Zarys otoneurologii tom 1

Ebook Zarys otoneurologii tom 1 Waldemar Narożny, Henryk Skarżyński

Waldemar Narożny, Henryk Skarżyński
70,09 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

W podręczniku w sposób logiczny i przejrzysty opisano niełatwe zagadnienia anatomii, fizjologii i patofizjologii, ambulatoryjnej i klinicznej, diagnostyki neurologicznej, otolaryngologicznej, audiologicznej i radiologicznej układu równowagi. Wyodrębnione są rozdziały przedstawiające różnice kliniczne między zawrotami głowy wieku dziecięcego a występującymi u osób w wieku podeszłym. Ważną, obszerną, napisaną w oparciu o najnowsze piśmiennictwo oraz doświadczenia własne Autorów część podręcznika stanowią rozdziały poświęcone leczeniu zaburzeń przedsionkowych. Jest ono wielokierunkowe (transtympanalne, farmakologiczne, chirurgiczne), a wybór sposobu leczenia zależy w dużej mierze od wyniku postępowania diagnostycznego. Większość zawrotów głowy i zaburzeń równowagi jest leczona zachowawczo, głównie farmakologicznie. Szczególnie wartościowe, zwłaszcza dla lekarzy otochirurgów, są informacje zawarte w rozdziale omawiającym diagnostykę i terapię zawrotów głowy pochodzenia jatrogennego. Integralną część terapii zawrotów głowy stanowi rehabilitacja. Poświęcony jest jej jeden z końcowych rozdziałów monografii. Książkę zamykają dwa rozdziały omawiające problemy napotykane przez lekarzy wielu specjalności w procesie orzekania niepełnosprawności w chorobach otoneurologicznych.
Podręcznik Zarys otoneurologii wypełnia znaczącą lukę na polskim rynku wydawniczym dotyczącą opracowań poruszających wszechstronne problemy związane z zaburzeniami przedsionkowymi. Stanowi ważne źródło informacji zarówno dla lekarzy otolaryngologów, neurologów, audiologów, foniatrów, jak i lekarzy rodzinnych, radiologów oraz rehabilitantów. Skierowany jest także do przyszłych adeptów sztuki lekarskiej - studentów wydziałów medycznych polskich uniwersytetów.

Spis treści ebooka Zarys otoneurologii tom 1

Zarys otoneurologii tom 1

1. Anatomia układu przedsionkowego
– Ilona Klejbor, Janusz Moryś
2. Fizjologia i patofizjologia układu rownowagi
– Henryk Kaźmierczak, Katarzyna Pawlak-Osińska, Wojciech Kaźmierczak
3. Epidemiologia zaburzeń przedsionkowych
– Waldemar Narożny
4. Podmiotowe badanie otoneurologiczne
– Waldemar Narożny, Andrzej Skorek
5. Przedmiotowe badanie otoneurologiczne
– Kamil Kowalczyk, Waldemar Narożny, Bartosz Karaszewski
6. Ambulatoryjna diagnostyka otoneurologiczna
– Wojciech Gawron, Lucyna Pośpiech
7. Kliniczna diagnostyka otoneurologiczna
– Katarzyna Pawlak-Osińska, Henryk Kaźmierczak
8. Nystagmografia (ENG, VNG) i posturografia
– Grażyna Tacikowska
9. Łagodne napadowe położeniowe zawroty głowy
– Jurek Olszewski, Marzena Bielińska, Piotr Pietkiewicz
10. Diagnostyka audiologiczna w otoneurologii
– Alicja Sekula
11. Diagnostyka radiologiczna w otoneurologii
– Karolina Markiet, Edyta Szurowska
TO M 2
12. Diagnostyka i terapia najczęstszych postaci zawrotow głowy w praktyce neurologicznej
– Antoni Prusiński
13. Diagnostyka i terapia najczęstszych postaci zawrotow głowy w praktyce
otolaryngologicznej
– Ireneusz Kantor
14. Diagnostyka i terapia zawrotow głowy w przebiegu chorob ogolnoustrojowych
– Wiesław Konopka, Renata Pepaś, Małgorzata Śmiechura-Garnczarczyk
15. Diagnostyka i terapia zawrotow głowy wieku dziecięcego
– Grażyna Niedzielska, Artur Niedzielski
16. Diagnostyka i terapia zawrotow głowy wieku podeszłego
– Ireneusz Rzewnicki
17. Farmakoterapia miejscowa (transtympanalna) zawrotow głowy
– Waldemar Narożny
18. Farmakoterapia ogolnoustrojowa zawrotow głowy
– Ivan Kocić
19. Chirurgia zawrotow głowy
– Henryk Skarżyński, Alina Ratajczak, Monika Boruta, Piotr Henryk Skarżyński
20. Zawroty głowy jatrogenne – diagnostyka i terapia
– Piotr Henryk Skarżyński, Alina Ratajczak, Magdalena Sosna, Henryk Skarżyński
21. Rehabilitacja ruchowa w zawrotach głowy i zaburzeniach rownowagi
– Magdalena Jozefowicz-Korczyńska
22. Orzecznictwo otoneurologiczne w medycynie pracy
– Mariola Śliwińska-Kowalska
23. Orzecznictwo otoneurologiczne na potrzeby ubezpieczenia zdrowotnego
– Andrzej Obrębowski, Krzysztof Tuszyński

Szczegóły ebooka Zarys otoneurologii tom 1

Wydawca:
Medical Education
Rok wydania:
2018
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
pdf
ISBN:
978-83-65471-48-2
ISBN wersji papierowej:
978-83-65471-48-2
Autorzy:
Waldemar Narożny,Henryk Skarżyński
Miejsce wydania:
Warszawa
Liczba Stron:
234
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub