Zadłużenie spółek kapitałowych odpłatnie korzystających z majątku przedsiębiorstw państwowych wobec Skarbu Państwa

Ebook Zadłużenie spółek kapitałowych odpłatnie korzystających z majątku przedsiębiorstw państwowych wobec Skarbu Państwa Agnieszka Matuszewska-Pierzynka

Agnieszka Matuszewska-Pierzynka
20,50 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Prywatyzacja bezpośrednia przez oddanie przedsiębiorstwa państwowego do odpłatnego korzystania spółce kapitałowej wydaje się szczególną metodą przekształceń własnościowych, ponieważ ze względu na swój pracowniczy charakter najpełniej wpisuje się w realizację zarówno ekonomicznych, jak i społecznych celów tego procesu. W monografii skoncentrowano się na kwestii wypełniania przez spółki kapitałowe odpłatnie korzystające z majątku przedsiębiorstw państwowych zobowiązań finansowych wobec Skarbu Państwa. Zawarte w książce obszerne studia teoretyczno-empiryczne pozwoliły na kompleksowe ujęcie trzech podstawowych obszarów problemowych działania spółek kapitałowych odpłatnie korzystających z przedsiębiorstw państwowych, jakimi są struktura własności, zadłużenie wobec Skarbu Państwa i inwestycje. Publikacja stanowi wielowymiarowe kompendium wiedzy na temat efektywności i skuteczności prywatyzacji bezpośredniej przez oddanie majątku przedsiębiorstwa państwowego do odpłatnego korzystania na rzecz spółki kapitałowej, które może stać się przedmiotem zainteresowania nie tylko środowiska akademickiego, ale również animatorów życia społeczno-gospodarczego.

Spis treści ebooka Zadłużenie spółek kapitałowych odpłatnie korzystających z majątku przedsiębiorstw państwowych wobec Skarbu Państwa

Wprowadzenie 10

Rozdział 1. Istota i formy przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych w Polsce 16
1.1. Własność pracownicza i jej rola w procesie prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych 16
1.2. Własność pracownicza a metody prywatyzacji polskich przedsiębiorstw państwowych 24
1.2.1. Pośrednia metoda prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych 27
1.2.2. Bezpośrednia metoda prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych 31
1.2.2.1. Sprzedaż przedsiębiorstwa państwowego 32
1.2.2.2. Wniesienie przedsiębiorstwa państwowego do spółki 33
1.2.2.3. Oddanie przedsiębiorstwa państwowego do odpłatnego korzystania 34
1.3. Warunki prawne i kapitałowe oddania majątku przedsiębiorstwa państwowego spółce kapitałowej do odpłatnego korzystania 38
1.3.1. Umowa o oddanie majątku przedsiębiorstwa państwowego do odpłatnego korzystania 40
1.3.2. Sposób ustalania i spłaty zobowiązania spółek kapitałowych z tytułu korzystania z majątku przedsiębiorstwa państwowego 42
1.3.3. Zmiany warunków przekazywania majątku przedsiębiorstw państwowych do odpłatnego korzystania 44
1.3.3.1. Okres obowiązywania umowy ze Skarbem Państwa i wcześniejsze przeniesienie własności 45
1.3.3.2. Kształtowanie stopy oprocentowania niespłaconej części wartości przedsiębiorstwa 47
1.3.3.3. Odraczanie i zwalnianie spółek kapitałowych odpłatnie korzystających z majątku przedsiębiorstw państwowych z długu wobec Skarbu Państwa 53

Rozdział 2. Zadłużenie spółek kapitałowych odpłatnie korzystających z majątku przedsiębiorstw państwowych 56
2.1. Charakterystyka próby badawczej oraz podstawy metodologii oceny efektów działania spółek kapitałowych odpłatnie korzystających z majątku przedsiębiorstw państwowych 56
2.2. Poziom zadłużenia w spółkach kapitałowych odpłatnie korzystających z majątku przedsiębiorstw państwowych 64
2.3. Zdolność spółek kapitałowych odpłatnie korzystających z majątku przedsiębiorstw państwowych do obsługi długu wobec Skarbu Państwa 75
2.4. Zdolność spółki kapitałowej do obsługi długu wobec Skarbu Państwa a zmiany uwarunkowań prawnych przekazywania majątku przedsiębiorstw państwowych do odpłatnego korzystania na przykładzie Biura Studiów i Projektów Gospodarki Wodnej Rolnictwa „Bipromel” Sp. z. o.o 97
2.4.1. Postanowienia umowy o oddanie majątku przedsiębiorstwa państwowego do odpłatnego korzystania spółce Bipromel Sp. z. o.o 99
2.4.2. Zdolność spółki Bipromel Sp. z. o.o do obsługi długu wobec Skarbu Państwa 101
2.5. Relacja własność – zobowiązania – inwestycje w spółkach kapitałowych odpłatnie korzystających z majątku przedsiębiorstw państwowych 112

Rozdział 3. Struktura własnościowa spółek kapitałowych odpłatnie korzystających z majątku przedsiębiorstw państwowych 116
3.1. Wartość i struktura własności kapitału zakładowego w spółkach kapitałowych odpłatnie korzystających z majątku przedsiębiorstw państwowych 116
3.2. Zmiany wartości kapitału zakładowego i koncentracja jego własności w spółkach kapitałowych odpłatnie korzystających z majątku przedsiębiorstw państwowych 129
3.3. Koncentracja własności kapitału zakładowego a zobowiązanie z tytułu korzystania z majątku przedsiębiorstwa państwowego 140
3.3.1. Wartość i koncentracja własności kapitału zakładowego w spółkach kapitałowych odpłatnie korzystających z majątku przedsiębiorstw państwowych 140
3.3.2. Koncentracja własności kapitału zakładowego a zobowiązanie z tytułu korzystania z majątku przedsiębiorstwa państwowego po roku prywatyzacji 145
3.3.2.1. Związek koncentracji własności kapitału zakładowego z zadłużeniem spółki kapitałowej odpłatnie korzystających z majątku przedsiębiorstwa państwowego 145
3.3.2.2. Związek koncentracji własności kapitału zakładowego ze zdolnością spółki kapitałowej odpłatnie korzystającej z majątku przedsiębiorstwa państwowego do obsługi długu wobec Skarbu Państwa 152

Rozdział 4. Inwestycje w spółkach kapitałowych odpłatnie korzystających z majątku przedsiębiorstw państwowych 164
4.1. Istota i specyfika zobowiązań inwestycyjnych spółek kapitałowych odpłatnie korzystających z majątku przedsiębiorstw państwowych 164
4.2. Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe i źródła ich finansowania w spółkach kapitałowych odpłatnie korzystających z majątku przedsiębiorstw państwowych 174
4.3. Zobowiązanie wobec Skarbu Państwa a inwestycje w spółkach kapitałowych odpłatnie korzystających z majątku przedsiębiorstw państwowych 187
4.3.1. Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe w spółkach kapitałowych odpłatnie korzystających z majątku przedsiębiorstw państwowych a źródła ich finansowania 187
4.3.2. Zobowiązanie wobec Skarbu Państwa a inwestycje w spółce kapitałowej odpłatnie korzystającej z majątku przedsiębiorstwa państwowego po roku prywatyzacji 194
4.3.2.1. Związek zadłużenia spółki kapitałowej odpłatnie korzystającej z majątku przedsiębiorstwa państwowego z inwestycjami w rzeczowe aktywa trwałe 194
4.3.2.2. Związek zdolności spółki kapitałowej odpłatnie korzystającej z majątku przedsiębiorstwa państwowego do obsługi długu wobec Skarbu Państwa z inwestycjami w rzeczowe aktywa trwałe 202

Zakończenie 214
Bibliografia 220
Spis tabel 230
Spis rysunków 238
Załącznik 240

Szczegóły ebooka Zadłużenie spółek kapitałowych odpłatnie korzystających z majątku przedsiębiorstw państwowych wobec Skarbu Państwa

Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania:
2015
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
pdf
ISBN:
978-83-7969-923-0
ISBN wersji papierowej:
978-83-7969-922-3
Wydanie:
1
Autorzy:
Agnieszka Matuszewska-Pierzynka
Miejsce wydania:
Łódź
Liczba Stron:
242
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub