Wybrane metody dywersyfikacji portfeli inwestycyjnych

Ebook Wybrane metody dywersyfikacji portfeli inwestycyjnych Agata Gluzicka

Agata Gluzicka
13,00 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Opracowanie składa się z 6 rozdziałów, spisu ważniejszych oznaczeń, tabel, rysunków oraz literatury. Rozdział pierwszy dotyczy problemu dywersyfikacji w klasycznym ujęciu. Rozdziały 2 i 3 dotyczą nowej w analizach polskiego rynku finansowego teorii portfeli parytetu ryzyka, zwanych również portfelami równego udziału ryzyka. Portfele parytetowe są przykładem strategii inwestycyjnej, przy opracowywaniu której pomija się założenia związane ze stopą zwrotu portfela. W rozdziale 3 przedstawiono kilka autorskich propozycji stanowiących rozszerzenie klasycznej teorii portfeli parytetowych. Kolejny rozdział dotyczył tzw. portfeli najbardziej zdywersyfikowanych. Są to portfele wyznaczane przy założeniu, że efekt dywersyfikacji tkwi w różnicy między ryzykiem portfela a średnią ważoną ryzyka obliczanego dla poszczególnych składników tego portfela. W rozdziale 5 przedstawiono wybrane miary dywersyfikacji, do określenia których stosuje się miary entropii. W ostatnim rozdziale przedstawiono możliwości zastosowania analizy składowych głównych w problemach dotyczących dywersyfikacji portfeli inwestycyjnych.

Spis treści ebooka Wybrane metody dywersyfikacji portfeli inwestycyjnych

Wprowadzenie 7
Rozdział 1
Dywersyfikacja ryzyka – podejście klasyczne 13
1.1. Wybrane indeksy dywersyfikacji portfeli inwestycyjnych 13
1.2. Model Markowitza jako klasyczna metoda konstrukcji portfela zdywersyfikowanego 17
1.3. Model Sharpe’a jako narzędzie dywersyfikacji ryzyka 20
1.4. Modyfikacje modelu Markowitza 23
1.5. Pojęcie pionowej i poziomej dywersyfikacji 24
1.6. Mediana stóp zwrotu jako narzędzie poprawiające dywersyfikację portfeli inwestycyjnych 26
1.6.1. Mediana stóp zwrotu jako kryterium wyboru portfela inwestycyjnego 26
1.6.2. Portfele o optymalnej medianie z uwzględnieniem ryzyka 29
Rozdział 2
Definicja i własności portfeli parytetu ryzyka 34
2.1. Naiwny parytet ryzyka 35
2.2. Miary udziału ryzyka 36
2.3. Model wyboru portfeli parytetu ryzyka 39
2.4. Portfele parytetu ryzyka na polskim rynku inwestycyjnym 41
2.5. Własności portfeli parytetowych 47
Rozdział 3
Rozszerzenie teorii parytetu ryzyka 51
3.1. Miara całkowitego udziału ryzyka jako indeks dywersyfikacji 51
3.2. Konstrukcja portfeli parytetowych – przypadek wielookresowy 53
3.3. Portfele parytetowe dla wybranych miar ryzyka 56
3.3.1. Portfele parytetowe dla warunkowej wartości zagrożonej 56
3.3.2. Portfele parytetowe dla średniej różnicy Giniego 57
3.3.3. Portfele parytetowe dla średniego odchylenia bezwzględnego 62
3.4. Grupowy parytet ryzyka 64
Rozdział 4
Wskaźnik dywersyfikacji portfela i portfele najbardziej zdywersyfikowane 68
4.1. Definicja wskaźnika dywersyfikacji 68
4.2. Portfele najbardziej zdywersyfikowane 72
4.3. Model wyboru wielookresowego portfela najbardziej zdywersyfikowanego 80
4.4. Portfel najbardziej zdywersyfikowany w sensie średniej różnicy Giniego 80
Rozdział 5
Elementy teorii informacji w analizie problemu dywersyfikacji 85
5.1. Ogólna definicja entropii 87
5.2. Zastosowanie entropii Shannona i entropii wykładniczej jako indeksów dywersyfikacji 88
5.3. Kwadratowa entropia Rao i portfele zdywersyfikowane w sensie Rao 90
5.4. Związek portfeli RQE z wybranymi indeksami dywersyfikacji 93
5.5. Dekompozycja kwadratowej entropii Rao 100
Rozdział 6
Zastosowanie analizy składowych głównych do określania stopnia dywersyfikacji 103
6.1. Indeks dywersyfikacji portfela PDI 103
6.2. Własności indeksu PDI 106
6.3. Zastosowanie indeksu PDI do konstrukcji portfeli RQE 108
6.4. Dobór spółek do portfela na podstawie kryterium PDI 110
6.5. Kryterium doboru składników portfela na podstawie analizy składowych głównych 119
Zakończenie 127
Literatura 129
Spis rysunków 137
Spis tabel 140
Spis ważniejszych symboli i oznaczeń 141

Szczegóły ebooka Wybrane metody dywersyfikacji portfeli inwestycyjnych

Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Rok wydania:
2018
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
pdf
ISBN:
978-83-7875-470-1
ISBN wersji papierowej:
978-83-7875-469-5
Wydanie:
1
Autorzy:
Agata Gluzicka
Miejsce wydania:
Katowice
Liczba Stron:
142
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub