Model struktur i transformacji kosztów w zarządzaniu działalnością kopalni węgla kamiennego

Ebook Model struktur i transformacji kosztów w zarządzaniu działalnością kopalni węgla kamiennego Katarzyna Segeth-Boniecka

Katarzyna Segeth-Boniecka
20,00 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Monografia składa się ze wstępu, trzech rozdziałów i zakończenia. W pierwszym rozdziale ukazano rolę informacji o kosztach w systemie informacyjnym zarządzania przedsiębiorstwem. Zaprezentowano funkcje, jakie powinien pełnić prawidłowo funkcjonujący rachunek kosztów. Kontynuacją powyższego było przedstawienie wybranych systemów rachunku kosztów. Rozwiązania z zakresu rachunku kosztów, tj. przyjęty model, według którego informacje o kosztach są gromadzone i transformowane, powinny wynikać z potrzeb użytkowników tych informacji, które są kształtowane przez konkretne warunki, w jakich funkcjonuje podmiot. Stąd w rozdziale drugim przedstawiono szeroki zakres uwarunkowań funkcjonowania przedsiębiorstw wydobywczych węgla kamiennego. Ponadto dokonano charakterystyki specyfiki działalności kopalń węgla kamiennego. W trzecim rozdziale przedstawiono obszerną klasyfikację kosztów kopalni węgla kamiennego, niezbędną dla celów sprawozdawczości oraz wpływającą na jakość generowanych informacji dla celów zarządczych. Zakończenie pracy zawiera wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy, potwierdzające przyjęte hipotezy.

Spis treści ebooka Model struktur i transformacji kosztów w zarządzaniu działalnością kopalni węgla kamiennego

Wstęp 7
1. Koszty w systemie informacyjnym zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem 11
1.1. Znaczenie informacji o kosztach w procesie podejmowania decyzji 11
1.2. Rachunek kosztów jako podsystem informacyjny przedsiębiorstwa 21
1.3. Nowoczesne podejścia w rachunku kosztów w aspekcie zarządzania jednostką 31
1.3.1. Rachunek kosztów zorientowany procesowo jako narzędzie sterowania kosztami w przedsiębiorstwie 31
1.3.2. Wykorzystanie systemu rachunku odpowiedzialności w procesie kontroli kosztów 39
2. Uwarunkowania działalności przedsiębiorstw wydobywczych węgla kamiennego w Polsce 45
2.1. Czynniki funkcjonowania i organizacji przedsiębiorstw wydobywczych węgla kamiennego 45
2.2. Specyfika działalności kopalni węgla kamiennego 51
2.3. Rola planowania w efektywnym zarządzaniu przedsiębiorstwem wydobywczym węgla kamiennego 56
2.4. Analiza kosztu wytworzenia (pozyskania) węgla kamiennego jako podstawowej determinanty ekonomicznej efektywności działalności przedsiębiorstw wydobywczych węgla kamiennego 62
3. Rachunek kosztów w kopalni węgla kamiennego 70
3.1. Wpływ specyfiki funkcjonowania kopalni węgla kamiennego na systematykę kosztów działalności operacyjnej 70
3.2. Charakterystyka stosowanych struktur i zasad transformacji kosztów podstawowej działalności operacyjnej kopalni węgla kamiennego 78
3.2.1. Wykorzystanie struktur kosztów w tworzeniu informacji majątkowych i wynikowych 79
3.2.2. Wykorzystanie struktur kosztów w tworzeniu informacji dla potrzeb zarządczych 92
3.3. Znaczenie obiektów odniesienia kosztów w kalkulacji kosztu wytworzenia (pozyskania) węgla kamiennego 103
3.4. Analiza możliwości modyfikacji rachunku kosztów kopalni węgla kamiennego 108
3.4.1. Ujęcie kosztów działalności operacyjnej w orientacji procesowej 108
3.4.2. Identyfikacja i rozliczanie kosztów działalności operacyjnej kopalni w układzie terytorialnym 128
3.4.3. Znaczenie wieloprzekrojowej informacji kosztowej dla funkcji zarządczych 136
3.4.4. Propozycja modelu struktur i transformacji kosztów w kopalni węgla kamiennego 148
Zakończenie 155
Bibliografia 163
Spis rysunków 177
Spis tabel 179

Szczegóły ebooka Model struktur i transformacji kosztów w zarządzaniu działalnością kopalni węgla kamiennego

Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Rok wydania:
2017
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
pdf
ISBN:
978-83-7875-404-6
ISBN wersji papierowej:
978-83-7875-403-9
Wydanie:
1
Autorzy:
Katarzyna Segeth-Boniecka
Miejsce wydania:
Katowice
Liczba Stron:
179
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub