• Promocja
Konkurencyjność międzynarodowa a rozwój społeczno-gospodarczy

Ebook Konkurencyjność międzynarodowa a rozwój społeczno-gospodarczy Magdalena Tusińska

Magdalena Tusińska
23,39 zł 26,50 zł
Najniższa cena z 30 dni: 23,39 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Nadrzędnym celem podjętych w pracy rozważań jest ocena konkurencyjności gospodarki Polski na tle gospodarek krajów UE przez pryzmat koncepcji rozwoju społeczno-ekonomicznego. Ba-daniom przyświecały także cele szczegółowe, takie jak usystematyzowanie wiedzy na temat zagadnienia konkurencyjności, określenie istoty konkurencyjności gospodarki w świetle teorii rozwoju społeczno-ekonomicznego, dokonanie przeglądu i ocena koncepcji etapowego rozwoju z punktu widzenia ich przydatności dla badania konkurencyjności gospodarek oraz ukazanie roli polityki ekonomicznej, prowadzonej zarówno na szczeblu narodowym, jak i ponadnarodowym, w zakresie kształtowania konkurencyjności polskiej gospodarki.
Magdalena Tusińska jest pracownikiem Katedry Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Pracę doktorską obroniła w listopadzie 2012 roku. Jest autorką publikacji na temat wzrostu i rozwoju gospodarczego, konkurencyjności gospodarek oraz dotyczących problematyki integracji europejskiej.

Spis treści ebooka Konkurencyjność międzynarodowa a rozwój społeczno-gospodarczy

WSTĘP 7


Rozdział I.Konkurencyjność – kwestie teoretyczne i metodologiczne
11


1.1. Istota i rodzaje konkurencyjności 11

1.2. Konkurencyjność gospodarki 16

1.2. Teoria wobec konkurencyjności gospodarki 28

1.2.1. Model M.E. Portera i jego modyfikacje 28

1.2.2. Teorie międzynarodowej wymiany gospodarczej 30

1.2.3. Nurt instytucjonalny 35

1.2.4. Teorie wzrostu i rozwoju gospodarczego 37

1.5. Konkurencyjność gospodarek w obliczu globalizacji i integracji 40
Rozdział II.
Rozwój społeczno-ekonomiczny jako wyznacznik konkurencyjności gospodarki
45


2.1. Rozwój społeczno-ekonomiczny – ujęcie teoretyczne 45

2.2. Koncepcje etapowego rozwoju gospodarek 53

2.3. Etapowe koncepcje rozwoju a współczesna rzeczywistość gospodarcza 59

2.4. Proces konwergencji a rozwój doganiający 70
Rozdział III.
Konkurencyjność polskiej gospodarki na tle gospodarek krajów Unii Europejskiej
80


3.1. Uwarunkowania konkurencyjności polskiej gospodarki 80

3.2. Metodologia badania 90

3.3. Granica cywilizacyjna i aktualne cele rozwojowe krajów Unii Europejskiej jako tło doboru zmiennych 95

3.4. Charakterystyka zmiennych diagnostycznych biorących udział w badaniu 104

3.5. Wyniki badań – rankingi konkurencyjności 109
Rozdział IV
. Rola państwa w budowaniu konkurencyjności gospodarki Polski
119


4.1. Relacje państwo – gospodarka w kontekście kreowania konkurencyjności. Istota strategii 119

4.2. Strategie rozwoju wobec wyzwań XXI w. 128

4.2.1. Strategia Lizbońska – cele i próby realizacji 128

4.2.2. Strategia „Europa 2020” 133

4.2.3. Polskie strategie rozwoju 138

4.3. Polski Krajowy Program Reform a wyniki badań 142

4.3.1. Innowacyjność dla wzrostu inteligentnego 142

4.3.2. Infrastruktura dla wzrostu zrównoważonego 148

4.3.3. Aktywność dla wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu 154

4.3.4. Krajowy Program Reform – próba oceny 157ZAKOŃCZENIE
161


BIBLIOGRAFIA 165


SPIS RYSUNKÓW 185


SPIS TABEL 185


ANEKS STATYSTYCZNY 187

Szczegóły ebooka Konkurencyjność międzynarodowa a rozwój społeczno-gospodarczy

Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Rok wydania:
2014
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
pdf
ISBN:
978-83-7875-186-1
Wydanie:
1
Autorzy:
Magdalena Tusińska
Miejsce wydania:
Katowice
Liczba Stron:
208
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub