• Promocja
Dotacje w prawie podatkowym. Dokumentacja i rozliczanie

Ebook Dotacje w prawie podatkowym. Dokumentacja i rozliczanie Paweł Małecki

Paweł Małecki
78,53 zł 89,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 78,53 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Prezentowana publikacja jest jedną z niewielu na rynku pozycji dotyczących rozliczeń podatkowych i księgowych otrzymanych dotacji. Z chwilą wejścia Polski do Unii Europejskiej liczba pozyskiwanych dotacji znacznie wzrasta, a o problemach związanych z ich rozliczaniem w systemie podatkowym świadczą liczne pisma organów podatkowych oraz orzeczenia sądów administracyjnych. Obok omówienia zasad rozliczania dotacji oraz stosowania zwolnień przytoczone zostały orzeczenia sądów oraz pisma organów podatkowych, zwłaszcza dotyczące zagadnień spornych. W książce omówiono m.in.: - dotacje i zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych, - dotacje i zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych, - dotacje a koszty uzyskania przychodu, - dotacje w podatku VAT, Publikacja jest przeznaczona dla księgowych, biur rachunkowych oraz doradców podatkowych zajmujących się rozliczaniem dotacji.

Spis treści ebooka Dotacje w prawie podatkowym. Dokumentacja i rozliczanie

Wykaz skrótów 9
Wprowadzenie 11
Rozdział 1 Dotacje w podatku dochodowym od osób fizycznych 15
1.1. Wyłączenia z przychodów otrzymanych dotacji 16
1.2. Zwolnienia z opodatkowania otrzymywanych dotacji i innych środków pomocowych 19
1.2.1. Zwolnienia z opodatkowania dochodów otrzymanych od rządów państw obcych i zagranicznych organizacji 19
1.2.2. Dochody uzyskane z instytucji Unii europejskiej i europejskiego Banku inwestycyjnego, do których mają zastosowanie przepisy rozporządzenia nr 260/68 36
1.2.3. Dotacje z budżetu państwa otrzymane na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach Specjalnego przedakcesyjnego programu na rzecz rolnictwa i rozwoju Obszarów Wiejskich (SApArD) 37
1.2.4. Kwoty otrzymane od agencji rządowych lub agencji wykonawczych, jeżeli agencje te otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa 37
1.2.5. Dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia lub świadczenia częściowo odpłatne, otrzymane na cele związane z działalnością rolniczą 39
1.2.6. Dopłaty bezpośrednie stosowane w ramach Wspólnej polityki rolnej Unii europejskiej, otrzymane na podstawie odrębnych przepisów 40
1.2.7. Dopłaty do oprocentowania kredytów preferencyjnych stosowane na podstawie ustawy z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania 40
1.2.8. Dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego 42
1.2.9. Płatności na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego, z wyłączeniem płatności otrzymanych przez wykonawców 46
1.2.10. Środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 48
Rozdział 2 Dotacje w podatku dochodowym od osób prawnych i towarzyszące im zwolnienia 50
2.1. Wyłączenia z przychodów otrzymywanych dotacji 50
2.2. Zwolnienia z podatku dochodowego 52
2.2.1. Dotacje z budżetu państwa otrzymane na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach Specjalnego przedakcesyjnego programu na rzecz rolnictwa i rozwoju Obszarów Wiejskich (SApArD) 52
2.2.2. Dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków związanych z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych 53
2.2.3. Zwolnienia z opodatkowania dochodów otrzymanych od rządów państw obcych i zagranicznych organizacji 59
2.2.4. Odsetki od dochodów lub środków stanowiących pomoc międzynarodową lokowanych na bankowych rachunkach terminowych 62
2.2.5. Dopłaty bezpośrednie stosowane w ramach Wspólnej polityki rolnej Unii europejskiej, otrzymane na podstawie odrębnych przepisów 64
2.2.6. Dotacje celowe z budżetu państwa, środki pochodzące z budżetu Unii europejskiej oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, otrzymane przez Krajowy Fundusz Kapitałowy 65
2.2.7. Dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach 66
2.2.8. Kwoty otrzymane od agencji rządowych 69
2.2.9. Płatności na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego 71
2.2.10. Środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 72
Rozdział 3 Zwolnienie dotacji z podatku dochodowego - podsumowanie 74
Rozdział 4 Dotacje a koszty uzyskania przychodów 81
4.1. Amortyzacja środków trwałych sfinansowanych dotacją 81
4.2. Sprzedaż środka trwałego sfinansowanego dotacją 90
4.3. Wydatki finansowane dotacją niestanowiące środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych 93
4.3.1. Rozliczanie kosztów proporcją 94
4.3.2. Strata w działalności a dotacja 94
4.3.3. Dotacje dla bezrobotnych rozpoczynających działalność gospodarczą 95
4.3.4. Dotacje do przedszkola 96
4.4. Moment otrzymania dotacji a koszt uzyskania przychodu 96
4.5. Koszty poniesione w celu uzyskania dotacji unijnych 100
4.6. Podatek VAT jako koszt uzyskania przychodów 102
4.7. Podsumowanie - dotacje w systemie podatków dochodowych 103
Rozdział 5 Dotacje w podatku od towarów i usług 107
5.1. Podstawa opodatkowania i obowiązek podatkowy 107
5.2. Podatek VAT naliczony i prawo do odliczenia 111
5.3. Dokumenty uprawniające do odliczenia 115
5.4. Moment odliczenia 122
5.5. Warunki uzyskania zwrotu na rachunek bankowy 123
5.6. Ograniczenia w odliczaniu podatku VAT naliczonego zawartego w zakupach finansowanych z funduszy unijnych. 126
5.7. Rozliczenie otrzymanych dotacji i środków pomocowych przy sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej z VAT 143
5.8. Korekty podatku VAT związane z późniejszą sprzedażą, zmianą przeznaczenia środków trwałych finansowanych z funduszy unijnych 153
5.9. Towary i usługi finansowane ze środków pomocowych, dla których obniża się stawkę podatku VAT do 0% 157
Rozdział 6 Księgowanie dotacji z UE przeznaczonych na zakup środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych 160
Spis wykorzystanych aktów prawnych 165

Szczegóły ebooka Dotacje w prawie podatkowym. Dokumentacja i rozliczanie

Wydawca:
Wolters Kluwer
Rok wydania:
2011
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
pdf
ISBN:
978-83-264-3068-8
ISBN wersji papierowej:
978-83-264-1584-5
Autorzy:
Paweł Małecki
EAN:
9788326430688
Liczba Stron:
164
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub