• Promocja
Wielkie wydarzenia a rozwój

Ebook Wielkie wydarzenia a rozwój Marek W. Kozak

Marek W. Kozak
23,71 zł 31,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 23,71 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Prezentowana książka jest wynikiem ze wszech miar interesującego, oryginalnego, solidnie przygotowanego i obiecującego przedsięwzięcia naukowego. Dokonano w niej wiarygodnego zdiagnozowania analizowanej rzeczywistości w zakresie oceny wielowymiarowych efektów organizowania wielkich wydarzeń (igrzysk olimpijskich i wystaw światowych EXPO). Wywód poprowadzono logicznie i przekonująco. (…)
Niezależnie od swojej wartości epistemologicznej praca Marka W. Kozaka powinna także pomagać w rozwiązywaniu praktycznych problemów istotnych w polityce regionalnej i lokalnej. Jej celem jest jednocześnie wyjaśnienie różnorodności oraz konsekwencji wynikających z przeprowadzenia globalnych wydarzeń masowych, a kompleksowe rozwiązanie epistemologiczne w formie modelu: „Mechanizm – główni aktorzy (interesariusze) i powiązania” stanowi podstawę do zrozumienia realnego świata organizacji wielkich wydarzeń.

z recenzji prof. Jacka Kaczmarka (UŁ)
Marek W. Kozak
Dr hab., prof. UW, pracownik Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG). Ukończył Uniwersytet Warszawski (1980). Doktorat zrobił w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN (1986), a habilitację w Instytucie Studiów Politycznych PAN (2009). W latach 1991–2014 był pracownikiem administracji centralnej i instytucji skarbu państwa. Od 2012 r. profesor UW. Wykłada politykę regionalną (i spójności) UE, ewaluację oraz turystykę w rozwoju. Jest członkiem Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Regional Studies Association, Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, a także ekspertem UE, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz różnych instytucji badawczych. Współkoordynuje sieć badawczą Regional Studies Association „Turystyka i Rozwój Regionalny”. Kierował zespołem EUROREG w ramach projektu międzynarodowego HORIZON 2020 COHESIFY. Autor przeszło 200 krajowych i zagranicznych publikacji naukowych.

Spis treści ebooka Wielkie wydarzenia a rozwój

Wprowadzenie 9
Rozdział 1
Efekty wielkich wydarzeń według literatury światowej:
krótko- i długookresowe 27
Wprowadzenie 27
1.1. Koszty i korzyści wydarzenia 30
1.2. Aspekt ekonomiczny 31
1.3. Efekty krotkookresowe 34
1.4. Efekty długookresowe 37
1.5. Aspekt społeczny 45
1.6. Aspekt promocyjny 48
1.7. Aspekt planistyczno-infrastrukturalny i rewitalizacyjny 51
Wnioski 54
Rozdział 2
Czynniki sukcesu wielkich wydarzeń: studia przypadku za granicą 58
Wprowadzenie 58
2.1. Barcelona: miasto podawane jako wzor wykorzystania
wielkiej imprezy 59
2.1.1. Organizacja prac 63
2.1.2. Efekty krotkookresowe 63
2.1.3. Rezultaty długookresowe 65
2.2. Wystawa światowa EXPO w Sewilli 67
2.2.1. Organizacja 70
2.2.2. Rezultaty krótkookresowe 71
2.2.3. Rezultaty długookresowe 72
2.3. Wystawa światowa EXPO w Lizbonie 74
2.3.1. Organizacja i kontekst 75
2.3.2. Motywacje i mechanizm 77
2.3.3. Realizacja 79
2.3.4. Rezultaty krótkookresowe 81
2.3.5. Rezultaty długookresowe 81
Wnioski 85
Rozdział 3
Euro 2012 w Polsce: wybory, kontekst, przygotowania 88
Wprowadzenie 88
3.1. Przygotowania 88
3.2. Wielkie wydarzenie 92
3.3. Efekty przygotowań 100
3.4. Raporty zamawiane 101
3.5. Prace niezależne (niezamawiane) w Polsce 106
3.6. Rezultaty krotko- i długookresowe oraz podejście strategiczne 107
3.6.1. Efekty krotkoterminowe 108
3.6.2. Efekty długookresowe 110
Wnioski 112
Rozdział 4
Euro 2012 po trzech latach w świetle badań empirycznych 115
Wprowadzenie 115
4.1. Wyniki kwestionariuszy 2014–2015 – opinie przedsiębiorcow
(właścicieli i kadry) 117
4.2. Ocena rezultatow przez przedsiębiorcow 118
4.3. Opinie mieszkańcow okolic stref kibica i stadionow 124
4.4. Wywiady pogłębione 132
4.5. Opinie mieszkańcow ośrodka pobytowego na temat Euro 2012 135
4.6. Opinie turystow zagranicznych o związkach przyjazdu
z Euro 2012 137
Wnioski 138
Rozdział 5
Dane statystyczne dotyczące efektów Euro 2012 w Polsce 140
Wprowadzenie 140
5.1. Efekty ekonomiczne 141
5.2. Efekty społeczne 145
5.3. Efekty promocyjne 146
5.4. Efekty infrastrukturalne i planistyczno-rewitalizacyjne 147
Wnioski 149
Rozdział 6
Mechanizm wielkiej imprezy 151
Wprowadzenie 151
6.1. Administracja (administracje) i politycy 154
6.2. Organizacja i „rodzina” organizacji 157
6.3. Przedsiębiorcy krajowi 162
6.4. Mieszkańcy 162
Wnioski 165
Zakończenie 166
Bibliografia 174
Aneks 189
1. Instrumenty badawcze 2014–2015 189
2. Struktura raportu ze studium przypadku
(Barcelona, Sewilla, Lizbona) 199
Summary 201
Indeks nazwisk 204
Spis rycin i tabel 209

Szczegóły ebooka Wielkie wydarzenia a rozwój

Wydawca:
Scholar
Rok wydania:
2017
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
pdf
ISBN:
978-83-7383-848-2
ISBN wersji papierowej:
978-83-7383-848-2
Wydanie:
1
Autorzy:
Marek W. Kozak
Miejsce wydania:
Warszawa
Liczba Stron:
210
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub