• Promocja
Samorząd terytorialny jako forma upodmiotowienia społeczności lokalnych

Ebook Samorząd terytorialny jako forma upodmiotowienia społeczności lokalnych Bogdan Dolnicki,

Bogdan Dolnicki
127,06 zł 144,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 127,06 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

W publikacji w sposób wnikliwy zaprezentowano rozważania skoncentrowane wokół fundamentalnych dla społeczności lokalnych kwestii, takich jak: • inicjatywa uchwałodawcza w miastach wojewódzkich, • instrumenty upodmiotowienia społeczności lokalnych, • rola, zadania i powoływanie jednostek pomocniczych, • wzajemne relacje pomiędzy wspólnotą gminną a organami gminy, • zasady działania wspólnot samorządowych, • uprawnienia mieszkańców w zakresie tworzenia organów samorządu, • zadania gminy w zakresie pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych, • budżet partycypacyjny jako narzędzie do angażowania społeczności.

Książka jest przeznaczona dla pracowników administracji rządowej i samorządowej. Zainteresuje również pracowników naukowych.

„Na szczególną uwagę zasługuje tematyka niniejszej monografii. Niezwykle aktualna i istotna zarówno w swym wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym. Wyeksponowania wymaga także inspirujące i wieloaspektowe podejście Autorów do obranego tematu. Należy podkreślić, iż udało się zgromadzić zespół Autorów, którzy w sposób wnikliwy i interesujący dla czytelnika, prezentują wartościowe rozważania skoncentrowane wokół fundamentalnych dla społeczności lokalnych kwestii. Problematyka niniejsza generuje szereg zagadnień szczegółowych, które zostały należycie wychwycone i w sposób pogłębiony omówione. Każdy z rozdziałów stanowi samodzielną konstrukcję zbudowaną wokół wybranego zagadnienia badawczego, a jednocześnie składają się one na przemyślaną całość, dopełniając się wzajemnie”. fragment recenzji dr hab. Magdaleny Małeckiej-Łyszczek, prof. UEK

Spis treści ebooka Samorząd terytorialny jako forma upodmiotowienia społeczności lokalnych

Wykaz skrótów , str. 9
Wstęp , str. 13
Piotr Lisowski 
Pojęcie wspólnoty samorządowej  ,, str. 15
Iwona Niżnik-Dobosz 
Zdolność do działania wspólnoty samorządowej i ,jej członków &ndash, wspólnota samorządowa w ,ustroju i ,poza ustrojem jednostki samorządu terytorialnego  ,, str. 43
Sławomir Fundowicz 
Gmina: między &bdquo,wspólnotą osób&rdquo, a ,&bdquo,wspólnotą wspólnot&rdquo,  ,, str. 59
Monika Augustyniak 
Upodmiotowienie społeczności lokalnych w ,świetle wybranych mechanizmów partycypacyjnych w ,Polsce i ,we ,Francji , str. 71
Anna Bohdan 
Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza w ,regulacjach prawnych miast wojewódzkich , str. 93
Jakub Bryła 
Udział mieszkańców w ,ocenie pracy organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego  ,, str. 115
Dominika Cendrowicz 
Zadania gminy z ,zakresu pomocy społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych. Wybrane zagadnienia , str. 139
Karolina , Chról 
Formy współdziałania w ,realizacji zadań gminy polegających na zaopatrzeniu w ,energię elektryczną  ,, str. 157
Jakub Dorosz-Kruczyński 
Członkostwo we wspólnocie samorządowej a ,mobilność człowieka we współczesnym państwie  ,, str. 177
Monika Kidyba 
Rola energetyki obywatelskiej w ,realizacji koncepcji smart city &ndash, perspektywa prawna  ,, str. 199
Joanna Łubina 
Budżet partycypacyjny jako narzędzie do bezpośredniego zaangażowania społeczności w ,rozwój lokalny , str. 233
Tomasz Moll 
Petycja jako odformalizowany instrument inicjujący czynności, w ,wyniku których może zostać podjęta uchwała  ,, str. 245
Andrzej Nałęcz 
Pozaprawny kontekst prawnych instrumentów upodmiotowienia społeczności lokalnych i ,ich członków , str. 267
Jarosław Odachowski 
Pozycja prawna członków wspólnoty samorządowej w ,sferze funkcjonowania jednostek pomocniczych gminy (wybrane problemy)  ,, str. 279
Andrzej Piasecki 
Demokracja bezpośrednia jako ustrojowa i ,polityczna gwarancja podmiotowości gminnej wspólnoty samorządowej , str. 303
Katarzyna Płonka-Bielenin 
Kilka uwag o ,udzielaniu pomocy przez jednostki samorządu terytorialnego obywatelom Ukrainy w ,związku z ,działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa , str. 321
Aleksandra Puczko 
Wpływ mieszkańców na funkcjonowanie gminy przez aktywność w ,ramach jednostek pomocniczych  ,, str. 337
Paweł Romaniuk 
Konsultacje samorządowe jako administracyjnoprawne narzędzie partycypacji obywatelskiej  ,, str. 355
Piotr Ruczkowski 
Gmina dostępna cyfrowo jako aksjomat administracji samorządowej  ,, str. 367
Olga Sachanbińska-Dobrzyńska 
Partycypacja społeczności lokalnej w ,kształtowaniu przestrzeni  ,, str. 381
Marta Sagan-Martko 
Regulamin utrzymania czystości i ,porządku na terenie gminy jako źródło obowiązków opiekunów psów , str. 403
Tomasz Strzałkowski 
Członkostwo we wspólnocie samorządowej a ,realizacja praw wyborczych i ,prawa do decydowania w ,referendum lokalnym , str. 415
Dorota Sylwestrzak 
Rada seniorów i ,jej charakter prawny  ,, str. 439
Paweł Śwital 
Różnorodne formy przeprowadzania konsultacji społecznych jako wzmacnianie udziału obywateli w ,procesach decyzyjnych , str. 453
Wojciech Wojtyła 
Od podmiotowości osoby do podmiotowości wspólnoty. Personalistyczne ,podstawy samorządności , str. 467
Adrian Zacharko, Lidia Zacharko 
Regionalna Rada Gospodarczo-Społeczna i ,Ochrony Środowiska jako przykład zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego we ,Francji  ,, str. 483

Szczegóły ebooka Samorząd terytorialny jako forma upodmiotowienia społeczności lokalnych

Wydawca:
Wolters Kluwer
Rok wydania:
2023
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
pdf
ISBN:
978-83-8328-878-9
ISBN wersji papierowej:
978-83-8328-583-2
Autorzy:
Bogdan Dolnicki
EAN:
9788383288789
Liczba Stron:
494
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub