• Promocja
Ryzyko akcji notowanych na GPW

Ebook Ryzyko akcji notowanych na GPW

Wiesław Dębski, Ewa Feder-Sempach, Szymon Wójcik
74,12 zł 84,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 74,12 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Pomiar i analiza ryzyka inwestycyjnego odgrywają istotną rolę podczas podejmowania decyzji na rynku finansowym. Pomagają inwestorom oraz zarządzającym portfelami oceniać efektywność dokonywanej inwestycji. Są również wykorzystywane w różnego rodzaju analizach porównawczych, pomiędzy spółkami, branżami, krajami oraz w analizach symulacyjnych przy tworzeniu określonych scenariuszy inwestycyjnych. Dla inwestorów ważne jest zatem ryzyko zarówno w sensie historycznym (oszacowane na podstawie określonej próby danych historycznych), jak i przyszłe ryzyko inwestycyjne. Czy na podstawie przeszłości można jednak prognozować przyszłość? Na ile prawdopodobne jest spełnienie się sporządzonej prognozy (ryzyka, stopy zwrotu) na podstawie zebranej próby danych historycznych?
Przedmiotem książki jest szacowanie ryzyka inwestycyjnego oraz przedstawienie możliwości jego wszechstronnej analizy, przy czym główna uwaga jest poświęcona ryzyku rynkowemu akcji. Podstawową jego miarą jest parametr beta, na podstawie którego podejmowane są decyzje inwestycyjne.
Autorzy prezentują istotę ryzyka inwestycyjnego, wyjaśniają badania własności statystycznych stóp zwrotu z akcji oraz istotę jednowskaźnikowego modelu Sharpe’a, na podstawie którego szacowany jest parametr beta. Przedstawiają również możliwości badania jego stabilności i wrażliwości z punktu widzenia częstotliwości pomiaru stopy zwrotu, wyboru indeksu giełdowego, czy też jako czynnika rynku w szacowanym modelu.
W książce czytelnik znajdzie wyniki badań odnoszące się do stóp zwrotu z akcji 124 spółek notowanych na warszawskiej giełdzie w ostatnich 10 latach, przy czym pomiar stóp zwrotu prowadzony jest z częstotliwością dzienną, tygodniową i miesięczną. Dodatkowo zaprezentowano wyniki empirycznej analizy porównawczej w odniesieniu do własności statystycznych stóp zwrotu oraz badania stabilności parametru beta dla największych spółek z rynku niemieckiego, francuskiego i polskiego.
Publikacja jest niezbędnym źródłem wiedzy dla osób przygotowujących się do egzaminów na doradców inwestycyjnych i maklerów oraz inwestorów giełdowych. Jest to również praktyczny podręcznik uzupełniający dla studentów do przedmiotów takich jak: rynek kapitałowy, rynki finansowe, instrumenty finansowe, zarządzanie portfelem.

Spis treści ebooka Ryzyko akcji notowanych na GPW

Wstęp 9
1. Ryzyko inwestycyjne na rynku akcji 15
1.1. Klasyczna koncepcja ryzyka w naukach ekonomicznych 17
1.2. Behawioralna koncepcja ryzyka 23
1.3. Podział ryzyka finansowego – klasyczne i nowe czynniki ryzyka 28
2. Własności statystyczne stóp zwrotu z akcji notowanych na GPW w Warszawie 33
2.1. Stopa zwrotu z akcji i jej ogólna charakterystyka 35
2.2. Podstawowe statystyki opisowe 40
2.2.1. Podstawy teoretyczne 40
2.2.2. Wyniki badania empirycznego 47
2.3. Weryfikacja hipotezy o normalności i stacjonarności rozkładu 55
2.3.1. Podstawy teoretyczne 55
2.3.2. Wyniki badania empirycznego 58
2.4. Weryfikacja hipotez o równości średnich i wariancji 61
2.4.1. Podstawy teoretyczne 61
2.4.2. Wyniki badania empirycznego 63
2.5. Własności statystyczne stóp zwrotu z akcji w podziale na rynek byka i niedźwiedzia 67
2.5.1. Podstawy teoretyczne 67
2.5.2. Wyniki badania empirycznego 69
3. Jednowskaźnikowy model Sharpe’a 81
3.1. Ogólna postać i własności modelu jednowskaźnikowego 83
3.2. Problemy odnoszące się do szacowania parametru beta 89
3.3. Metody estymacji modelu jednowskaźnikowego Sharpe’a 96
3.3.1. Klasyczna metoda najmniejszych kwadratów 96
3.3.2. Inne metody estymacji 103
3.4. Wyniki badania empirycznego 107
3.5. Propozycje modyfikacji modelu Sharpe’a 123
4. Stabilność parametru beta akcji notowanych na GPW w Warszawie 127
4.1. Uwagi wprowadzające 129
4.2. Badanie stabilności parametru beta 130
4.2.1. Test równości parametrów modelu regresji 131
4.2.2. Test stabilności Chowa 132
4.2.3. Test Kołmogorowa-Smirnowa 134
4.2.4. Badanie stabilności na podstawie modelu ze zmiennymi zerojedynkowymi 135
4.3. Dokonywanie korekt oszacowanego parametru beta 135
4.4. Stosowanie innych niż forma liniowa klas modeli do szacowania parametru beta 140
4.5. Wyniki badania empirycznego 144
4.5.1. Wyniki badania odnoszące się do niezmienności parametru beta 144
4.5.2. Wyniki badania odnoszące się do stabilności parametru beta 178
5. Analiza porównawcza – własności stóp zwrotu z akcji spółek notowanych na rynku polskim, niemieckim i francuskim 185
5.1. Uwagi wprowadzające 187
5.2. Analiza własności statystycznych 188
5.2.1. Próba badawcza i metodologia badania 188
5.2.2. Dyskusja na temat otrzymanych wyników 191
5.3. Analiza stabilności parametru beta 199
5.3.1. Próba badawcza i metodologia badania 199
5.3.2. Dyskusja na temat otrzymanych wyników 200
6. Beta book – źródło oszacowań parametru beta dla spółek z GPW w Warszawie 205
Zakończenie 215
Bibliografia 217

Szczegóły ebooka Ryzyko akcji notowanych na GPW

Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe PWN
Rok wydania:
2018
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
epub,mobi
ISBN:
978-83-01-20002-2
ISBN wersji papierowej:
978-83-01-19956-2
Wydanie:
1
Autorzy:
Wiesław Dębski,Ewa Feder-Sempach,Szymon Wójcik
Miejsce wydania:
Warszawa
Liczba Stron:
250
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub