Medycyna sądowa Tom 2

Ebook Medycyna sądowa Tom 2

326,57 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Drugi tom podręcznika „Medycyna sądowa” obejmuje tematy szeroko rozumianej diagnostyki sądowej (toksykologicznej, genetycznej, obrazowej), czyli wykorzystania różnych technik badawczych ukierunkowanych na dostarczanie umocowanych naukowo ekspertyz i opracowywania optymalnych metod wyjaśniania spornych kwestii w obszarze związanym z wszelkimi aspektami naruszenia lub zagrożenia ludzkiego życia i zdrowia.
Książka definiuje standardy opiniowania dla praktykujących biegłych oraz przedstawia aktualne osiągnięcia i najnowsze sposoby wsparcia procesowego w aspekcie dochodzenia prawdy materialnej, m.in. w zakresie toksykologii i genetyki sądowej, obrazowania medycznego oraz wybranych obszarów kryminalistyki.

Krąg odbiorców książki nie ogranicza się jedynie do profesjonalistów z obszarów toksykologii, genetyki oraz lekarzy, którzy mogą znaleźć się w sytuacji wymagającej współpracy z organami i decydentami procesowymi w roli biegłych. Książka skierowana jest także do studentów kierunków medycznych i prawnych, lekarzy w trakcie szkolenia podyplomowego (nie tylko z zakresu medycyny sądowej), jak również diagnostów laboratoryjnych.
Adresatami dzieła są również adepci różnych dziedzin kryminalistyki oraz szerokiego obszaru nauk sądowych, jak również prawnicy stykający się z problemami oceny okoliczności przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu oraz ich skutków – w roli prokuratora, sędziego, radcy prawnego czy adwokata. Rozdziały podręcznika mogą stanowić swego rodzaju przewodnik dla zleceniodawców poszukujących wykonawców określonych rodzajów ekspertyz.

Medycyna sądowa tom 1 – Tanatologia i traumatologia sądowa
Medycyna sądowa tom 2 – Diagnostyka sądowa
Medycyna sądowa tom 3 – Opiniowanie i kliniczna medycyna sądowa

Spis treści ebooka Medycyna sądowa Tom 2

Od Redaktora Naukowego Grzegorz Teresiński XVII
TOKSYKOLOGIA SĄDOWA I TANATOCHEMIA 1
231. Cele, zadania oraz obszar działania toksykologii sądowej Grzegorz Buszewicz 3
232. Podział trucizn i rodzaje zatruć w toksykologii sądowej Grzegorz Buszewicz 5
233. Metabolizm ksenobiotyków i interakcje lekowe Rafał Skowronek 9
234. Diagnostyka zatruć śmiertelnych Grz egorz Buszewicz 15
235. Rodzaje badań i typy analiz toksykologicznych Grzegorz Buszewicz 17
236. Strategia badań nieukierunkowanych i wielokierunkowych oraz etapy badań toksykologicznych Grzegorz Buszewicz 20
237. Badania przesiewowe i dowodowe Grzegorz Buszewicz 28
238. Toksydromy oraz pośrednie biomarkery toksykologiczne Grzegorz Buszewicz, Grzegorz Teresiński 32
239. Interpretacja wyników badań oraz informacja toksykologiczna Grzegorz Buszewicz 41
240. Skutki niewłaściwego zabezpieczenia materiału do badań toksykologicznych Grzegorz Buszewicz 46
241. Techniki instrumentalne i metody analityczne w toksykologii sądowej Grzegorz Buszewicz 49
242. Walidacja metod ilościowych w toksykologii sądowej Sebastian Rojek 65
243. Pośmiertna redystrybucja ksenobiotyków i biomarkerów Grzegorz Buszewicz 71
244. Endogenne powstawanie pseudoksenobiotyków i biomarkerów Grzegorz Buszewicz 75
245. Badania toksykologiczne żywności i paszy dla zwierząt Teresa Lech 78
246. Badania składu dowodów rzeczowych Dariusz Zuba 82
247. Alkohologia sądowa Grzegorz Buszewicz 89
248. Geneza pojęcia „stan nietrzeźwości” Grzegorz Buszewicz 92
249. Nietrzeźwość w ujęciu medycznym oraz prawnym Grzegorz Buszewicz 95
250. Diagnostyka kliniczna stanu trzeźwości oraz wpływu środków działających podobnie do alkoholu Piotr Engelgardt, Grzegorz Buszewicz 98
251. Rodzaje analizatorów wydychanego powietrza Grzegorz Buszewicz 109
252. Diagnostyka laboratoryjna stanu trzeźwości Grzegorz Buszewicz 115
253. Fazy alkoholemii i metabolizm alkoholu Grzegorz Teresiński, Grzegorz Buszewicz 123
254. Możliwości wpływu na przebieg alkoholemii Grzegorz Teresiński, Grzegorz Buszewicz 134
255. Interakcje etanolu z innymi ksenobiotykami Grzegorz Buszewicz 142
256. Obliczenia toksokinetyczne w alkohologii sądowej Grzegorz Buszewicz 145
257. Rachunki prognostyczne i retrospektywne Grzegorz Buszewicz 149
258. Wpływ etanolu na sprawność psychomotoryczną Piotr Engelgardt, Grzegorz Buszewicz 158
259. Korelacja stężeń etanolu i zaburzeń psychomotorycznych Grzegorz Buszewicz, Piotr Engelgardt 161
260. O cena działania alkoholu na organizm dziecka Marek Wiergowski, Grzegorz Buszewicz 167
261. Pośmiertne badania stanu trzeźwości Grzegorz Buszewicz, Dariusz Zuba 173
262. Interpretacja wyników pośmiertnych badań stanu trzeźwości Grzegorz Buszewicz, Dariusz Zuba 177
263. Wpływ czasu przechowywania próbki krwi pobranej zażyciowo na wyniki badań w kierunku etanolu Grzegorz Buszewicz 181
264. Etanol endogenny Grzegorz Buszewicz, Dariusz Zuba 183
265. Toksykologia psychoaktywnych związków chemicznych Piotr Adamowicz 186
266. Zjawisko narkomanii, epidemiologia, scena narkotykowa Piotr Adam owi cz 196
267. Klasyfikacja środków psychoaktywnych Piotr Adamowicz 201
268. Środki odurzające i psychotropowe, prekursory Piotr Adamowicz 205
269. Nowe substancje psychoaktywne (NPS) Małgorzata Kłys 207
270. Środki zastępcze Wojciech Lechowicz 215
271. Wziewne środki odurzające Wojciech Lechowicz 218
272. Profilowanie narkotyków Dariusz Zuba 222
273. Problematyka bezpieczeństwa w ruchu drogowym Grzegorz Buszewicz, Maria Kała 228
274. Środki działające podobnie do alkoholu (ŚDPA) Grzegorz Buszewicz, Maria Kała 232
275. Interpretacja wyników badań laboratoryjnych przy ocenie środków działających podobnie do alkoholu Grzegorz Buszewicz, Maria Kała 235
276. Substancje psychoaktywne stosowane w celach przestępczych Małgorzata Kłys 240
277. Diagnostyka toksykologiczna najczęstszych zatruć Grzegorz Buszewicz 247
278. Zamienniki alkoholu etylowego Grzegorz Buszewicz 249
279. Glikol etylenowy, metanol, alkohole propylowe i wyższe Grzegorz Buszewicz 252
280. Alkohole niewiadomego pochodzenia Grzegorz Buszewicz 258
281. Rozpuszczalniki organiczne Grzegorz Buszewicz 261
282. Gazy toksyczne, palne oraz inertne Grzegorz Buszewicz 265
283. Interpretacja stężeń tlenku węgla, ocena czasu inhalacji Grzegorz Teresiński 280
284. Pośmiertna dyfuzja tlenku węgla i cyjanowodoru, wpływ temperatury i zmian gnilnych Grzegorz Teresiński, Grzegorz Buszewicz 288
285. Związki methemoglobinotwórcze Marcin Zawadzki 292
286. Leki psychotropowe, neuroleptyki i trójcykliczne leki antydepresyjne Krzysztof Borowiak 297
287. Wybrane leki nasercowe i obniżające ciśnienie krwi Marcin Zawadzki 305
288. Nienarkotyczne leki przeciwbólowe Marcin Zawadzki 308
289. Trucizny pochodzenia naturalnego Tomasz Konopka, Sebastian Rojek 311
290. Zatrucia grzybami cytotropowymi Marcin Zawadzki 319
291. Środki biobójcze Paweł Szpot 324
292. Zatrucia pestycydami Paweł Szpot 328
293. Rodentycydy antykoagulacyjne Marcin Zawadzki 335
294. Substancje wczesnoporonne Paweł Szpot 338
295. Związki metali i półmetali Teresa Lech 344
296. Zaburzenia wodno-elektrolitowe w diagnostyce toksykologicznej Roman Wachowiak 353
297. Steroidy anaboliczno-androgenne Marcin Zawadzki 363
298. Suplementy diety i fałszowane leki Monika Szopa 367
299. Substancje wpływające na aktywność seksualną Marcin Zawadzki 372
300. Biochemiczna diagnostyka okoliczności zgonów Grzegorz Teresiński 375
301. Ostre zatrucia alkoholem Grzegorz Teresiński, Grzegorz Buszewicz 385
302. Diagnostyka poalkoholowych zaburzeń metabolicznych Grzegorz Teresiński, Grzegorz Buszewicz 389
303. Medyczno-sądowe zastosowanie kongenerów alkoholu Grzegorz Teresiński, Grzegorz Buszewicz 396
304. Biochemiczna diagnostyka cukrzycy i jej powikłań Grzegorz Teresiński 400
305. Biochemiczne markery ostrego niedokrwienia serca i mózgu Olga Loska 406
306. Markery nadużycia i uzależnienia od alkoholu Grzegorz Teresiński, Grzegorz Buszewicz 411
307. Markery zespołu odstawienia alkoholu Grzegorz Teresiński, Grzegorz Buszewicz 418
308. Biochemiczne markery hipotermii Grzegorz Teresiński, Grzegorz Buszewicz 422
309. Algorytmy diagnostyki nekrochemicznej Grzegorz Teresiński, Grzegorz Buszewicz 427
310. Markery przebytej ciąży Magdalena Czuba 432
311. Badania genetyczne w toksykologii sądowej – farmako- i toksykogenetyka Rafał Skowronek 434
GENETYKA SĄDOWA I BADANIE ŚLADÓW BIOLOGICZNYCH 437
312. Podstawy prawne badań w zakresie genetyki sądowej Renata Jacewicz 439
313. Standaryzacja genetycznych badań sądowych Renata Jacewicz 450
314. Postęp technologii i ewolucja badań Krzysztof Rębała, Tomasz Grzybowski 458
315. Współczesne techniki badań genetycznych Krzysztof Rębała, Tomasz Grzybowski, Marzanna Ciesielka 463
316. Polimorfizm DNA jądrowego i mitochondrialnego Tomasz Grzybowski, Krzysztof Rębała, Marta Gorzkiewicz, Marzanna Ciesielka 468
317. Ustalanie płci i pokrewieństwa Krzysztof Rębała, Marzanna Ciesielka, Tomasz Grzybowski 475
318. Identyfikacja gatunkowa śladów biologicznych Marzanna Ciesielka, Tomasz Grzybowski, Krzysztof Rębała 480
319. Indywidualizacja śladów biologicznych Marzanna Ciesielka, Grzegorz Teresiński 484
320. Obliczenia biostatystyczne i bazy danych Marzanna Ciesielka, Krzysztof Rębała, Tomasz Grzybowski 489
321. Genetyczna identyfikacja ofiar katastrof Tomasz Kupiec, Maria Wróbel, Marcin Tomsia 498
322. Badania filogenetyczne i predykcyjne Tomasz Grzybowski, Wojciech Branicki, Marta Gorzkiewicz, Marzanna Ciesielka, Krzysztof Rębała 509
323. Genetyczne czynniki skłonności do nadużywania alkoholu i uzależnienia od alkoholu Paulina Całka, Marzanna Ciesielka, Grzegorz Teresiński 517
324. Badania genetyczne w archeologii Krzysztof Rębała 522
325. Diagnostyka genetyczna nagłych zgonów Krzysztof Rębała 524
326. Genetyczna ocena wieku, czasu zgonu i daty urazu Monika Wójcik, Witold Pepiński 529
327. Diagnostyka genetyczna chorób zakaźnych Monika Wójcik, Witold Pepiński, Grzegorz Teresiński, Marzanna Ciesielka 533
328. Genetyczna diagnostyka prenatalna Krzysztof Rębała 544
329. Zabezpieczanie i badania wstępne śladów biologicznych Marcin Woźniak 548
330. Różnicowanie pochodzenia śladów biologicznych Marcin Woźniak 557
331. Wykrywanie śladów biologicznych Marcin Woźniak 559
332. Trwałość i możliwość wykrywania śladów nasienia Marcin Woźniak 565
333. Rodzaje i ocena sposobu naniesienia plam krwi Grzegorz Teresiński , Wojciech Tunikowski, Krzysztof Maksymowicz 568
334. Wpływ podłoża na morfologię plam krwawych Wojciech Tunikowski, Krzysztof Maksymowicz, Grzegorz Teresiński 585
335. O cena kierunku i prędkości padania kropel krwi Wojciech Tunikowski, Krzysztof Maksymowicz, Grzegorz Teresiński 589
336. Położenie i kierunek ruchu ogniska rozprysków krwi Wojciech Tunikowski, Krzysztof Maksymowicz, Grzegorz Teresiński 599
337. Rekonstrukcja i wizualizacja sekwencji zdarzeń Wojciech Tunikowski, Krzysztof Maksymowicz, Grzegorz Teresiński 604
338. O cena czasu naniesienia plam krwawych Marcin Woźniak 615
INNE BADANIA W MEDYCYNIE SĄDOWEJ 623
339. Badania obrazowe Grzegorz Teresiński, Aleksandra Borowska -Solonynko 625
340. Dokumentacja fotograficzna Julia Sobol, Dorota Lorkiewicz-Muszyńska, Marzena Łabęcka 629
341. Pośmiertne badania radiograficzne Grz egorz Teresi ński 638
342. Badania radiologiczne w odontologii sądowej Katarz yna Wochna 647
343. Pośmiertna tomografia komputerowa i pośmiertny rezonans magnetyczny Grzegorz Teresiński, Aleksandra Borowska-Solonynko 650
344. Standaryzacja pośmiertnych badań radiologicznych Aleksandra Borowska-Solonynko, Grzegorz Teresiński 668
345. Przydatność pośmiertnej angiografii Aleksandra Borowska-Solonynko, Grzegorz Teresiński 672
346. Rodzaje kontrastów PMCTA Grzegorz Teresiński, Aleksandra Borowska-Solonynko 678
347. Zastosowania ultrasonografii Bohdan Solonynko, Grzegorz Teresiński, Jacek Baj 686
348. Termografia Grzegorz Teresiński 693
349. Wirtualizacja 3D – skanowanie i fotogrametria Wojciech Tunikowski, Krzysztof Maksymowicz, Grzegorz Teresiński 697
350. Nowoczesne metody dokumentacji miejsca zdarzenia Wojciech Tunikowski, Krzysztof Maksymowicz 709
351. Wirtualna identyfikacja Dorota Lorkiewicz-Muszyńska, Julia Sobol, Wojciech Kociemba 714
352. Wirtualna diagnostyka porównawcza Wojciech Tunikowski Krzysztof Maksymowicz 724
353. Analiza porównawcza śladów ugryzień Dorota Lorkiewicz-Muszyńska, Katarzyna Wochna 730
354. Zastosowanie druku 3D w medycynie sądowej Grzegorz Teresiński 737
355. Wizualizacja sądowa Wojciech Tunikowski, Krzysztof Maksymowicz 748
356. Rekonstrukcja wyglądu twarzy nieznanych osób Dorota Lorkiewicz-Muszyńska 757
357. Histopatologia – zastosowania sądowo-lekarskie Rafał Skowronek, Piotr Brzeziński 766
358. Dodatkowe techniki barwienia preparatów Rafał Skowronek, Piotr Brzeziński 771
359. Biochemiczna i genetyczna diagnostyka sepsy Marta Rorat, Katarzyna Jermakow 774
360. Badania mikrobiologiczne w medycynie sądowej Marta Rorat, Katarzyna Jermakow 778
361. Włosy jako materiał dowodowy w toksykologii Maria Kała 782
362. Procedura badania toksykologicznego włosów Maria Kała 786
363. Badania kryminalistyczne włosów Tomasz Kupiec 793
364. Tanatopraksja Krzysztof Maksymowicz, Piotr Brzuszczyński, Grzegorz Teresiński 801
365. Techniki maceracji kości Agata Thannhäuser, Radosław Drozd, Łukasz Szleszkowski, Grzegorz Teresiński 807
366. Sposoby klejenia odłamów kości Grzegorz Teresiński 812
367. Entomologia sądowa Szymon Matuszewski, Anna Mądra -Bielewicz, Rafał Skowronek 815
368. Badania kryminalistyczne – przegląd Dariusz Wilk 824
369. Badania poligraficzne Krzysztof Wróblewski 841
370. Badanie psychologiczne dla potrzeb opiniowania Kinga Wierzba 849
371. Psychiatria sądowa Rafał Skowronek, Marek Krzystanek 854
372. Profilowanie psychologiczne nieznanego sprawcy przestępstwa Ewa Wach 860
373. Samobójstwo czy zabójstwo – odtwarzanie sylwetki psychologicznej osoby nieżyjącej Ewa Wach 864
374. Weterynaryjna medycyna sądowa Piotr List os 869
Skorowidz 875
Wykaz skrótów i akronimów 889
Źródło rycin 899
Wybrane publikacje książkowe w obszarze medycyny sądowej i nauk pokrewnych 905
Podstawa prawna 911

Szczegóły ebooka Medycyna sądowa Tom 2

Wydawca:
PZWL
Rok wydania:
2020
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
epub,mobi
ISBN:
978-83-200-6201-4
ISBN wersji papierowej:
978-83-200-6108-6
Wydanie:
1
Redakcja:
Grzegorz Teresiński
Liczba Stron:
900
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub