• Promocja
Układ wielkości organizacyjnych. Koncepcja metodologiczna badania rzeczywistości organizacyjnej

Ebook Układ wielkości organizacyjnych. Koncepcja metodologiczna badania rzeczywistości organizacyjnej Olaf Flak

Olaf Flak
35,21 zł 39,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 35,21 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Publikacja przedstawia projekt koncepcji metodologicznej w naukach o zarządzaniu, nazwanej układem wielkości organizacyjnych. Projekt ten ma 3 główne cele. Po pierwsze, układ wielkości organizacyjnych jest odpowiedzią na wciąż zwiększającą się „dżunglę teorii zarządzania” i w pewnym stopniu porządkuje metodykę badania rzeczywistości organizacyjnej. Po drugie, koncepcja ta ma na celu przynajmniej częściowe rozwiązanie niektórych problemów nauk o zarządzaniu, takich jak brak spójnej perspektywy badawczej, nadmierny subiektywizm w procesie wnioskowania na temat rzeczywistości organizacyjnej, niewspółmierność tej dyscypliny naukowej i „nadprodukcję prawdy” na temat rzeczywistości organizacyjnej. Po trzecie, układ wielkości organizacyjnych jest odpowiedzią na wyzwanie XXI wieku, jakim jest postępująca automatyzacja życia ludzkiego, wkraczająca również w obszar zarządzania organizacją. W zamierzeniu autora układ wielkości organizacyjnych jako koncepcja metodologiczna nauk o zarządzaniu ma być sposobem na ujednolicenie poszczególnych obszarów badania rzeczywistości organizacyjnej. Ma on pełnić podobną rolę jak układ SI w przypadku badania i automatyzacji zjawisk fizycznych, co w konsekwencji może prowadzić do stworzenia w przyszłości menedżera-robota, zdolnego zastąpić pracę menedżera-człowieka w pewnych obszarach zarządzania organizacją.
Publikacja adresowana jest do badaczy rzeczywistości organizacyjnej, skoncentrowanych na funkcjonowaniu organizacji, a w niej na pracy menedżera i jego zespołu. Zamierzeniem autora było również zainteresowanie naukowców i praktyków zarządzania ideą pomiaru rzeczywistości organizacyjnej w sposób analogiczny do pomiarów zjawisk fizycznych, a także zwrócenie uwagi na nieuchronną automatyzację pracy menedżera. Z uwagi na to, że publikacja zawiera szeroki przegląd wielu aspektów z zakresu metodologii nauk, wydaje się, że zainteresuje również doktorantów i młodych doktorów specjalizujących się w naukach ekonomicznych i społecznych.

Spis treści ebooka Układ wielkości organizacyjnych. Koncepcja metodologiczna badania rzeczywistości organizacyjnej

Spis treści

Podziękowania 9

Wprowadzenie
Od autora 11
Przesłanki podjęcia tematu 17
Problem badawczy, cele i przedmiot pracy 22
Struktura pracy 24

Rozdział 1 Uwarunkowania uprawiania nauk o zarządzaniu i tworzenia wiedzy o rzeczywistości organizacyjnej
1.1. Rozwój nauki 33
1.2. Cele i funkcje nauki 39
1.3. Rodzaje nauk i zjawisko niewspółmierności 43
1.4. Kryteria naukowości 47
1.5. Uprawianie nauki 52
1.6. Cechy wiedzy 57
1.7. Rodzaje wiedzy 61
1.8. Tworzenie wiedzy 67
1.9. Źródła wiedzy 73
1.10. Niepewność wiedzy 78
1.11. Redukowanie niepewności wiedzy 85

Rozdział 2 Uwarunkowania i definicje głównych elementów nauk o zarządzaniu
2.1. Paradygmat i metoda naukowa 90
2.2. Problem badawczy i hipotezy 99
2.3. Teoria naukowa 109
2.4. Twierdzenia i prawa naukowe 118
2.5. Znaczenie modelowania zjawisk 126
2.6. Definicje i rodzaje modeli zjawisk 130
2.7. Budowanie modelu zjawiska 136
Rozdział 3 Ontologiczne podstawy nauk o zarządzaniu
3.1. Znaczenie ontologii 144
3.2. Istota bytu 147
3.3. Klasyfikacje, typologie i aksjomaty 151
3.4. Dylemat matematyczności rzeczywistości organizacyjnej 156
3.5. Definicje organizacji 160
3.6. Modele i metafory organizacji 164
3.7. Problemy organizatorskie 171
3.8. Grupa społeczna i wspołdziałanie 174
3.9. Istota faktu w rzeczywistości organizacyjnej 178
3.10. Zasoby w rzeczywistości organizacyjnej jako fakty 183
3.11. Procesy w rzeczywistości organizacyjnej jako fakty 192
3.12. Tworzenie ontologii rzeczywistości organizacyjnej 201

Rozdział 4 Epistemologiczne podstawy nauk o zarządzaniu
4.1. Znaczenie epistemologii 209
4.2. Poznanie rzeczywistości organizacyjnej 215
4.3. Pytanie i odpowiedź w procesie poznania 224
4.4. Podejście ilościowe i jakościowe 228
4.5. Metody badawcze 234
4.6. Pojęcia zjawisk w rzeczywistości organizacyjnej 242
4.7. Istota definiowania pojęć 246
4.8. Uwarunkowania wykorzystania języka w definiowaniu pojęć 250
4.9. Budowanie definicji pojęć 259
4.10. Definicje operacyjne i pomiar 262
4.11. Cechy, wymiary, zmienne i wskaźniki 270
4.12. Narzędzie pomiarowe i skala pomiaru 276
4.13. Narzędzie menedżerskie jako narzędzie pomiarowe 287

Rozdział 5 Koncepcje wspomagające badanie rzeczywistości organizacyjnej
5.1. Teoria informacji i jej znaczenie w naukach o zarządzaniu 292
5.2. Istota logiki i jej znaczenie w naukach o zarządzaniu 297
5.3. Zdania o rzeczywistości organizacyjnej w sensie logicznym 303
5.4. Pojęcie prawdy 308
5.5. Wnioskowanie na temat rzeczywistości organizacyjnej 311
5.6. Istota podejścia systemowego 316
5.7. Definicje i rodzaje systemów 322
5.8. Cechy systemu 325
5.9. Dynamika i równowaga systemu 328
5.10. Koncepcja organizacji jako systemu 332
5.11. Relacja przyczynowości 335
Rozdział 6 Koncepcja układu wielkości organizacyjnych
6.1. Wprowadzenie 342
6.2. Charakterystyka koncepcji układu wielkości organizacyjnych 346
6.3. Nauki o zarządzaniu 348
6.4. Rzeczywistość organizacyjna 350
6.5. Ontologia rzeczywistości organizacyjnej 356
6.6. Epistemologia rzeczywistości organizacyjnej 363
6.7. Wiedza o rzeczywistości organizacyjnej 367
6.8. Wielkości organizacyjne 370
6.9. Definiowanie wielkości organizacyjnych 374
6.10. Operacjonalizacja wielkości organizacyjnej 377
6.11. Elementy nauk o zarządzaniu 385

Podsumowanie
Realizacja celów badawczych 393
Rozwiązanie problemu badawczego 395
Ograniczenia rozwiązania problemu badawczego 406
Dotychczasowe wyniki badań z wykorzystaniem układu wielkości organizacyjnych 407
Dalsze badania nad układem wielkości organizacyjnych 415
Zastosowanie układu wielkości organizacyjnych w automatyzacji pracy menedżera 418

Bibliografia 425
Spis tabel 471
Spis rysunków 473
Summary 475

Szczegóły ebooka Układ wielkości organizacyjnych. Koncepcja metodologiczna badania rzeczywistości organizacyjnej

Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Rok wydania:
2018
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
pdf
ISBN:
978-83-226-3323-6
ISBN wersji papierowej:
978-83-226-3322-9
Wydanie:
1
Autorzy:
Olaf Flak
Miejsce wydania:
Katowice
Liczba Stron:
482
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub