Kalkulacja ekonomiczna w socjalizmie

Ebook Kalkulacja ekonomiczna w socjalizmie Ludwig von Mises

Ludwig von Mises
10,00 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

"Kalkulacja ekonomiczna w socjalizmie" to esej Ludwiga von Misesa, jednego z najwybitniejszych przedstawicieli szkoły austriackiej w ekonomii, który opublikowano pierwotnie w 1920 roku. Jest to tekst klasyczny co najmniej z dwóch powodów: zawiera w skondensowanej formie ekonomiczną krytykę socjalizmu oraz jest punktem wyjścia jednej z ciekawszych debat, jakie przetoczyły się w naukach ekonomicznych. Teza Misesa sprowadza się do stwierdzenia, że w gospodarce socjalistycznej nie da się prowadzić rachunku ekonomicznego, a zatem będzie to gospodarka nieefektywna i marnotrawna. Adwersarze Misesa dowodzili z kolei możliwości funkcjonowania systemu, który część z nich określała mianem "socjalizmu rynkowego".

(ze wstępu profesora Jacka Kochanowicza)

„Bez kalkulacji ekonomicznej nie może być mowy o gospodarce. Zatem w państwie socjalistycznym gdzie kalkulacja taka jest niemożliwa, niemożliwa jest również, w naszym rozumieniu tego słowa, jakakolwiek gospodarka. Racjonalne działanie byłoby tam możliwe w odniesieniu do spraw mało istotnych, ale racjonalna produkcja byłaby niemożliwa. Brakowałoby metody oceny, co jest racjonalne, toteż nie można by poddać produkcji wymogom rentowności. Nietrudno przewidzieć, że konsekwencje takiego stanu rzeczy nie ograniczyłyby się wyłącznie do braków w zaopatrzeniu. Wyrugowano by racjonalne działanie z tych sfer życia, w których jest ono czymś naturalnym. Czy w takim systemie możliwe byłoby w ogóle racjonalne działanie oraz racjonalność i logika jako takie? Jak wiadomo z historii, racjonalność wyrosła na gruncie gospodarki. Czy przetrwałaby po jej wyrugowaniu z gospodarki? (...) w państwie socjalistycznym każda zmiana gospodarcza staje się przedsięwzięciem, którego rezultatów nie można przewidzieć ani ocenić z perspektywy czasu. Zmusza to do poruszania się po omacku. Socjalizm niszczy racjonalność gospodarki”. fragment rozdziału Istota kalkulacji ekonomicznej

Spis treści ebooka Kalkulacja ekonomiczna w socjalizmie

Wprowadzenie (Jacek Kochanowicz)
Od wydawcy
Wstęp Ludwiga von Misesa
1. Podział dóbr konsumpcyjnych w społeczeństwie socjalistycznym
2. Istota kalkulacji ekonomicznej
3. Kalkulacja ekonomiczna w gospodarce socjalistycznej
4. Odpowiedzialność i przedsiębiorczość
5. Współczesne doktryny socjalistyczne i problem kalkulacji
Zakończenie

Szczegóły ebooka Kalkulacja ekonomiczna w socjalizmie

Wydawca:
Instytut Ludwiga von Misesa
Rok wydania:
2011
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
epub,mobi,pdf
ISBN:
978-83-926160-7-8
ISBN wersji papierowej:
978-83-926160-7-8
Autorzy:
Ludwig von Mises
Tłumacze:
Juliusz Jabłecki
Miejsce wydania:
Warszawa
Liczba Stron:
78
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub