• Promocja
Etnocentryzm konsumencki na rynku usług finansowych

Ebook Etnocentryzm konsumencki na rynku usług finansowych

Agnieszka Hat, Sławomir Smyczek
22,94 zł 26,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 22,94 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

W strukturze rozprawy można wyróżnić trzy warstwy: teoretyczną, metodyczną i empiryczną, na które składa się sześć rozdziałów, wstęp i zakończenie. Rozdział I precyzuje pojęcia związane z konsumentem, jego zachowaniami na rynku usług finansowych oraz specyfice procesu decyzyjnego na tym rynku. W rozdziale II podjęto dyskusję nad problematyką zjawiska etnocentryzmu konsumenckiego. Rozdział III przedstawia specyfikę rynku usług finansowych, w tym kompleksową charakterystykę struktury podażowej i popytowej tego rynku w Polsce. Rozdział IV ma charakter metodyczny oraz prezentuje różne źródła i metody pozyskiwania informacji o postawach konsumentów na rynku usług. Kolejne dwa rozdziały o charakterze praktycznym prezentują wyniki badań bezpośrednich. W pierwszym z nich przedstawiono rezultaty badań w zakresie identyfikacji poziomu i charakteru etnocentryzmu konsumenckiego na rynku usług finansowych. Podjęto także próbę określenia czynników różnicujących poziom etnocentryzmu na tym rynku. Ponadto omówiono rolę kraju pochodzenia w procesie wyboru usług finansowych oraz określono kryteria identyfikacji usługodawców krajowych i zagranicznych na badanym rynku. W rozdziale VI podjęto próbę przeprowadzenia typologii postaw konsumentów indywidualnych w aspekcie etnocentryzmu na rynku usług finansowych w Polsce, scharakteryzowano poszczególne typy konsumentów oraz omówiono potencjalne obszary zastosowania wiedzy na temat typologii postaw etnocentrycznych konsumentów w praktyce, w tym działalności krajowych i zagranicznych instytucji finansowych.

Spis treści ebooka Etnocentryzm konsumencki na rynku usług finansowych

Wstęp 7
Rozdział I
Konsument a rynek usług finansowych 15
1.1. Konsument i jego rola na rynku usług finansowych 15
1.2. Charakterystyka zachowań konsumentów na rynku usług finansowych 21
1.3. Determinanty zachowań konsumentów na rynku usług finansowych 31
1.4. Proces decyzyjny konsumenta na rynku usług finansowych 36
Rozdział II
Zjawisko etnocentryzmu konsumenckiego w świetle teorii 49
2.1. Istota i charakterystyka zjawiska etnocentryzmu konsumenckiego 49
2.2. Ewolucja badań nad etnocentryzmem konsumenckim 60
2.3. Czynniki determinujące zjawisko etnocentryzmu wśród konsumentów 77
2.4. Problematyka etnocentryzmu konsumenckiego na rynku usług 86
Rozdział III
Rynek usług finansowych w Polsce 92
3.1. Rynek usług finansowych – pojęcie, charakterystyka 92
3.2. Podmioty rynku usług finansowych – rodzaje, charakterystyka 103
3.3. Miejsce polskiego rynku usług finansowych w globalnym systemie finasowym 113
Rozdział IV
Metodyczne aspekty badań etnocentryzmu konsumenckiego na rynku usług finansowych 121
4.1. Źródła informacji i metody badań postaw etnocentrycznych konsumentów na rynku usług finansowych 121
4.2. Cele i zakresy badań etnocentryzmu konsumenckiego na rynku usług finansowych 133
4.3. Organizacja i metodyka badań etnocentryzmu konsumenckiego na rynku usług finansowych 136
4.4. Charakterystyka populacji generalnej i prób badawczych 145
Rozdział V
Etnocentryzm konsumencki na rynku usług finansowych w Polsce – w świetle badań empirycznych 157
5.1. Rola kraju pochodzenia oraz kryteria identyfikacji usługodawców krajowych i zagranicznych na rynku usług finansowych 157
5.2. Poziom i zróżnicowanie etnocentryzmu konsumenckiego na rynku usług finansowych 172
5.3. Czynniki różnicujące poziom etnocentryzmu konsumentów na rynku usług finansowych 181
Rozdział VI
Typologia konsumentów indywidualnych na rynku usług finansowych w aspekcie zjawiska etnocentryzmu konsumenckiego 195
6.1. Istota i znaczenie typologii jako procedury badawczej 195
6.2. Metodyka i kryteria typologii konsumentów na rynku usług finansowych 200
6.3. Typy konsumentów indywidualnych na rynku usług finansowych w aspekcie etnocentryzmu 204
6.4. Wykorzystanie wiedzy o postawach etnocentrycznych konsumentów wobec krajowych i zagranicznych instytucji finansowych w konstruowaniu strategii marketingowych 212
Zakończenie 219
Bibliografia 227
Spis rysunków 241
Spis tabel 243
Załącznik 247

Szczegóły ebooka Etnocentryzm konsumencki na rynku usług finansowych

Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Rok wydania:
2016
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
pdf
ISBN:
978-83-7875-290-5
ISBN wersji papierowej:
978-83-7875-290-5
Autorzy:
Agnieszka Hat,Sławomir Smyczek
Liczba Stron:
252
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub