Czasowo-przestrzenna analiza charakterystyk społeczno-ekonomicznych krajów Unii Europejskiej

Ebook Czasowo-przestrzenna analiza charakterystyk społeczno-ekonomicznych krajów Unii Europejskiej

Adrianna Mastalerz-Kodzis, Monika Miśkiewicz-Nawrocka, Ewa Pośpiech, Katarzyna Zeug-Żebro
10,00 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Celem pracy jest dokonanie szczegółowej analizy zmian demograficznych w Polsce i w krajach UE, określenie wpływu tych zmian (głównych ich determinant) na zjawiska ekonomiczne i społeczne oraz uzyskanie na podstawie przeprowadzonych analiz wniosków stanowiących podstawę rekomendacji dla polityki społeczno-ekonomicznej. Praca składa się z pięciu rozdziałów. Po wprowadzeniu, w pierwszym rozdziale omówiono podstawowe elementy metodyki stosowanej podczas analiz empirycznych. Drugi rozdział to wyniki analiz dotyczące zjawisk i procesów demograficznych. W rozdziale trzecim uwagę skupiono na sprawach socjalnych, dokonano próby oceny poziomu opieki medycznej w starzejących się społeczeństwach. W rozdziale czwartym przeprowadzono przestrzenno-czasową analizę rynku pracy krajów UE, a rozdział piaty to pomiar rozwoju społeczno-gospodarczego Polski na tle krajów UE. Pracę wieńczy podsumowanie.

Spis treści ebooka Czasowo-przestrzenna analiza charakterystyk społeczno-ekonomicznych krajów Unii Europejskiej

Wprowadzenie 7
Rozdział 1
Metodyka badań
1.1. Mierniki starości 9
1.1.1. Tradycyjne miary zaawansowania starości 9
1.1.2. Alternatywne miary zaawansowania starości 11
1.1.3. Mierniki dynamiki procesu starzenia 12
1.2. Elementy wielowymiarowej analizy porównawczej 13
1.2.1. Wybrane miary taksonomiczne/syntetyczne 14
1.2.2. Dynamiczne ujęcie taksonomicznej miary wzorcowej 19
1.2.3. Bezwzorcowa miara syntetyczna w ujęciu dynamicznym 21
1.3. Wybrane metody statystyki i ekonometrii przestrzennej 21
1.3.1. Statystyki przestrzenne 21
1.3.1.1. Wybrane statystyki globalne 22
1.3.1.2. Statystyka lokalna Morana 24
1.3.2. Wybrane modele przestrzenne 25
1.4. Metodyka pomiaru rozwoju społeczno-gospodarczego 28
1.4.1. Wskaźnik HDI 28
1.4.2. Wskaźnik LHDI 29
1.4.3. Współczynnik Giniego 30
Rozdział 2
Struktura demograficzna ludności
2.1. Zmiany demograficzne w Polsce w latach 1995-2016 32
2.2. Analiza zjawiska starości w Polsce w latach 1995-2016 36
2.3. Analiza przestrzenna zjawiska starości w Polsce w latach 2002-2016 39
2.4. Zmiany demograficzne w Unii Europejskiej w latach 1995-2016 45
2.5. Analiza zjawiska starości w Unii Europejskiej w latach 1995-2016 50
2.6. Analiza przestrzenna zjawiska starości w Unii Europejskiej w latach 2000-2016 53
Rozdział 3
Opieka medyczna w starzejącym się społeczeństwie
3.1. Opieka zdrowotna w Polsce 55
3.1.1. Analiza taksonomiczna rozwoju systemu opieki zdrowotnej w Polsce 56
3.1.2. Analiza korelacji przestrzennej rozwoju systemu opieki zdrowotnej w powiatach Polski 61
3.2. Opieka medyczna w krajach Unii Europejskiej 65
3.2.1. Analiza taksonomiczna rozwoju systemu opieki zdrowotnej w krajach Unii Europejskiej 66
3.2.2. Analiza korelacji przestrzennej rozwoju systemu opieki zdrowotnej w krajach Unii Europejskiej 70
Rozdział 4
Charakterystyki rynku pracy
4.1. Bezrobocie i wskaźnik zatrudnienia w Polsce 75
4.2. Analiza przestrzenna bezrobocia i zatrudnienia w Polsce 79
4.3. Modelowanie przestrzenne poziomu zatrudnienia 85
4.4. Analiza stopy bezrobocia krajów Unii Europejskiej 88
Rozdział 5
Rozwój społeczno-gospodarczy
5.1. Dynamika przemian społeczno-ekonomicznych w Polsce 93
5.2. Rozwój społeczno-gospodarczy krajów Unii Europejskiej 99
Podsumowanie 109
Literatura 111

Szczegóły ebooka Czasowo-przestrzenna analiza charakterystyk społeczno-ekonomicznych krajów Unii Europejskiej

Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Rok wydania:
2017
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
pdf
ISBN:
978-83-7875-402-2
ISBN wersji papierowej:
978-83-7875-401-5
Wydanie:
1
Autorzy:
Adrianna Mastalerz-Kodzis,Monika Miśkiewicz-Nawrocka,Ewa Pośpiech,Katarzyna Zeug-Żebro
Miejsce wydania:
Katowice
Liczba Stron:
115
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub