Modele oceny użyteczności i akceptacji mobilnych systemów zarządzania wiedzą o zdrowiu

Ebook Modele oceny użyteczności i akceptacji mobilnych systemów zarządzania wiedzą o zdrowiu Anna Sołtysik-Piorunkiewicz

Anna Sołtysik-Piorunkiewicz
16,00 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Praca została podzielona na cztery rozdziały. Pierwszy rozdział poświęcono realizacji pierwszego celu teoriopoznawczego. Przedstawiono w nim kwestię zarządzania wiedzą w gospodarce elektronicznej. Stanowi wprowadzenie do dalszych badań i analizy stanu wykorzystania ICT w globalnej ekonomii. Drugi rozdział dotyczy realizacji drugiej części celu teoriopoznawczego i zawiera przedstawienie architektury mobilnego systemu informatycznego do zarządzania wiedzą w ochronie zdrowia, z uwzględnieniem aplikacji mobilnych. W rozdziale trzecim przedstawiono rozwój systemów informatycznych dla usług w ochronie zdrowia. Rozdział czwarty dotyczy metodyki badań oceny użyteczności mobilnych systemów w porównaniu z tradycyjnymi systemami informatycznymi opartymi na usługach sieciowych, wdrażanymi do zarządzania wiedzą w ochronie zdrowia. Wyniki badań stanowią zbiór kluczowych czynników przyczyniających się do zwiększenia akceptacji systemów opartych na aplikacjach mobilnych. Przedstawiono etapy badań oraz analizę i wnioski.

Spis treści ebooka Modele oceny użyteczności i akceptacji mobilnych systemów zarządzania wiedzą o zdrowiu

Wykaz skrótów 7
Wprowadzenie 11
Rozdział I
EWOLUCJA GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY 21
1. Rozwój gospodarki opartej na wiedzy a paradygmat społeczeństwa informacyjnego 21
2. Ewolucja systemu zarządzania wiedzą 24
3. Zarządzanie informacją i wiedzą w organizacji 29
4. Elementy informacji wspomagające podejmowanie decyzji 32
5. Rozwój społeczeństwa wiedzy 34
6. Koncepcja mobilnej organizacji w społeczeństwie wiedzy 37
Rozdział II
ZAŁOŻENIA BUDOWY MOBILNEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA WIEDZĄ 41
1. Architektura mobilnego systemu zorientowana na usługi 41
1.1. Architektura RPC – protokół SOAP 44
1.2. Architektura REST 45
2. Technologie i urządzenia mobilne 46
2.1. Rozwój urządzeń mobilnych 46
2.2. Internet rzeczy 50
3. Interfejs mobilnego systemu informatycznego 54
3.1. Zasady projektowania aplikacji mobilnych 54
3.2. Projektowanie responsywnych stron internetowych 55
4. User Experience w projektowaniu serwisów internetowych HCI 59
4.1. Charakterystyka projektowania interfejsu systemu skoncentrowanego na użytkowniku 59
4.2. Modele projektowania interfejsu według UX 63
4.3. Etapy projektowania mobilnych aplikacji według UX 65
5. Użyteczność mobilnych aplikacji 69
Rozdział III
ZASTOSOWANIE MOBILNYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA WIEDZĄ O ZDROWIU 72
1. Rola technologii informatycznej i komunikacyjnej w ochronie zdrowia 72
2. Trendy w rozwoju e-zdrowia 74
2.1. Aplikacje mobilne w e-zdrowiu 76
2.2. Spersonalizowana medycyna 78
2.3. Media społecznościowe i technologie Web 2.0 79
3. Wytyczne i standardy wdrożeń systemów e-zdrowia 81
4. Badanie zastosowania systemów zarządzania wiedzą o zdrowiu 84
5. Określenie potrzeb społeczeństwa w zakresie aplikacji mobilnej w zdrowym trybie życia 87
6. Zarządzania wiedzą o zdrowiu z zastosowaniem aplikacji mobilnej 89
7. Model akceptacji systemu zarządzania wiedzą o zdrowiu w kontekście potrzeb użytkownika (pacjenta) 91
Rozdział IV
MODELE OCENY UŻYTECZNOŚCI MOBILNEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA WIEDZĄ O ZDROWIU 104
1. Metodyka badań 104
1.1. Badanie kompetencji grupy badawczej 108
1.2. Wyznaczenie uogólnionej opinii użytkowników 110
2. Rangi kryteriów 113
3. Wybór cech oceny użyteczności systemów 116
4. Profil wymagań budowy modelu oceny użyteczności mobilnego systemu (mSI) 126
4.1. Założenia do budowy modelu oceny użyteczności interfejsu mobilnego systemu 127
4.2. Zakres cech modelu oceny użyteczności mobilnego systemu 129
4.3. Określenie stopnia zgodności opinii użytkowników 134
Podsumowanie i kierunki dalszych badań 137
Bibliografia 151
Spis rysunków 167
Spis tabel 169

Szczegóły ebooka Modele oceny użyteczności i akceptacji mobilnych systemów zarządzania wiedzą o zdrowiu

Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Rok wydania:
2018
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
pdf
ISBN:
978-83-7875-445-9
ISBN wersji papierowej:
978-83-7875-444-2
Wydanie:
1
Autorzy:
Anna Sołtysik-Piorunkiewicz
Miejsce wydania:
Katowice
Liczba Stron:
169
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub