Przezorność. Kto oszczędza w Polsce

Ebook Przezorność. Kto oszczędza w Polsce Barbara Liberda

Barbara Liberda
16,70 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Przeprowadzona przez Autorkę analiza pokazuje nowe trendy w oszczędzaniu w Polsce oraz utrwalenie niektórych zachowań oszczędnościowych.
Kto właściwie oszczędza w Polsce? Kto jest bardziej przezorny: starsi czy młodsi, zamożniejsi czy ludzie osiągający skromniejsze dochody? Ile oszczędzamy w gospodarstwach domowych z bieżących dochodów? Jak dużą część dochodu narodowego stanowią oszczędności wszystkich gospodarstw domowych? Ile oszczędzają przedsiębiorstwa, a ile rząd? Jak duży jest majątek finansowy Polaków? Czy ostatni kryzys finansowy wpłynął na skłonność do oszczędzania? W książce czytelnik znajdzie odpowiedzi na te pytania.

Oszczędności całej gospodarki utrzymują się od dziesięciu lat na podobnym poziomie w relacji do produktu krajowego. Wzrosły oszczędności przedsiębiorstw, maleje natomiast udział oszczędności gospodarstw domowych w produkcie krajowym, mimo że gospodarstwa domowe odkładają coraz większą część bieżących dochodów. Jak to wyjaśnić? Autorka, jako pierwsza dokonuje rozdzielenia efektów wpływających na stopę oszczędzania gospodarstw domowych w Polsce, wynikających z wieku (cyklu życia jednostki), zróżnicowania kolejnych roczników wieku (kohort), a także efektów makroekonomicznych uwarunkowań oszczędzania.

„Wnioski, jakie płyną z tych badań, choć odnoszą się do obecnie żyjących pokoleń, dotyczą przede wszystkim pokoleń przyszłych” – napisała w recenzji prof. Łucja Tomaszewicz.

Spis treści ebooka Przezorność. Kto oszczędza w Polsce

WSTĘP – Dwie dekady transformacji gospodarki polskiej – czy jesteśmy przezorni 7

ROZDZIAŁ I – Przegląd oszczędności makroekonomicznych w Polsce 11

1. Stopy oszczędzania gospodarki polskiej od czasu transformacji 11
2. Zmiany struktury oszczędności, akumulacji i wierzytelności netto sektorów instytucjonalnych 17
3. Implikacje wstąpienia Polski do Unii Europejskiej oraz światowego kryzysu finansowego dla oszczędności i akumulacji w gospodarce polskiej 30

ROZDZIAŁ II – Oszczędności gospodarki w aktywach finansowych 35

1. Aktywa finansowe gospodarki i sektorów instytucjonalnych 35
2. Struktura aktywów finansowych przedsiębiorstw i gospodarstw domowych 39

ROZDZIAŁ III – Oszczędności gospodarstw domowych w Polsce 46

1. Wielkość i struktura oszczędności gospodarstw domowych 46
2. Profile oszczędzania według cech gospodarstwa domowego – analiza przekrojowa 53
3. Tworzenie szeregów czasowych z danych przekrojowych 71

ROZDZIAŁ IV – Preferencje konsumentów dotyczące dochodu i oszczędzania w warunkach niepewności 80

1. Perspektywa ekonomii psychologicznej w analizie dochodów i oszczędności 80
2. Niepewność przyszłego dochodu i oszczędności gospodarstw domowych z dochodu permanentnego i dochodu okresowego 85
3. Zmienność dochodu i oszczędności gospodarstw domowych w czasie kryzysu finansowego 89

Podsumowanie 96

Bibliografia 99

Spis rysunków i tabel 103

Szczegóły ebooka Przezorność. Kto oszczędza w Polsce

Wydawca:
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Rok wydania:
2015
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
pdf
ISBN:
978-83-235-1287-5
ISBN wersji papierowej:
978-83-235-1982-9
Wydanie:
2
Autorzy:
Barbara Liberda
Miejsce wydania:
Warszawa
Liczba Stron:
108
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub