• Promocja
Relacje sieci handlu detalicznego z klientami i dostawcami na tle uwarunkowań globalnych i lokalnych

Ebook Relacje sieci handlu detalicznego z klientami i dostawcami na tle uwarunkowań globalnych i lokalnych Katarzyna Bilińska-Reformat

Katarzyna Bilińska-Reformat
24,71 zł 28,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 24,71 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

W pracy wyróżniono dwie części: teoretyczną oraz empiryczną (chociaż podział ten jest nieostry). Rozdziały pierwszy i drugi mają charakter teoretyczny (i opisowy), zaś rozdziały trzeci i czwarty mają charakter empiryczny. W rozdziale pierwszym zaprezentowano podstawowe pojęcia związane z relacjami podmiotów gospodarujących, a w drugim skupiono się na zagadnieniach związanych z sieciami handlu detalicznego oraz ich relacjami z otoczeniem. W rozdziale trzecim opisano teoretyczne ujęcia procesów globalizacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem sfery handlu oraz dokonano identyfikacji czynników lokalnych i globalnych wpływających na kształtowanie relacji z dostawcami i klientami. W rozdziale czwartym zaprezentowano wyniki empirycznych badań własnych autorki prowadzonych w latach 2006-2013, dotyczących kształtowania relacji sieci z klientami i dostawcami.

Spis treści ebooka Relacje sieci handlu detalicznego z klientami i dostawcami na tle uwarunkowań globalnych i lokalnych

Wstęp 7
1. Relacje podmiotów gospodarujących w ujęciach teoretycznych 21
1.1. Istota i cechy relacji 21
1.2. Klasyfikacja relacji i ich składowe 35
1.3. Relacje w teorii marketingu i zarządzania 47
1.3.1. Koncepcja marketingu relacyjnego i jej rozwój 47
1.3.2. Koncepcja relacji w zarządzaniu 61
1.4. Podsumowanie 70
2. Sieci handlu detalicznego i ich relacje z otoczeniem 72
2.1. Organizacja sieciowa jako dominująca struktura we współczesnej gospodarce a kategoria sieci handlu detalicznego 73
2.2. Struktura podmiotowa sieci handlu detalicznego 85
2.2.1. Międzynarodowe sieci handlu detalicznego 85
2.2.2. Krajowe sieci handlu detalicznego 92
2.3. Charakterystyka klientów docelowych i ich relacje z sieciami handlu detalicznego 96
2.4. Charakterystyka dostawców i ich relacje z sieciami handlu detalicznego 111
2.5. Podsumowanie 124
3. Uwarunkowania globalne i lokalne działalności sieci handlowych w Polsce 126
3.1. Wpływ „nowej globalizacji” na kształtowanie relacji sieci handlu detalicznego 126
3.2. Orientacja na lokalne warunki działania sieci handlu detalicznego 148
3.3. Wpływ uwarunkowań globalnych i lokalnych na klientów sieci handlowych i zachowania strategiczne sieci 154
3.3.1. Wpływ uwarunkowań globalnych i lokalnych na zachowania klientów sieci detalicznych – wyniki badań 157
3.3.2. Działania strategiczne sieci handlowych w zakresie marketingu relacji 170
3.4. Podsumowanie 181
4. Relacje sieci handlu detalicznego z klientami i dostawcami w świetle wyników badań 183
4.1. Ogólne założenia prowadzonych badań bezpośrednich klientów i dostawców sieci handlowych 183
4.2. Relacje sieci handlu detalicznego z ich klientami w świetle badań 184
4.2.1. Metodyka badań 184
4.2.2. Relacje klientów z placówkami handlowymi i ich determinanty w świetle wyników badań 188
4.2.3. Model czynników kształtowania skłonności klientów do tworzenia relacji z siecią handlową 194
4.3. Relacje sieci handlu detalicznego z ich dostawcami 195
4.3.1. Metodyka badania relacji sieci handlowych z dostawcami 195
4.3.2. Wyniki badań dostawców sieci handlowych 198
4.3.3. Identyfikacja działań związanych ze współpracą i kształtowaniem relacji z dostawcami – case research 204
4.4. Model teoretyczno-opisowy relacji sieci handlowych z klientami i dostawcami 214
4.5. Podsumowanie 217
Zakończenie 219
Bibliografia 225
Spis rysunków 241
Spis tabel 242
Aneks 245

Szczegóły ebooka Relacje sieci handlu detalicznego z klientami i dostawcami na tle uwarunkowań globalnych i lokalnych

Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Rok wydania:
2015
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
pdf
ISBN:
978-83-7875-233-2
ISBN wersji papierowej:
978-83-7875-233-2
Autorzy:
Katarzyna Bilińska-Reformat
Miejsce wydania:
Katowice
Liczba Stron:
261
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub