wegetariańska piramida żywienia 28
Warzywa i owoce 29
Produkty zbożowe 30
Produkty białkowe 31
Ziarna, orzechy, tłuszcze pochodzenia roślinnego 33
Składniki niedoborowe w diecie wegetariańskiej 34
Kwasy omega-3 34
Wapń 34
Żelazo 35
Cynk 36
Korzyści z diet wegetariańskich 38
Choroby układu krążenia 38
Nowotwory 39
Zaburzenia gęstości mineralnej kości 40
Niewydolność nerek 41
Choroby zapalne, reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) 42
Inne choroby 42
Dieta wegetariańska w żywieniu dzieci 43
Dieta wegetariańska w okresie ciąży i karmienia 49
Sportowcy na diecie wegańskiej 51
Witamina D i B12 – konieczność suplementacji 53
Przykładowe dzienne menu diety wegetariańskiej 54
Przykładowe dzienne menu diety wegańskiej 57
4. Diety niekonwencjonalne – Diana Wasiluk, Lucyna Ostrowska 61
Diety o działaniu prozdrowotnym 62
Dieta DASH 62
Dieta śródziemnomorska 65
Diety o charakterze redukcyjnym (niskoenergetyczne) 68
Dieta niskokaloryczna LCD 69
Dieta bardzo niskokaloryczna VLCD 70
Diety przemysłowe 71
Dieta Cambridge 71
Diety o zróżnicowanym rozkładzie ilościowym makroskładników pokarmowych 73
Dieta Dukana 73
Dieta Atkinsa 75
Diety niełączenia (rozdzielne) 76
Dieta Montignaca 77
Dieta Hay’a 83
Diety oparte na filozofii życiowej, stylu życia 85
Dieta zgodna z grupą krwi 85
Dieta Diamondów 93
Dieta makrobiotyczna 94
Diety niefizjologiczne 97
Dieta kopenhaska 97
Diety jednostronne 99
Dieta ziemniaczana 99
Dieta ryżowa (Kempnera) 100
Głodówka i diety oczyszczające 102
Cykliczna jednodniowa głodówka 103
42-godzinna głodówka 103
Program 7-dniowy, 14-dniowy 104
5. Żywienie w sporcie – Joanna Smarkusz-Zarzecka, Lucyna Ostrowska 109
Podstawy fizjologii wysiłku fizycznego. Maksymalny pobór tlenu. Wydolność fizyczna 109
Klasyfikacja wysiłków fizycznych 111
Obciążenia treningowe. Etapy treningu 113
Zmęczenie i superkompensacja 114
Wpływ wysiłku fizycznego na metabolizm substratów energetycznych 115
Substraty wewnątrzmięśniowe 116
Substraty krwiopochodne (substraty egzogenne) 117
Podstawy racjonalnego żywienia sportowców 118
Zapotrzebowanie energetyczne 118
Makroskładniki 121
Odżywki dla sportowców 125
Witaminy w diecie sportowców 127
Składniki mineralne w diecie sportowców 130
Nawadnianie sportowców 131
6. Żywienie kobiety ciężarnej i karmiącej – Urszula Borkowska, Lucyna Ostrowska 137
Żywienie kobiet ciężarnych 137
Zapotrzebowanie energetyczne w diecie kobiet ciężarnych 137
Zapotrzebowanie na składniki odżywcze 138
Zapotrzebowanie na płyny 147
Aktualne rekomendacje dotyczące suplementacji diety 148
Racjonalne żywienie podczas ciąży 151
Stosowanie używek podczas ciąży 152
Postępowanie żywieniowe w nieprawidłowych przyrostach masy ciała 155
Postępowanie żywieniowe w dolegliwościach okresu ciąży 157
Żywienie kobiety ciężarnej w wybranych stanach chorobowych 158
Żywienie kobiet karmiących 167
Zapotrzebowanie energetyczne w diecie kobiet karmiących 167
Zapotrzebowanie na składniki odżywcze 168
Zapotrzebowanie na płyny 170
Aktualne rekomendacje dotyczące suplementacji diety 170
Diety eliminacyjne 172
7. Żywienie dziecka w alergii i nadwrażliwości pokarmowej – Izabela Roszko-Kirpsza, Magdalena Zakrzewska, Elżbieta Maciorkowska 175
Wstęp 175
Definicja alergii i nadwrażliwości pokarmowych 176
Obraz kliniczny alergii pokarmowej 179
Objawy ze strony przewodu pokarmowego wywołane alergią na białka mleka krowiego (ABMK) 181
Schorzenia przewodu pokarmowego prawdopodobnie związane z alergią na białka mleka krowiego (ABMK) 184
Zespół alergii jamy ustnej (Oral Allergy Syndrome – OAS) 184
Zespół pyłkowo-pokarmowy 185
Zespół wieprzowina-sierść kota (pork-cat syndrome) 186
Zespół ptak-jajo (bird-egg syndrome) 186
Zespół lateksowo-owocowy 186
Reakcja anafilaktyczna u niemowląt i dzieci z alergią na pokarm 187
Diagnostyka alergii na pokarmy 189
Wywiad i badanie przedmiotowe 190
Dzienniczek żywieniowy 193
Punktowe testy skórne (PTS) 194
Badanie alergenowoswoistych IgE w surowicy 194
Diagnostyka komponentowa 195
Atopowe testy płatkowe (athopy path test – APT) 199
Badania endoskopowe z oceną histopatologiczną 199
Próba prowokacji pokarmowej jako metoda diagnostyczna 199
Leczenie dietetyczne w alergii pokarmowej 200
Zasady stosowania diety 200
Czas trwania diety eliminacyjnej 206
Leczenie żywieniowe dziecka z ABMK 207
Leczenie dietetyczne w nadwrażliwości pokarmowej niealergicznej 213
Dieta w nietolerancji histaminy 213
Dieta w nadwrażliwości na salicylany 215
Rokowanie 219
8. Zaburzenia odżywiania się – perspektywa psychodietetyczna – Monika Bąk-Sosnowska, Jagoda Bester 221
Wstęp 221
Definicja i epidemiologia 222
Etiologia 222
Klasyfikacje medyczne 224
Praktyka kliniczna – zaburzenia związane z ograniczaniem pożywienia 225
Anoreksja psychiczna 225
Pregoreksja 228
Bigoreksja 229
Ortoreksja 230
Neofobia żywieniowa 232
Psychodietetyczne oddziaływania wobec pacjentów ograniczających pożywienie 233
Praktyka kliniczna – zaburzenia związane z przejadaniem się 238
Bulimia psychiczna 238
Zaburzenie z napadami objadania się 241
Zespół jedzenia nocnego 243
Uzależnienie od pożywienia 244
Psychodietetyczne oddziaływania wobec pacjentów przejadających się 246
Podsumowanie 249
9. Żywienie pacjentów poddawanych chirurgicznemu leczeniu otyłości – Marta Jastrzębska-Mierzyńska, Lucyna Ostrowska 253
Definicja i epidemiologia otyłości 253
Kwalifikacja do chirurgicznego leczenia otyłości 254
Rodzaje operacji bariatrycznych 255
Przygotowanie żywieniowe pacjenta otyłego do operacji bariatrycznej 256
Ocena stanu zdrowia pacjenta i przygotowanie do zabiegu bariatrycznego 256
Przygotowanie dietetyczne pacjenta otyłego do operacji bariatrycznej 257
Zasady żywienia pacjentów po operacjach bariatrycznych 265
Zasady rozszerzania diet po operacjach bariatrycznych 265
Podstawowe zasady żywienia po operacjach bariatrycznych 272
Wartość energetyczna i odżywcza diety po operacji bariatrycznej 273
Najczęstsze problemy pacjentów po zabiegach bariatrycznych 274
Zła tolerancja niektórych pokarmów 279
Niedobory pokarmowe po zabiegach bariatrycznych. Suplementacja diety 281
Zasady żywienia kobiet ciężarnych, które zostały poddane chirurgicznemu leczeniu otyłości 285
10. Żywienie w chorobach nowotworowych – Katarzyna Witczak-Sawczuk, Lucyna Ostrowska 291
Wstęp 291
Epidemiologia 292
Żywienie pacjenta onkologicznego jako element terapii 293
Cele żywienia w onkologii 293
Składowe porady żywieniowej dla pacjenta onkologicznego 293
Wywiad oraz badania umożliwiające ocenę stanu odżywienia 294
Określenie rodzaju zaburzeń ze strony przewodu pokarmowego wywołanych m.in. stosowanym leczeniem lub wzrostem guza 298
Określenie wskazań do leczenia żywieniowego oraz wybór drogi podania żywienia 303
Określenie zapotrzebowania na energię, składniki odżywcze i płyny 304
Przygotowanie i wdrożenie programu leczenia żywieniowego pacjenta 305
Monitorowanie pacjenta 305
Trudności związane z żywieniem pacjenta z chorobą nowotworową 306
Niedożywienie 306
Zespół ponownego odżywienia 308
Prekacheksja 309
Kacheksja nowotworowa 310
Przeżywienie 311
Sarkopenia 312
Żywienie okołooperacyjne pacjentów onkologicznych na podstawie protokołu ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) 312
Przygotowanie pacjenta do operacji 312
Żywienie przed operacją 313
Żywienie w okresie pooperacyjnym 313
Żywienie chorych onkologicznych w opiece paliatywnej 314
11. Leczenie żywieniowe oraz możliwości interwencji żywieniowej u chorego – Anna Małgorzata Jurczuk 317
Leczenie żywieniowe pacjentów 317
Doustne suplementy pokarmowe (ONS) 319
Skład doustnych suplementów pokarmowych 320
Doustne suplementy pokarmowe dostosowane do jednostki chorobowej 321
Efektywność stosowania doustnych suplementów pokarmowych 322
Żywienie dojelitowe 322
Drogi podaży żywienia dojelitowego 323
Metody podaży żywienia dojelitowego 323
Diety stosowane w żywieniu dojelitowym 324
Powikłania żywienia dojelitowego 329
Monitorowanie żywienia dojelitowego 333
Rola dietetyka w żywieniu dojelitowym 334
Żywienie pozajelitowe 334
Żywienie pozajelitowe drogą żył obwodowych 335
Żywienie pozajelitowe drogą żył centralnych 335
Systemy podaży żywienia pozajelitowego 335
Planowanie żywienia pozajelitowego 336
Zlecanie żywienia pozajelitowego 339
Powikłania żywienia pozajelitowego 339
Monitorowanie żywienia pozajelitowego 343
Rola dietetyka w żywieniu pozajelitowym 343
Immunomodulujące leczenie żywieniowe 343
Arginina 344
Glutamina 344
Wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-3 345
Sugerowany czas stosowania immunomodulującego leczenia żywieniowego 345
Leczenie żywieniowe w warunkach domowych 345
Żywienie dojelitowe w warunkach domowych 346
Żywienie pozajelitowe w warunkach domowych 346
12. Żywienie osób w starszym wieku – Barbara Kiełczewska, Lucyna Ostrowska 349
Wprowadzenie 349
Czynniki determinujące sposób żywienia osób starszych 350
Zmiany w obrębie przewodu pokarmowego 350
Zmiany sensoryczne 352
Czynniki społeczne 353
Choroby i niepełnosprawność 353
Zmiana składu ciała, otyłość i sarkopenia 354
Niedożywienie 355
Ogólne zasady prawidłowego żywienia 356
Zapotrzebowanie na energię i wybrane składniki odżywcze 358
Energia 358
Składniki pokarmowe 359
Woda 364
Wybrane witaminy (ważne w diecie osoby w starszym wieku) 365
Wybrane składniki mineralne w diecie osób w starszym wieku 370
13. Żywienie w chorobach psychicznych – Ewa Stefańska 379
Wprowadzenie 379
Epidemiologia i czynniki ryzyka depresji 379
Epidemiologia i czynniki ryzyka schizofrenii 380
Rola dietetyka w opiece nad pacjentem chorym psychicznie 381
Zalecenia żywieniowe w depresji i schizofrenii 382
Wartość energetyczna diety oraz zalecenia dotyczące podaży białka, tłuszczów i węglowodanów 383
Produkty wykazujące działanie przeciwzapalne 384
Zalecenia dotyczące doboru produktów i potraw 384
Postępowanie dietetyczne w przypadku braku apetytu 386
Postępowanie dietetyczne w przypadku redukcji masy ciała 387
Nutraceutyki w żywieniu osób chorych psychicznie 389
Aminokwasy 390
Wielonienasycone kwasy tłuszczowe 392
Witaminy 395
Makro- i mikroelementy 401
Pozostałe nutraceutyki 404
Surowce naturalne wykorzystywane w profilaktyce i leczeniu zaburzeń psychicznych 405
Mikrobiota a stan psychiczny 406
Skorowidz 411

Szczegóły ebooka Dietetyka. Kompendium

Wydawca:
PZWL
Rok wydania:
2020
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
epub,mobi
ISBN:
978-83-200-6183-3
ISBN wersji papierowej:
978-83-200-6150-5
Wydanie:
1
Redakcja:
Lucyna Ostrowska
Liczba Stron:
436
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub