• Promocja
Terminologia podatkowa a prawidłowość implementacji dyrektyw unijnych w Polsce

Ebook Terminologia podatkowa a prawidłowość implementacji dyrektyw unijnych w Polsce Joanna Koronkiewicz

Joanna Koronkiewicz
75,00 zł 85,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 75,00 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Książka powstała z myślą o 10-letnim okresie obecności Polski w UE i jest pierwszą publikacją na rynku prezentującą kompleksowo problemy terminologiczne związane z implementacją prawa unijnego do polskiego systemu prawnego. Analizie poddano prawo podatkowe będące przedmiotem harmonizacji z prawem unijnym.W przypadku kolizji równolegle funkcjonujących porządków prawnych polskiego oraz unijnego - pierwszeństwo ma prawo unijne, które, zgodnie z orzecznictwem TSUE, może być w takim przypadku bezpośrednio stosowane pod pewnymi warunkami. To powoduje, że prawidłowa implementacja prawa unijnego ma fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa obrotu prawnego.W niniejszym opracowaniu skupiono się głównie na jednym z elementów składających się na określony model tworzenia prawa, a mianowicie na zasadach posługiwania się pojęciami prawnymi oraz określonej siatce pojęć przez prawodawcę unijnego i polskiego. Poprawność doboru siatki pojęciowej i jej zdefiniowanie decydują bowiem o skuteczność implementacji prawa unijnego do prawa krajowego. W publikacji wskazano błędy popełniane przy implementacji oraz możliwości interpretacyjne, objaśniono zasady techniki legislacyjnej konieczne przy tworzeniu projektów prawa.Adresaci:

Publikacja jest przeznaczona dla pracowników administracji, doradców podatkowych, sędziów oraz prawników zajmujących się procesami legislacyjnymi.

Spis treści ebooka Terminologia podatkowa a prawidłowość implementacji dyrektyw unijnych w Polsce

Wykaz skrótów , str. 9

Wstęp , str. 13

Rozdział 1
Stanowienie prawa unijnego ze szczególnym uwzględnieniem problemów terminologicznych , str. 23

1.1. Wprowadzenie , str. 23
1.2. Dyrektywa jako akt prawa unijnego oraz wymogi i sposoby jej implementacji do porządku krajowego , str. 24
1.3. Wybrane zasady stanowienia prawa unijnego , str. 31
1.3.1. Uwagi ogólne , str. 31
1.3.2. Zasada wielojęzykowości , str. 34
1.3.3. Zasady pomocniczości i proporcjonalności , str. 44
1.3.4. Zasada harmonizacji , str. 46
1.4. Unijne zasady techniki prawodawczej , str. 49
1.5. Unijne działania w sprawie upraszczania prawa , str. 62
1.6. Podsumowanie , str. 66

Rozdział 2
Terminologia podatkowa dyrektyw unijnych w świetle analizy tekstu prawnego , str. 69

2.1. Wprowadzenie , str. 69
2.2. Pojęcia zdefiniowane przez prawodawcę unijnego , str. 70
2.2.1. Uwagi ogólne , str. 70
2.2.2. Pojęcia zdefiniowane mające swoje źródło w treści preambuł , str. 71
2.2.2.1.Kategorie pojęć , str. 71
2.2.2.2. Rodzaje definicji , str. 78
2.2.3. Pojęcia zdefiniowane niemające swojego źródła w treści preambuł , str. 87
2.3. Pojęcia niezdefiniowane przez prawodawcę unijnego , str. 94
2.3.1. Pojęcia delegowane i częściowo delegowane , str. 94
2.3.2. Pojęcia transparentne i inne pojęcia niezdefiniowane , str. 97
2.4. Kategorie pojęć używanych przez prawodawcę unijnego a problemy ich stosowania w prawie krajowym , str. 103
2.5. Dyrektywa jednoznaczności terminologicznej i dyrektywa konsekwencji terminologicznej wobec pojęć tożsamych użytych w różnych unijnych dyrektywach , str. 107
2.6. Niespójność terminologiczna i błędy w różnych wersjach językowych dyrektyw unijnych , str. 110
2.6.1. Niespójność terminologiczna formalna i materialna , str. 110
2.6.2. Błędy w różnych wersjach językowych dyrektyw unijnych , str. 115
2.7. Podsumowanie , str. 120

Rozdział 3
Terminologia podatkowa dyrektyw unijnych w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej , str. 124

3.1. Wprowadzenie , str. 124
3.2. Zasady ogólne wypracowane przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w kontekście zagadnień terminologicznych , str. 126
3.2.1. Zasada skuteczności , str. 126
3.2.2. Zasada jednolitej wykładni , str. 130
3.2.3. Zasada wykładni uwzględniającej autonomiczność pojęć zdefiniowanych , str. 137
3.2.4. Zasada wykładni uwzględniającej autonomiczność pojęć niezdefiniowanych , str. 140
3.3. Wytyczne dla prawodawcy krajowego w zakresie implementacji terminologii dyrektyw wynikające z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej , str. 152
3.4. Podsumowanie , str. 157

Rozdział 4
Terminologia polskich ustaw podatkowych a terminologia podatkowa dyrektyw unijnych w kontekście implementacji prawa unijnego , str. 161

4.1. Wprowadzenie , str. 161
4.2. Polskie a unijne zasady techniki prawodawczej w kontekście zagadnień terminologicznych , str. 162
4.3. Terminologia polskich ustaw podatkowych a terminologia dyrektyw unijnych w zakresie podatków pośrednich , str. 170
4.3.1. Ustawa o podatku od towarów i usług , str. 170
4.3.2. Ustawa o podatku akcyzowym , str. 186
4.3.3. Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych , str. 191
4.4. Terminologia polskich ustaw podatkowych a terminologia dyrektyw unijnych w zakresie podatków bezpośrednich , str. 195
4.4.1. Technika implementacji dyrektyw unijnych w zakresie podatków bezpośrednich , str. 195
4.4.2. Problem implementacji koncepcji międzynarodowego prawa podatkowego , str. 206
4.4.3. Wnioski w zakresie podatków bezpośrednich , str. 213
4.5. Problem implementacji pojęcia unijnego do różnych ustaw podatkowych na przykładzie pojęcia ",zorganizowana część przedsiębiorstwa", , str. 214
4.6. Podsumowanie , str. 222

Rozdział 5
Ocena prawidłowości implementacji podatkowych dyrektyw unijnych do prawa krajowego pod kątem terminologii , str. 225

5.1. Wprowadzenie , str. 225
5.2. Specyfika polskiej kultury prawnej i polskiego prawa podatkowego , str. 227
5.2.1. Specyfika polskiej kultury prawnej , str. 227
5.2.2. Specyfika polskiego prawa podatkowego , str. 233
5.2.3. Wnioski dla procesów implementacji terminologicznej prawa unijnego w świetle specyfiki kultury prawnej oraz prawa podatkowego w Polsce , str. 240
5.4. Proces legislacyjny w Polsce a implementacja prawa unijnego ze szczególnym uwzględnieniem problemów terminologicznych , str. 242
5.3.1. Uwagi ogólne , str. 242
5.3.2. ",Zasady techniki prawodawczej", jako podstawowy zbiór dyrektyw w zakresie stanowienia prawa w Polsce a implementacja prawa unijnego , str. 242
5.3.3. Inne polskie akty normatywne a implementacja prawa unijnego , str. 246
5.3.4. Nienormatywne wytyczne i procedury a implementacja prawa unijnego , str. 259
5.4. Podsumowanie , str. 265

Zakończenie , str. 269

Bibliografia , str. 285

KPMG , str. 307

Szczegóły ebooka Terminologia podatkowa a prawidłowość implementacji dyrektyw unijnych w Polsce

Wydawca:
Wolters Kluwer
Rok wydania:
2015
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
pdf
ISBN:
978-83-264-9369-0
ISBN wersji papierowej:
978-83-264-8318-9
Autorzy:
Joanna Koronkiewicz
EAN:
9788326493690
Liczba Stron:
308
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub