Hiperseksualność

Ebook Hiperseksualność Sławomir Jakima, Łukasz Muldner-Nieckowski, Arkadiusz Bilejczyk

Sławomir Jakima, Łukasz Muldner-Nieckowski, Arkadiusz Bilejczyk
87,62 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Książka jest próbą przedstawienia złożonego i ważnego problemu, jakim jest uzależnienie od zachowań seksualnych. Zagadnienie hiperseksualności jest wciąż szeroko analizowane. Prowadzone są badania zarówno neurobiologiczne, jak i psychologiczne, z wykorzystaniem nowych technik diagnostycznych. Leczenie hiperseksualności wiąże się z wykorzystaniem integracyjnego modelu, obejmującego zarówno spojrzenie psychodynamiczne, metody poznawczo-behawioralne, jak i użycie technik behawioralnych, czy koncepcji obsesyjno-kompulsyjnej.
Znani i cenieni terapeuci dzielą się z czytelnikami wiedzą kliniczną oraz wskazówkami i dylematami, z którymi spotykają się w swojej codziennej praktyce zawodowej.
Autorzy omawiają seksualność człowieka, normę seksualną, klasyfikację zaburzeń seksualnych, czynniki wpływające na rozwój uzależnienia, diagnozę medyczną i psychoterapeutyczną według koncepcji wielu wymiarów, a także istotne zagadnienia prawne.
Prezentowana publikacja z pewnością zainteresuje terapeutów uzależnień, psychoterapeutów, lekarzy i wszystkie osoby zajmujące się tematyką hiperseksualności.

Spis treści ebooka Hiperseksualność

Przedmowa XIII
Część I. Hiperseksualność – uwagi podstawowe 1
1. Wstęp – Sławomir JAKIMA 3
2. Seksualność człowieka – Sławomir JAKIMA 5
3. Pornografia i masturbacja – krótki zapis dziejów – Sławomir JAKIMA 9
4. Norma seksualna – Sławomir JAKIMA 13
5. Fizjologia seksualności człowieka – Sławomir JAKIMA 15
6. Cykl reakcji seksualnej – Sławomir JAKIMA 17
7. Klasyfikacja zaburzeń seksualnych – Sławomir JAKIMA 19
Tożsamość płciowa i seksualna, preferencje seksualne 19
Orientacja seksualna 19
Zaburzenia związane z tożsamością płciową 21
Preferencje seksualne 22
8. Najczęstsze dysfunkcje seksualne – Sławomir JAKIMA 23
9. Uzależnienia behawioralne – Sławomir JAKIMA 25
Rozwój koncepcji hiperseksualności 27
10. Neurobiologia hiperseksualności – Sławomir JAKIMA 31
11. Choroby współistniejące – Sławomir JAKIMA 33
12. Problemy seksualne u osób z niepełnosprawnością intelektualną – Sławomir JAKIMA 37
Masturbacja 38
13. Kwestionariusze i skale stosowane w diagnostyce hiperseksualności – Sławomir JAKIMA 41
14. Farmakoterapia hiperseksualności – Łukasz MÜLDNER-NIECKOWSKI 45
Stosowane farmaceutyki 46
Wybór strategii farmakoterapeutycznej 48
15. Przemoc seksualna i problemy prawne – Sławomir JAKIMA 49
Pigułka gwałtu 50
Część II. Kliniczne aspekty hiperseksualności 53
16. Czynniki wpływające na rozwój uzależnienia – Łukasz MÜLDNER-NIECKOWSKI 55
Zaburzenia wzorców przywiązania 55
17. Koncepcje hiperseksualności 59
17.1. Koncepcja psychodynamiczna – Łukasz MÜLDNER-NIECKOWSKI 60
Perwersyjne aspekty osobowości 62
17.2. Koncepcja hiperseksualności jako parafilii bez określonego bodźca – Arkadiusz BILEJCZYK 65
17.3. Koncepcja zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych – Sławomir JAKIMA 67
18. Klinika hiperseksualności – Łukasz MÜLDNER-NIECKOWSKI 69
Rozpoznanie kliniczne 69
19. Diagnoza medyczna – Łukasz MÜLDNER-NIECKOWSKI 71
Zakres badania lekarskiego 71
Testy diagnostyczne 71
Istotne elementy wywiadu psychiatrycznego 72
20. Diagnoza psychoterapeutyczna według koncepcji wielu wymiarów hiperseksualności – Łukasz MÜLDNER-NIECKOWSKI 75
Wstępne postępowanie diagnostyczne 76
Subiektywnie nadmierny popęd płciowy 76
Ocena, czy określone zachowania seksualne mają charakter instrumentalny 77
Ocena nasilenia mechanizmów nałogowych 77
Obsesje i kompulsje 79
Kontrolowanie impulsywności 81
Znaczenie preferencji seksualnych 82
Ocena stylu przywiązania 83
Zdrowie seksualne jako punkt odniesienia w ocenie seksualności pacjenta 84
21. Jak rozmawiać o seksualności i hiperseksualności – Łukasz MÜLDNER-NIECKOWSKI 87
Trudności po stronie terapeuty 87
Trudności po stronie pacjenta 89
Dopuszczenie do rozmowy o seksualności 90
22. Psychodynamiczne koncepcje mechanizmów hiperseksualności – Łukasz MÜLDNER-NIECKOWSKI 93
Kompensacja zaburzenia więzi 94
Rola urazów psychicznych, w tym wykorzystania seksualnego 94
Rozgrywanie konfliktów związanych z popędowością 96
Deficyty funkcji ego 96
Obiekt uzależnienia jako obiekt przejściowy 97
Narcyzm i obiektyfikacja 98
23. Terapia hiperseksualności w paradygmacie psychodynamicznym – Łukasz MÜLDNER-NIECKOWSKI 101
Terapia psychodynamiczna hiperseksualności – główne założenia 101
Konceptualizacja hiperseksualności z perspektywy psychodynamicznej 102
Diagnoza hiperseksualności – od pierwszego spotkania do kontraktu 104
Przebieg terapii 111
Na dalszych etapach terapii 116
Kończenie terapii 122
24. Koncepcja poznawczo-behawioralna – Arkadiusz BILEJCZYK 123
25. Poznawczy model zachowań hiperseksualnych – Arkadiusz BILEJCZYK 127
26. Cykliczny model CSBD (model podwójnej pętli) – Arkadiusz BILEJCZYK 131
27. Paradygmat poznawczo-behawioralny – Arkadiusz BILEJCZYK 139
Terapia hiperseksualności 139
Konceptualizacja problemu i omówienie zastosowania w praktyce poznawczego modelu CSBD 139
Cele terapeutyczne w psychoterapii CSBD 140
Kwalifikacja do terapii 143
Kontrakt terapeutyczny 143
Techniki terapeutyczne i przebieg terapii 144
28. Hiperseksualność – koncepcja uzależnienia – Sławomir JAKIMA 153
Kontrowersje wobec koncepcji uzależnienia 153
29. Dylematy terapeutów – Sławomir JAKIMA 157
30. Terapia samopomocowa – Sławomir JAKIMA 159
Model 12 kroków 160
31. Problem uzależnienia od miłości – Sławomir JAKIMA 163
32. Diagnoza i terapia – Sławomir JAKIMA 167
Diagnoza 168
Terapia 177
Podsumowanie 193
Załączniki 195
Skorowidz 201

Szczegóły ebooka Hiperseksualność

Wydawca:
PZWL
Rok wydania:
2022
Typ publikacji:
Ebook
Format:
epub,mobi
ISBN:
978-83-01-22548-3
ISBN wersji papierowej:
978-83-01-22527-8
Wydanie:
1
Autorzy:
Sławomir Jakima,Łukasz Muldner-Nieckowski,Arkadiusz Bilejczyk
Miejsce wydania:
Warszawa
Liczba Stron:
218
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub