Lepsze światy medyczne?

Ebook Lepsze światy medyczne? Izabella Main

Izabella Main
17,64 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Monografia autorstwa Izabelli Main zawiera bogate przypadki etnograficzne dotyczące doświadczeń Polek, które zamieszkały w Barcelonie, Berlinie oraz Londynie po akcesji Polski do Wspólnoty Europejskiej, w zakresie ich kontaktów ze służbą zdrowia na emigracji. Szczególnie fascynujące są rozważania odnoszące się do praktyk związanych z opieką medyczną nad kobietami ciężarnymi. Main opisuje nie tylko oferowane podejścia do zdrowia reprodukcyjnego w miastach emigracji oraz w Polsce, lecz także analizuje decyzje podejmowane przez ciężarne lub usiłujące zajść w ciążę Polki. Decyzje te motywowane są często w równym stopniu osobistymi preferencjami, jeśli chodzi o opiekę prenatalną, poród oraz połóg oraz sytuacją polityczną w Polsce, gdzie dostęp do pewnego rodzaju terapii jest ograniczony.

Bogaty detal etnograficzny osadzony jest w solidnie zanalizowanych ramach teoretycznych i obszernej literaturze przedmiotu. Książka Izabelli Main jest doskonałym wkładem do badań interdyscyplinarnych. Dużo w niej także obserwacji i analiz, które mogą się przydać zarówno praktykom medycznym — lekarzom, pielęgniarkom oraz położnym — jak i samym kobietom, które planują osiedlić się poza Polską. Jako antropologa stosowanego cieszy mnie także praktyczny zakres tej monografii.

Elżbieta M. Goździak
Research Professor
Institute for the Study of International Migration

Spis treści ebooka Lepsze światy medyczne?

Spis treści
Podziękowania 9
Wstęp 11
Inspiracje 14
Społeczności polskie w Londynie, Barcelonie i Berlinie 16
Charakterystyka rozmówczyń 19
Metodologie, pozycja badaczki 21
Rozdział pierwszy
Migracje a zdrowie – próba interpretacji wzajemnych zależności 27
Wpływ migracji na zdrowie w różnych perspektywach badawczych 29
Healthy migrant effect 29
Aspekty społeczno-ekonomiczne 29
Podejścia psychologiczne 30
Perspektywa holistyczna 31
Przyczyny migracji w kontekście opieki medycznej 33
Wpływ migracji na zdrowie – próba kategoryzacji 34
Migrantki wchodzące w dorosłość i samodzielność 35
Migracja do „bogatszego i lepszego świata” 37
Nowe krajobrazy medyczne 40
Migrantki w trudnych i ambiwalentnych sytuacjach 42
Migracja a dostęp do różnej opieki medycznej 45
Rozdział drugi
Dostęp do leczenia w różnych systemach opieki zdrowotnej 49
Leczenie i zdrowie jako prawo człowieka i jako towar 52
Systemy medyczne w Wielkiej Brytanii, Katalonii i Niemczech 55
Leczenie w ramach państwowej służby zdrowia 57
Londyn 57
Barcelona 58
Berlin 59
Korzystanie z prywatnej służby zdrowia 61
Londyn 61
Barcelona 63
Berlin 65
Sytuacja migrantek transnarodowych i niezarejestrowanych 66
Rozdział trzeci
„Ciąża to nie choroba”. Doświadczenia związane
z opieką medyczną nad ciążą Polek 72
Antropologia ciąży i porodu 73
Opieka medyczna nad ciężarnymi kobietami 76
Londyn 76
Barcelona 80
Berlin 83
Doświadczenia związane z poronieniem i aborcją 88
Rozdział czwarty
Doświadczenia porodowe i poporodowe w narracjach kobiet 92
Przestrzeń. Gdzie można urodzić dziecko? 94
Londyn 95
Barcelona 96
Berlin 97
Pozycja kobiet (rodziców) i rola personelu medycznego
w czasie porodu 100
Podejście do bólu i sposobów jego uśmierzania
podczas porodu 103
Ingerencje medyczne: cesarskie cięcie
i poród kleszczowy 105
Doświadczenia poporodowe 108
Rozdział piąty
„Chodzi o podejście do człowieka”. Relacje i komunikacja
między pacjentkami a personelem medycznym 112
Kultura osobista personelu medycznego 114
Przystępność przekazu i nastawienie na pacjenta 117
Szacunek i wsparcie dla pacjentek 119
Komunikacja w sytuacji osób bez znajomości lokalnego języka 121
Trudności kulturowe i nieporozumienia językowe 123
Rozdział szósty
Pluralizm medyczny w doświadczeniach migrantek 127
Terminy związane z pluralizmem medycznym 128
Status medycyny alternatywnej i komplementarnej 130
Londyn 131
Barcelona 131
Berlin 132
Źródła inspiracji i doświadczenia stosowania praktyk CAM 132
Korzystanie z praktyk CAM w Polsce – wpływ rodziny
i znajomych 132
Inspiracje i doświadczenia związane ze zmianą
miejsca zamieszkania 135
Medycyna alternatywna i komplementarna
a zdrowie reprodukcyjne 139
7
Rozdział siódmy
Podróże medyczne polskich migrantek 143
Turystyka medyczna, podróże medyczne i leczenie transgraniczne 146
Konsultacje i leczenie specjalistyczne w Polsce 148
Podróże medyczne z Londynu do Polski 148
Przypadki leczenia migrantek z Berlina i Barcelony w Polsce 153
Leczenie stomatologiczne 155
Reprodukcyjne procedury medyczne w Polsce 156
In vitro 156
Poród VIP 157
Podróże medyczne do innych państw Unii Europejskiej 159
Specjalistyczne leczenie dentystyczne 159
Wyjazd w celu przerwania ciąży 160
Mobilność i (nie)mobilność przedmiotów 161
Zakończenie 167
Tabela informacyjna o rozmówczyniach 172
Bibliografia 175
Indeks nazwisk 198
Indeks rzeczowy 205

Szczegóły ebooka Lepsze światy medyczne?

Wydawca:
Scholar
Rok wydania:
2018
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
pdf
ISBN:
978-83-7383-950-2
ISBN wersji papierowej:
978-83-7383-950-2
Wydanie:
1
Autorzy:
Izabella Main
Miejsce wydania:
Warszawa
Liczba Stron:
208
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub