• Promocja
Modelowanie zmienności i ryzyka. Metody ekonometrii finansowej

Ebook Modelowanie zmienności i ryzyka. Metody ekonometrii finansowej

Małgorzata Doman, Ryszard Doman
37,06 zł 42,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 37,06 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Ekonometria finansowa, włączana zarówno do finansów, jak i ekonometrii, zajmuje się głównie modelowaniem rynków finansowych. Jej gwałtowny rozwój związany jest z rosnącym zapotrzebowaniem na nowe metody prognozowania zmienności cen instrumentów finansowych i zależności warunkowych pomiędzy ich stopami zwrotu. Metody te są niezbędne dla praktyków wyceniających instrumenty pochodne i szacujących ryzyko inwestycji finansowych.
Przystępna forma wykładu wsparta dużą liczbą przykładów modelowania rzeczywistych szeregów z polskiego rynku finansowego umożliwi czytelnikowi zdobycie i utrwalenie konkretnych praktycznych umiejętności m.in. w następujących obszarach tematycznych:


Analiza zależności liniowych w finansowych szeregach czasowych
Modele zmienności cen instrumentów finansowych (GARCH, SV, przełącznikowe)
Szacowanie wartości zagrożonej (VaR)
Regresja kwantylowa (modele CAViaR)
Modele dynamiki zależności warunkowych (BEKK, DCC, O-GARCH)
Adresaci:

Książka jest przewodnikiem po problemach i metodach ekonometrii finansowej

dla studentów studiów dowolnego stopnia na kierunkach ekonomicznych i matematycznych. Jest także cenną pozycją dla praktyków w instytucjach finansowych i dla osób zainteresowanych modelowaniem i prognozowaniem finansowych szeregów czasowych.

Autorzy książki są specjalistami z zakresu ekonometrii finansowej.

Dr hab. Małgorzata Doman pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Matematyki Stosowanej na Wydziale Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Dr hab. Ryszard Doman jest profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie pełni funkcję kierownika Pracowni Ekonometrii Finansowej na Wydziale Matematyki i Informatyki,

Książka dostępna także w wersji elektronicznej. Kliknij i sprawdź ---&gt,

Spis treści ebooka Modelowanie zmienności i ryzyka. Metody ekonometrii finansowej

Wstęp
str. 9

1. Empiryczne własności finansowych szeregów czasowych
str. 15

1.1. Procesy stochastyczne i szeregi czasowe
str. 16
1.2. Pojęcie stacjonarności szeregu czasowego
str. 17
1.3. Funkcja autokorelacji
str. 18
1.4. Testowanie normalności rozkładu
str. 19
1.5. Procentowe logarytmiczne stopy zwrotu
str. 20
1.6. Fakty empiryczne
str. 22
1.7. O teorii do praktyki
str. 34
1.8. Uwagi
str. 44

2. Zależności liniowe w szeregach stóp zwrotu instrumentów finansowych
str. 45

2.1. Testy Boxa-Pierce',a i Ljunga-Boxa
str. 45
2.2. Szeregi liniowe
str. 46
2.3. Modele autoregresji
str. 47
2.4. Modele średniej ruchomej
str. 61
2.5. Modele ARMA
str. 66
2.6. O teorii do praktyki
str. 71
2.7. Uwagi
str. 74

3. Modelowanie heteroskedastyczności warunkowej
str. 75

3.1. Ogólna struktura modelu zmienności
str. 76
3.2. Testowanie efektu ARCH
str. 78
3.3. Model ARCH
str. 79
3.4. Modele GARCH
str. 81
3.5. Rozkłady błędu stosowane w modelach GARCH
str. 85
3.6. Testowanie jakości dopasowania modelu
str. 89
3.7. Ocena jakości prognoz
str. 94
3.8. O teorii do praktyki
str. 96
3.9. Uwagi
str. 104

4. Rodzina modeli typu GARCH
str. 105

4.1. Rozszerzenia modelu GARCH(p,q)
str. 105
4.2. Estymacja modeli AR-GARCH metodą największej wiarygodności
str. 110
4.3. O teorii do praktyki
str. 112
4.4. Uwagi
str. 118

5. Długa pamięć i persystencja w finansowych szeregach czasowych
str. 119

5.1. Model ARIMA
str. 120
5.2. Model ARFIMA
str. 123
5.3. Długa pamięć i persystencja w szeregach zmienności
str. 125
5.4. Testowanie stacjonarności i długiej pamięci
str. 128
5.5. O teorii do praktyki
str. 133
5.6. Uwagi
str. 138

6. Zmienność cen instrumentów finansowych
str. 139

6.1. Pojęcie zmienności w ujęciu statycznym i dynamicznym
str. 140
6.2. Zmienność zrealizowana
str. 142
6.3. Efekty mikrostruktury rynku a zmienność zrealizowana
str. 150
6.4. Teoria zmienności zrealizowanej
str. 153
6.5. O teorii do praktyki
str. 157
6.6. Uwagi
str. 166

7. Modele dwuliniowe
str. 167

7.1. Charakterystyka modeli dwuliniowych
str. 167
7.2. Modele dwuliniowe a zgrupowania zmienności
str. 168
7.3. O teorii do praktyki
str. 170
7.4. Uwagi
str. 175

8. Modele zmienności stochastycznej
str. 176

8.1. Charakterystyka modeli zmienności stochastycznej
str. 177
8.2. Estymacja modelu SVX
str. 179
8.3. Prognozowanie zmienności za pomocą modeli SV
str. 183
8.4. Porównanie wyników uzyskanych za pomocą modeli GARCH i SV
str. 184
8.5. O teorii do praktyki
str. 188
8.6. Uwagi
str. 195

9. Wartość zagrożona
str. 196

9.1. Metody nieparametryczne szacowania wartości zagrożonej
str. 198
9.2. Wyznaczanie wartości zagrożonej za pomocą kwantyli warunkowych
str. 201
9.3. Zastosowanie parametrycznych modeli zmienności do wyznaczania VaR
str. 202
9.4. Metodologia RiskMetrics
str. 03
9.5. Test Kupca
str. 203
9.6. Test DQT Engle',a i Manganellego
str. 205
9.7. O teorii do praktyki
str. 206
9.8. Uwagi
str. 218

10. Regresja kwantylowa i modele CAViaR
str. 219

10.1. Kwantyle regresyjne
str. 219
10.2. Modele CAViaR
str. 221
10.3. Estymacja modeli CAViaR
str. 223
10.4. O teorii do praktyki
str. 225
10.5. Uwagi
str. 238

11. Modele przełącznikowe
str. 239

11.1. Modele progowe
str. 240
11.2. Modele wygładzonego przejścia
str. 240
11.3. Model Hamiltona
str. 241
11.4. Modele MS-AR-GARCH
str. 246
11.5. O teorii do praktyki
str. 249
11.6. Uwagi
str. 264

12. Modelowanie dynamiki zależności warunkowych
str. 265

12.1. Ogólny wielowymiarowy model zmienności
str. 266
12.2. Zależności liniowe w szeregach wielowymiarowych
str. 267
12.3. Model VEC
str. 270
12.4. Model BEKK
str. 270
12.5. Model stałych korelacji warunkowych
str. 271
12.6. Modele dynamicznych korelacji warunkowych
str. 272
12.7. Modele O-GARCH i GO-GARCH
str. 275
12.8. Test stałości korelacji
str. 276
12.9. O teorii do praktyki
str. 277
12.10. Uwagi
str. 285

13. Wartość zagrożona portfela
str. 286

13.1. Metoda symulacji historycznej
str. 286
13.2. Szacowanie wartości zagrożonej portfela za pomocą wielowymiarowych modeli GARCH
str. 288
13.3. Koherentne miary ryzyka
str. 289
13.4. O teorii do praktyki
str. 290
13.5. Uwagi
str. 293

Zakończenie
str. 295

Dodatek
str. 297

Literatura
str. 299

Indeks
str. 313

Szczegóły ebooka Modelowanie zmienności i ryzyka. Metody ekonometrii finansowej

Wydawca:
Wolters Kluwer
Rok wydania:
2009
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
pdf
ISBN:
978-83-264-1903-4
ISBN wersji papierowej:
978-83-7526-677-1
Autorzy:
Małgorzata Doman,Ryszard Doman
EAN:
9788326419034
Liczba Stron:
320
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub