• Promocja
Dynamiczne zdolności marketingowe organizacji

Ebook Dynamiczne zdolności marketingowe organizacji Maciej Mitręga

Maciej Mitręga
28,24 zł 32,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 28,24 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Praca składa się z czterech rozdziałów: dwa pierwsze opierają się na krytycznym przeglądzie literatury, a dwa ostatnie na wynikach badań bezpośrednich. W rozdziale I przedstawiono ramy teoretyczne koncepcji dynamicznych zdolności. Nacisk położono zarówno na prezentację zapożyczeń intelektualnych tej koncepcji, podstawowych założeń, jak i jej wewnętrznego zróżnicowania. W rozdziale II dokonano konceptualizacji dynamicznych zdolności marketingowych jako wyłaniającego się konstruktu badawczego. Rozdział ten rozpoczyna się od ukazania miejsca marketingu w „atlasie” dyscyplin naukowych oraz współczesnych funkcji biznesu. Rozdział III prezentuje wyniki zrealizowanych badań eksploracyjnych. W rozdziale IV zaprezentowano wyniki badań ilościowych testujących hipotezy pracy. Prezentacja wyników badań została poprzedzona fragmentami wprowadzającymi czytelnika w specyfikę wybranych typów dynamicznych zdolności marketingowych.

Spis treści ebooka Dynamiczne zdolności marketingowe organizacji

Wprowadzenie 7
Rozdział I
Dynamiczne zdolności organizacji jako paradygmat strategii 13
1. Geneza dynamicznych zdolności 13
2. Definicja dynamicznych zdolności 21
3. Zróżnicowanie i wielokierunkowość dynamicznych zdolności 39
Rozdział II
Dynamiczne zdolności marketingowe – podstawy teoretyczne 51
1. Znaczenie i ewolucja naukowej wiedzy o marketingu 51
2. Marketing jako funkcja biznesu 57
3. Zasoby i zdolności marketingowe 64
4. Istota dynamicznych zdolności marketingowych 75
Rozdział III
Dynamiczne zdolności w świetle wyników badań jakościowych 99
1. Charakterystyka jakościowego projektu badawczego 99
2. Podążanie za zmianami w otoczeniu 108
2.1. Dynamika otoczenia 108
2.2. Budowanie wiedzy o otoczeniu 112
2.3. Antycypacja zmian 115
2.4. Uczenie się na własnych doświadczeniach 118
3. Rekonfiguracja zasobów marketingowych 121
3.1. Resegmentacja 122
3.2. Repozycjonowanie 125
3.3. Rekonfiguracja oferty produktowej 128
3.4. Rekonfiguracja pozostałych elementów marketing-mix 131
4. Stymulanty i bariery rekonfiguracji 135
5. Rola działu marketingu i koordynacja interfunkcyjna 142
6. Kompetencje menedżerskie a DZM 146
7. Koprodukcja wartości jako specyficzny obszar DZM 149
Rozdział IV
Dynamiczne zdolności w świetle wyników badań ilościowych 152
1. Zdolności marketingowe w mediach społecznościowych 154
1.1. Wprowadzenie do marketingu w mediach społecznościowych 154
1.2. Charakterystyka procesu gromadzenia informacji terenowych 161
1.3. Budowa i testowanie modelu pomiarowego 166
1.4. Test modelu strukturalnego i wnioski 176
2. Zdolności do ko-kreacji wartości z klientami 186
2.1. Wprowadzenie do ko-kreacji wartości z klientami 186
2.2. Charakterystyka procesu gromadzenia danych terenowych 193
2.3. Budowa i testowanie modelu pomiarowego 196
2.4. Test modelu strukturalnego i wnioski 202
Podsumowanie 211
Załączniki 219
Scenariusz wywiadu osobistego 219
Pytania ankietowe 1 224
Pytania ankietowe 2 228
Bibliografia 233
Spis rysunków 257
Spis tablic 259

Szczegóły ebooka Dynamiczne zdolności marketingowe organizacji

Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Rok wydania:
2018
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
pdf
ISBN:
978-83-7875-439-8
ISBN wersji papierowej:
978-83-7875-438-1
Wydanie:
1
Autorzy:
Maciej Mitręga
Miejsce wydania:
Katowice
Liczba Stron:
259
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub