• Promocja
Wyzwania współczesnego zarządzania strategicznego

Ebook Wyzwania współczesnego zarządzania strategicznego

Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak
36,45 zł 41,30 zł
Najniższa cena z 30 dni: 36,45 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Zarządzanie strategiczne stanowi intrygujący, a zarazem pełen wyzwań obszar dociekań zarówno dla praktyków, jak i teoretyków. Pierwsi z nich na co dzień muszą zmagać się z imperatywem podejmowania wielu decyzji w kwestii celów, strategii rozwoju i sposobów konkurowania organizacji w zmiennym, nieprzewidywalnym otoczeniu, drudzy natomiast stają przed wyzwaniem opisu i wyjaśnienia tej jakże złożonej i turbulentnej rzeczywistości.
Celem nadrzędnym zarządzania strategicznego jest dążenie do ograniczenia niepewności oraz poszukiwanie i dostarczenie takich modeli oraz narzędzi praktycznych, które ułatwią zarządzanie rozwojem organizacji.
Zarządzanie strategiczne to subdyscyplina naukowa, która podlega ciągłej ewolucji, stanowiąc swego rodzaju odzwierciedlenie danych czasów, ich wyzwań i dokonań. Ogół wiedzy składający się na zarządzanie strategiczne najczęściej rozpatrywany jest przez pryzmat dominujących w danym okresie szkół i nurtów teoretycznych.
Książka jest efektem pracy wielu Autorów, co czyni ją dziełem wielowątkowym, interdyscyplinarnym i otwartym na poszukiwania. Wspólnym mianownikiem zawartych w monografii treści jest przedmiot rozważań - zarządzanie strategiczne. Autorzy koncentrują swoją uwagę przede wszystkim na współczesnych wyzwaniach zarządzania strategicznego.

Spis treści ebooka Wyzwania współczesnego zarządzania strategicznego

Spis treści

WprowadzenieCZĘŚĆ I. ISTOTA WSPÓŁCZESNEGO ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO

Andrzej K. Koźmiński

W poszukiwaniu nowego paradygmatu ekonomicznych strategiiJerzy Niemczyk

Uniwersalne archetypy zarządzania strategicznegoJerzy Rokita, Agnieszka Dziubińska

Dwa spojrzenia na strategię w złożonych systemach organizacyjnychEwa Stańczyk-Hugiet

Implementacja strategii. Idea i uwarunkowaniaJan Lichtarski

O rozwoju systemu zarządzania przedsiębiorstwem w perspektywie strategicznejWojciech Dyduch, Mariusz Bratnicki

Współczesne kierunki badań w zarządzaniu strategicznym na świecieElżbieta Urbanowska-Sojkin

Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach - fundamentalne wyzwanie badawczeAndrzej Kaleta, Anna Witek-Crabb

Paradoksy współczesnego zarządzania strategicznegoJan Skalik

Meandry strategicznego podejścia do zarządzania zmianami w organizacjach gospodarczych nastawionych na rozwójCZĘŚĆ II. WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO

Wojciech Czakon

Tworzenie teorii w naukach o zarządzaniuDorota Jelonek

Wyzwania dla zarządzania strategicznego w dobie Big DataAgnieszka Zakrzewska-Bielawska

Ambidexterity w obliczu paradygmatu relacyjnego - wyzwaniem współczesnego zarządzania strategicznegoRyszard Borowiecki, Tomasz Kusio

Zarządzanie wiedzą w sieci - kontekst strategicznyKazimierz Krzakiewicz, Szymon Cyfert

Strategie imitacji w procesie budowy przewagi konkurencyjnejGrażyna Gierszewska

Zarządzanie strategiczne - wyzwania dla administracjiKrystyna Poznańska

Strategiczne zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwieMaria Nowicka-Skowron, Izabela Krawczyk-Sokołowska, Agata Mesjasz-Lech

Strategie innowacji w warunkach konkurencyjnościStanisław Sudoł

Innowacyjność technologiczna jako jedna z podstawowych przesłanek strategii przedsiębiorstwa przemysłowegoBogdan Nogalski, Przemysław Niewiadomski, Agnieszka A. Szpitter

Bariery umiędzynaradawiania działalności zaopatrzeniowej w opinii polskich wytwórców - rekomendacje w kierunku elastycznej organizacjiElżbieta Marciszewska, Karolina Więcek

Terroryzm jako jedno ze współczesnych wyzwań zarządzania strategicznego w sektorze lotniczymElżbieta Adamowicz

Makroekonomiczne uwarunkowania aktywności gospodarczej w PolsceAdam Budnikowski

Korzyści Polski i Europy Zachodniej z handlu międzynarodowego w ujęciu historycznymCZĘŚĆ III. ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE INSPIRACJĄ

DLA INNYCH OBSZARÓW ZARZĄDZANIA

Arnold Pabian

Zrównoważone przedsiębiorstwo jako rezultat zarządzania strategicznegoMarian Strużycki

Strategiczne aspekty konkurencji i kooperacji w zarządzaniu regionalnymCzesław Zając

Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi - problemy, wyzwania, perspektywyPiotr Buła, Agnieszka Żak

Dyfuzja wspólnych działań w kierunku idei społecznej odpowiedzialności biznesu - CSR 3.0+Anna Wójcik-Karpacz, Jarosław Karpacz

Strategiczna rola społecznej i środowiskowej odpowiedzialności biznesu w kształtowaniu wyników finansowych przedsiębiorstw. Wyzwania w zakresie ewaluacjiRyszard Rutka, Małgorzata Czerska

Kultura organizacyjna a innowacyjność organizacji - kontekst strategiczny i operacyjnyMarta Juchnowicz, Hanna Kinowska

Strategie wynagrodzeń w różnych strategiach biznesowychAnna Karmańska

Wrażliwość systemu pomiaru dokonań na imperatyw kreowania wartości. Wyzwanie dla strategicznej rachunkowości zarządczejStanisław Macioł

O strategicznych celach rozwoju polskich publicznych uczelni ekonomicznych w obszarze kształceniaSzczegóły ebooka Wyzwania współczesnego zarządzania strategicznego

Wydawca:
Szkoła Główna Handlowa
Rok wydania:
2017
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
pdf
ISBN:
978-83-8030-150-4
Autorzy:
Agnieszka Sopińska,Piotr Wachowiak
Liczba Stron:
508
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub