• Promocja
Niezależne organy administracji

Ebook Niezależne organy administracji Mariusz Swora

Mariusz Swora
35,92 zł 44,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 35,92 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

W książce zostały przedstawione prawne, organizacyjne i polityczne aspekty funkcjonowania niezależnych organów administracji oraz przykład normatywnie zdeterminowanej niezależności jednego z takich organów - Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Analiza wymienionych aspektów jest ważna przede wszystkim z punktu widzenia nowych europejskich przepisów regulacyjnych dotyczących energetyki. Autor pokazał: specyfikę niezależnych organów administracji, elementy niezależności organów administracji publicznej, specjalizację jako wyznacznik funkcjonowania tego typu organów oraz prawne aspekty niezależności krajowych organów energetyki.
Studium stanowi istotny i oryginalny głos w dyskusji na temat niezależnych organów administracji, również w aspekcie funkcjonalnym w naszym państwie. Dlatego jest to ważne opracowanie z punktu widzenia doktryny i praktyki prawa gospodarczego. Wnioski zawarte w tej pracy powinny zostać wykorzystane przy tworzeniu przepisów regulujących kształt ustrojowy polskiej administracji gospodarczej.
Książka jest przeznaczona dla specjalistów z dziedziny prawa, administracji, ekonomii i zarządzania publicznego.

Spis treści ebooka Niezależne organy administracji

Wprowadzenie

Rozdział 1
Niezależne organy administracji jako problem badawczy
1.1. Wprowadzenie
1.2. Niezależne organy administracji jako przedmiot zainteresowania ustrojowego prawa administracyjnego i publicznego prawa gospodarczego
1.3. Regulacja i niezależne organy regulacyjne
1.4. Niezależne organy administracji jako przedmiot zainteresowania administracji porównawczej
1.5. Niezależne organy administracji – literatura przedmiotu i prace badawcze
1.6. Niezależne organy administracji: analiza semantyczna i sposoby definiowania

Rozdział 2
Niezależność organów administracji publicznej
2.1. Wprowadzenie
2.2. Motywy tworzenia niezależnych organów administracji
2.3. Niezależne organy administracji w relacjach z innymi organami władz publicznych
2.4. Niezależność wobec adresatów działań
2.5. Niezależność personalna
2.6. Niezależne organy administracji w koncepcji nowego zarządzania publicznego
2.7. Niezależność organów administracji publicznej jako przejaw decentralizacji funkcjonalnej
2.8. Odpowiedzialność publiczna (accountability) niezależnych organów administracji jako następstwo przyznania im niezależności
2.9. Niezależne organy administracji a funkcje polityczne w administracji – przykład Szwecji
2.10. Niezależne organy administracji (agencje administracyjne) w Wielkiej Brytanii

Rozdział 3
Specjalizacja jako zasada funkcjonowania niezależnych organów administracji publicznej
3.1. Wprowadzenie
3.2. Problematyka specjalizacji aparatu administracyjnego w refleksji nauki o administracji
3.3. Współczesne implikacje stosowania zasady specjalizacji w budowie organów administracji publicznej
3.4. Znaczenie zasady profesjonalizmu i modelu organizacji uczącej się w funkcjonowaniu niezależnych organów administracji
3.5. Koordynacja a konkurencja i specjalizacja w administracji publicznej

Rozdział 4
Niezależność krajowych organów regulacji energetyki w przepisach prawa europejskiego
4.1. Wprowadzenie
4.2. Techniczno-ekonomiczna specyfika europejskiej regulacji energetyki
4.3. Zasada TPA i unbundling
4.4. Trzy filary unijnej regulacji energetyki
4.5. Organy regulacji energetyki w trzecim pakiecie dyrektyw rynkowych
4.6. Ustrojowe zasady funkcjonowania organów regulacyjnych w przepisach trzeciego pakietu
4.7. Sieciowy charakter europejskiej regulacji energetyki
4.8. ACER a krajowe organy regulacyjne

Rozdział 5
Status prawny i niezależność Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
5.1. Wprowadzenie
5.2. Prezes URE jako organ regulacyjny
5.3. Prezes URE jako centralny organ administracji rządowej
5.4. Prezes URE a minister właściwy ds. gospodarki
5.5. Zależności wynikające z ustawy o Radzie Ministrów
5.6. Niezależność personalna
5.7. Polityka energetyczna a polityka regulacyjna
5.8. Odpowiedzialność publiczna Prezesa URE
5.9. Specyfika władzy regulacyjnej Prezesa URE
5.10. Niezależność w aspekcie proceduralnym i organizacyjnym

Wnioski

Wykaz skrótów

Bibliografia

Szczegóły ebooka Niezależne organy administracji

Wydawca:
PWE
Rok wydania:
2012
Typ publikacji:
Ebook
Format:
pdf
ISBN:
978-83-208-2569-5
ISBN wersji papierowej:
978-83-208-2063-8
Autorzy:
Mariusz Swora
Miejsce wydania:
Warszawa
Liczba Stron:
180
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub