Leczenie chorób infekcyjnych

Ebook Leczenie chorób infekcyjnych Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat

Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat
127,44 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Leczenie chorób infekcyjnych, przygotowane pod redakcją naukową prof. dr hab. n. med. Katarzyny Dzierżanowskiej-Fangrat, jest przewodnikiem zrobionym z myślą o lekarzach, którzy w swojej codziennej praktyce spotykają się z różnymi zakażeniami, zarówno u dorosłych, jak i dzieci. To przydatne kompendium w pięciu częściach prezentuje następujące treści:
- leki przeciwdrobnoustrojowe – dawkowanie u dorosłych,
- leki przeciwdrobnoustrojowe – dawkowanie u dzieci,
- podstawowe właściwości leków przeciwdrobnoustrojowych,
- leczenie zakażeń wywołanych przez określone drobnoustroje,
- zakażenia u dorosłych.
W publikacji w klarowny sposób, w tabelach, przedstawiono dawkowanie leków, leczenie poszczególnych czynników patogennych i wybranych grup zakażeń. Istotną informacją są dane dotyczące samych leków przeciwdrobnoustrojowych – ich biodostępność, farmakokinetyka, interakcja z innymi lekami oraz toksyczność. Dodatkowe uzupełnienie stanowią rozdziały traktujące o specyficznych grupach chorych (osoby otyłe, po przeszczepie), chorobach odzwierzęcych czy bioterroryzmie.

Leczenie chorób infekcyjnych to przejrzysty informator, mający na celu ułatwić lekarzowi praktykowi podjęcie szybkiej decyzji terapeutycznej w zakresie zakażeń i chorób zakaźnych. Jest przeznaczony dla lekarzy wszystkich specjalności, lekarzy stażystów, a także może służyć za uzupełnienie wiedzy dla studentów medycyny oraz pracowników laboratorium do przeglądu czynników patogennych, a także zakresu ich wrażliwości na leki.

Spis treści ebooka Leczenie chorób infekcyjnych

CZĘŚĆ I Leki przeciwdrobnoustrojowe – dawkowanie u dorosłych 1
Dawkowanie leków przeciwdrobnoustrojowych u dorosłych 2
Dawkowanie leków przeciwdrobnoustrojowych u otyłych dorosłych 61
Wydłużone wlewy 70
Dawkowanie u pacjentów dorosłych z resztkową czynnością nerek poddawanych ciągłej terapii nerkozastępczej 71
Wankomycyna – zalecenia dawkowania i monitorowania stężeń u dorosłych 75
Aminoglikozydy – zalecenia dawkowania i monitorowania stężeń u dorosłych 83
CZĘŚĆ II Leki przeciwdrobnoustrojowe – dawkowanie u dzieci 93
Dawkowanie leków przeciwdrobnoustrojowych u pacjentów pediatrycznych 95
Dawkowanie u noworodków 130
Dawkowanie wankomycyny u dzieci 144
Dawkowanie aminoglikozydów u dzieci 146
CZĘŚĆ III Podstawowe właściwości leków przeciwdrobnoustrojowych 148
Farmakokinetyka leków przeciwdrobnoustrojowych 150
Stężenia leków przeciwdrobnoustrojowych 160
Kliniczne i laboratoryjne monitorowanie działań toksycznych 166
CZĘŚĆ IV Leczenie zakażeń wywoływanych przez określone drobnoustroje 180
Spektrum aktywności leków przeciwdrobnoustrojowych 182
Zakażenia bakteryjne: leczenie z wyboru i alternatywne opcje terapeutyczne 202
Oporność bakterii na leki 212
Zakażenia grzybicze: leczenie z wyboru i alternatywne opcje terapeutyczne 215
Zakażenia wirusowe: leczenie z wyboru i alternatywne opcje terapeutyczne 220
CZĘŚĆ V Zakażenia u dorosłych 223
Podejście kliniczne do pacjentów z zakażeniem 225
Zakażenia układu oddechowego 229
Infekcyjne zapalenie wsierdzia (IZW) – diagnostyka i leczenie 237
Infekcyjne zapalenie wsierdzia – profilaktyka 250
Zakażenia związane z obecnością cewników naczyniowych 254
Zakażenia ośrodkowego układu nerwowego 259
Zakażenia układu moczowego 267
Zakażenia tkanek miękkich przebiegające bez toksemii 275
Zakażenia tkanek miękkich: martwicze lub z toksemią 281
Zapalenie kości i szpiku 285
Zakażenia stawów bez implantacji sztucznych materiałów 288
Zakażenia endoprotez stawowych 292
Zakażenia układu pokarmowego 298
Zakażenia wewnątrzbrzuszne 308
Gorączka neutropeniczna 323
Zakażenia u pacjentów po przeszczepach 334
Choroby przenoszone drogą płciową 345
Gruźlica 355
Zakażenia prątkami niegruźliczymi – najważniejsze informacje 368
Zakażenia grzybicze 394
Zapalenie wątroby typu B 423
Przewlekłe zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu C 431
Leczenie przeciwretrowirusowe zakażeń wywoływanych przez HIV-1 438
Wybrane zakażenia oportunistyczne u dorosłych pacjentów zakażonych HIV 474
Postępowanie po ekspozycji zawodowej i pozazawodowej na HIV, HBV i HCV 485
Zakażenia przenoszone przez kleszcze 500
Zoonozy (choroby odzwierzęce) 513
Szczepienia 532
Medycyna podróży – zapobieganie zakażeniom 535
Bioterroryzm 545
Skorowidz 533

Szczegóły ebooka Leczenie chorób infekcyjnych

Wydawca:
PZWL
Rok wydania:
2021
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
epub,mobi
ISBN:
978-83-200-6312-7
ISBN wersji papierowej:
978-83-200-6255-7
Wydanie:
1
Autorzy:
Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat
Liczba Stron:
574
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub