Dietetyka w chorobach nowotworowych

Ebook Dietetyka w chorobach nowotworowych

149,57 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Podręcznik Dietetyka w chorobach nowotworowych to kompendium wiedzy poruszające cały kompleks zagadnień związanych z szeroko pojętą problematyką dieta-nowotwory. Stanowi niezbędne w codziennej praktyce wytyczne dotyczące dietoterapii u chorych na nowotwory, będąc zbiorem przydatnych wskazówek do udzielania porad dietetycznych, które z jednej strony pozwolą zminimalizować ryzyko wystąpienia nowotworu (dietoprofilaktyka pierwotna), a z drugiej strony pozwolą na udzielenie porad dotyczących właściwego odżywiania po leczeniu onkologicznym (dietoprofilaktyka wtórna) .

Książkę kierujemy do wszystkich lekarzy różnych specjalizacji, oraz dietetyków i pielęgniarek, a więc personelu wchodzącego w skład zespołów leczniczych pacjentów chorych na nowotwory.

Spis treści ebooka Dietetyka w chorobach nowotworowych

I Schemat postępowania w opiece dietetycznej pacjentów z chorobą nowotworową 1
I.1 Ocena sposobu żywienia – Dariusz Włodarek 3
Metody jakościowe oceny sposobu żywienia 4
Metoda badania częstotliwości spożycia 5
Metoda bieżącego notowania 6
Metoda wywiadu o spożyciu w ciągu ostatnich 24 godzin 7
I.2 Ocena stanu odżywienia – Andrzej W. Szawłowski 11
Podsumowanie 16
I.3 Ocena stanu zdrowia i jakości życia – Danuta Gajewska 19
Definicja jakości życia 19
Metody oceny jakości życia 22
I.4 Ustalenie zapotrzebowania energetycznego – Ewa Lange 25
I.5 Ustalenie zapotrzebowania na makro- i mikroskładniki diety – Dariusz Włodarek 35
Makroskładniki 36
Białko 36
Normy na białko dla dorosłych osób zdrowych 38
Tłuszcze 38
Węglowodany 41
Mikroskładniki 42
Podsumowanie 46
I.6 Analiza stężeń i ustalenie podaży pierwiastków śladowych w profilaktyce i leczeniu nowotworów – Jan Lubiński 49
Ocena ryzyka nowotworów złośliwych 50
Kobiety bez wykrytej mutacji w genie BRCA1 50
Kobiety z wykrytą mutacją w genie BRCA1 52
Mężczyźni 53
Przeżycia chorych z nowotworami złośliwymi 54
Rak piersi 54
Rak prostaty 55
Rak krtani 56
Rak płuca 57
Rak trzustki 58
Czerniak złośliwy 59
Techniki analityczne 59
Oznaczenie stężenia pierwiastków 59
Genotypowanie 59
Wyniki 60
Selen 60
Ocena ryzyka nowotworów złośliwych 60
Długość okresu przeżycia chorych z nowotworami 63
Uwagi dietetyczne i podsumowanie 66
Arsen 68
Ocena ryzyka nowotworów złośliwych 68
Przeżycia chorych z rakami 70
Uwagi dietetyczne i podsumowanie 71
Kadm 72
Ocena ryzyka nowotworów złośliwych 72
Uwagi dietetyczne i podsumowanie 74
Cynk 74
Ocena ryzyka nowotworów złośliwych 75
Długość okresu przeżycia chorych z nowotworami 77
Uwagi dietetyczne i podsumowanie 79
Miedź 80
Ocena ryzyka nowotworów złośliwych 80
Przeżycie chorych z rakami 81
Uwagi dietetyczne i podsumowanie 82
Ołów 83
Ocena ryzyka nowotworów złośliwych 83
Uwagi dietetyczne i podsumowanie 84
Mangan 85
Przeżycie chorych z nowotworami złośliwymi 85
Uwagi dietetyczne i podsumowanie 86
Chrom 86
Przeżycie chorych z nowotworami złośliwymi 87
Uwagi dietetyczne i podsumowanie 88
Normy stężeń pierwiastków śladowych 88
Podsumowanie 91
I.7 Zasady prawidłowego żywienia i układania jadłospisów – Kinga Biernacka-Stefańska 95
I.8 Indywidualizacja żywienia chorych na nowotwory – Danuta Gajewska 103
Dieta w chorobie nowotworowej 104
Spersonalizowane żywienie 105
Współczesny model opieki żywieniowej 108
I.9 Edukacja żywieniowa pacjenta z chorobą nowotworową oraz jego opiekuna – Aleksandra Ulatowska 111
Skuteczność edukacji żywieniowej u osób z nowotworami 112
Edukacja rodziny lub opiekunów pozarodzinnych osoby chorej 113
Planowanie edukacji żywieniowej 114
Cele edukacji żywieniowej 115
Metody edukacji 116
I.10 Modyfikacje dietetyczne zależne od lokalizacji nowotworu 121
Nowotwory przełyku – Dariusz Włodarek 121
Nowotwory żołądka, dwunastnicy i jelita cienkiego – Ewa Lange 127
Profilaktyka 128
Znaczenie czynników żywieniowych w zmniejszaniu ryzyka zachorowania 129
Znaczenie czynników żywieniowych w zwiększaniu ryzyka zachorowania 130
Dietoterapia 133
Nowotwory jelita grubego – Dariusz Włodarek 142
Podsumowanie 149
Nowotwory wątroby i trzustki – Kinga Biernacka-Stefańska 150
Nowotwory wątroby 150
Profilaktyka 151
Żywienie osób z rakiem wątroby 154
Nowotwory trzustki 155
Profilaktyka 156
Żywienie osób z rakiem trzustki 157
Nowotwory piersi – Ewa Lange 159
Dietoprofilaktyka 160
Znaczenie czynników żywieniowych w zmniejszaniu ryzyka zachorowania na raka piersi 160
Znaczenie czynników żywieniowych w zwiększaniu ryzyka zachorowania na raka piersi 163
Dietoterapia 165
Nowotwory prostaty i jąder – Dariusz Włodarek 180
Nowotwory prostaty 180
Nowotwory jąder 187
Nowotwory nerek – Danuta Gajewska 188
Profilaktyka raka nerki 191
Znaczenie czynników żywieniowych w zmniejszaniu ryzyka zachorowania 192
Znaczenie czynników żywieniowych w zwiększaniu ryzyka powstania nowotworów nerki 194
Żywienie chorych z rakiem nerki 195
Nowotwory pęcherza moczowego – Danuta Gajewska 208
Profilaktyka 210
Znaczenie czynników żywieniowych w zmniejszaniu ryzyka zachorowania 210
Warzywa i owoce 211
Żurawina 212
Podaż płynów 212
Produkty mleczne 213
Spożycie herbaty 213
Mikroskładniki 214
Znaczenie czynników żywieniowych w zwiększaniu ryzyka raka pęcherza moczowego 214
Spożycie wody skażonej arsenem 214
Spożycie kawy 215
Spożycie żywności skażonej kadmem 215
Spożycie alkoholu 216
Spożycie mięsa i przetworów mięsnych 216
Ilość i jakość tłuszczu 216
Żywienie osób z nowotworem pęcherza moczowego 217
Nowotwory płuc – Ewa Lange 222
Profilaktyka 222
Znaczenie czynników żywieniowych w zmniejszaniu ryzyka zachorowania 223
Znaczenie czynników żywieniowych w zwiększaniu ryzyka zachorowania 226
Dietoterapia 230
Nowotwory tarczycy – Anna Lewitt 237
Profilaktyka raka tarczycy 239
Czynniki dietetyczne modyfikujące ryzyko wystąpienia raka tarczycy 239
Choroby jako zespół czynników ryzyka i zaburzenia metaboliczne a ryzyko powstania raka tarczycy 248
Dietoprofilaktyka raka tarczycy 249
Modyfikacja diety w niedoczynności tarczycy jako profilaktyka raka tarczycy 261
Zalecenia żywieniowe w chorobie Hashimoto 264
Podsumowanie 265
Odżywianie osób z rakiem tarczycy 269
Dietoterapia raka tarczycy 271
Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego – Dariusz Włodarek 283
Nowotwory systemowe – Dariusz Włodarek 286
Białaczki 286
Profilaktyka 286
Chłoniaki 288
Profilaktyka 288
I.11 Modyfikacje dietetyczne zależne od objawów towarzyszących rozwojowi choroby nowotworowej 291
Zmęczenie – Ewa Lange 291
Zmęczenie – przyczyny i objawy towarzyszące 291
Ocena i terapia zmęczenia 295
Dietoterapia zmęczenia 296
Podsumowanie 300
Zaburzenia odczuwania smaku i brak apetytu – Magdalena Jodkiewicz 304
Zaburzenia odczuwania smaku i brak apetytu – przyczyny i leczenie 304
Dietoterapia stosowana przy zaburzeniach odczuwania smaku i braku apetytu 305
Uczucie wczesnej sytości – Magdalena Jodkiewicz 307
Przyczyny i leczenie uczucia wczesnej sytości 307
Dietoterapia uczucia wczesnej sytości 308
Nudności i wymioty – Magdalena Jodkiewicz 310
Nudności i wymioty – przyczyny i podział 310
Nudności i wymioty – leczenie 311
Nudności i wymioty – dietoterapia 311
Zapalenie jamy ustnej i przełyku – Magdalena Jodkiewicz 314
Zapalenie jamy ustnej i przełyku – czynniki ryzyka i zalecenia ogólne 314
Zapalenie jamy ustnej i przełyku – klasyfikacja 315
Zapalenie jamy ustnej i przełyku – zalecenia żywieniowe 316
Zapalenie błony śluzowej żołądka – Magdalena Jodkiewicz 318
Zapalenie błony śluzowej żołądka – czynniki ryzyka i etiopatogeneza 318
Zapalenie błony śluzowej żołądka – zalecenia dietetyczne 319
Biegunki – Magdalena Jodkiewicz 321
Biegunki – przyczyny i podział 321
Biegunki – leczenie i zalecenia dietetyczne 322
Zaparcia – Magdalena Jodkiewicz 324
Zaparcia – przyczyny i postępowanie 324
Zaparcia – zalecenia dietetyczne 325
Niedokrwistość – Dariusz Włodarek 327
Żelazo 329
Witamina B12 330
Foliany (kwas foliowy lub folacyna) 331
Dieta 332
Zaburzenia gospodarki lipidowej i węglowodanowej – Ewa Lange 334
Wpływ terapii na gospodarkę lipidową i węglowodanową 334
Zalecenia żywieniowe 339
I.12 Modyfikacje dietetyczne wynikające ze sposobu leczenia przeciwnowotworowego, występujących objawów ubocznych tych terapii i fazy rozwoju nowotworu 347
Żywienie pacjentów ze stomią – Kinga Biernacka-Stefańska 347
Zalecenia dietetyczne dla osób ze stomią 348
Podstawowe zalecenia 348
Zalecenia w ileostomii 348
Powikłania występujące u osób ze stomią 350
Zaparcia 350
Biegunka 351
Gazy 352
Żywienie w trakcie chemio- i radioterapii – Magdalena Jodkiewicz 353
Żywienie w anoreksji i niedożywieniu – Danuta Gajewska 357
Zalecenia dietetyczne dla pacjentów onkologicznych z jadłowstrętem i/lub utratą apetytu 358
Żywienie pacjentów niedożywionych 361
Konsekwencje niedożywienia 364
Zalecenia dietetyczne dla pacjentów niedożywionych 365
Energetyczność diety i podaż białka 367
Proporcje węglowodany – tłuszcze 368
Wielonienasycone kwasy tłuszczowe z rodziny n-3 368
Modyfikacje dietetyczne zalecane w profilaktyce i leczeniu niedożywienia u pacjentów onkologicznych 369
Żywienie w terminalnej fazie choroby nowotworowej – Magdalena Jodkiewicz 371
II Wsparcie żywieniowe leczenia przeciwnowotworowego 375
II.1 Suplementacja i możliwości zastosowania roślin leczniczych w dietoterapii chorób nowotworowych – Ewa Lange 377
Możliwości wykorzystania suplementacji we wspomaganiu dietoterapii chorób nowotworowych 379
Przykłady roślin leczniczych mogących znaleźć zastosowanie we wspomaganiu leczenia przeciwnowotworowego 385
Przykłady roślin leczniczych mogących znaleźć zastosowanie we wspomaganiu dietoterapii u osób leczonych przeciwnowotworowo 387
II.2 Zastosowanie preparatów do leczenia żywieniowego w dietoterapii chorób nowotworowych – Ewa Lange 409
II.3 Żywienie wspomagające odporność w dietoterapii chorób nowotworowych – Jacek Wilczak 435
Glutamina 436
Arginina 448
Wielonienasycone kwasy tłuszczowe n-3 450
Probiotyki, prebiotyki i postbiotyki 452
Beta-glukany 454
Podsumowanie 458
III Zalecenia żywieniowe w dietoprofilaktyce wtórnej chorób nowotworowych 461
III.1 Zalecenia żywieniowe w dietoprofilaktyce wtórnej chorób nowotworowych – Dariusz Włodarek 463
IV Przykładowe racje pokarmowe dla wybranych modyfikacji dietetycznych 475
IV.1 Dieta łatwostrawna – Kinga Biernacka-Stefańska 477
Przykładowe jadłospisy diety lekkostrawnej 478
IV.2 Dieta o zmniejszonym udziale tłuszczu – Kinga Biernacka-Stefańska 489
Zasady diety o zmniejszonym udziale tłuszczu 490
Przykładowe jadłospisy do wykorzystania w diecie o zmniejszonym udziale tłuszczu 491
IV.3 Dieta bezmleczna – Kinga Biernacka-Stefańska 503
Przykładowe jadłospisy, które mają zastosowanie w diecie bezmlecznej 505
IV.4 Dieta o zwiększonym udziale białka – Kinga Biernacka-Stefańska 517
Zasady diety wysokobiałkowej 518
Przykładowe jadłospisy w diecie o zwiększonym udziale białka 519
V Fakty i mity żywieniowe 531
V.I Fakty i mity żywieniowe – Anna Lewitt 533
Znaczenie rzetelnych informacji w procesie terapeutycznym 533
Wiarygodne źródła informacji dla pacjentów na temat leczenia, żywienia w trakcie terapii i dietoprofilaktyki chorób nowotworowych 535
Profesjonalne poradnictwo dietetyczne 536
Fakty i mity żywieniowe 538
Przegląd wybranych diet alternatywnych 560
Skorowidz 573

Szczegóły ebooka Dietetyka w chorobach nowotworowych

Wydawca:
PZWL
Rok wydania:
2022
Typ publikacji:
Ebook
Format:
epub,mobi
ISBN:
978-83-01-22522-3
ISBN wersji papierowej:
978-83-01-22336-6
Wydanie:
1
Redakcja:
Andrzej Szawłowski,Joanna Gromadzka-Ostrowska
Liczba Stron:
600
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub