• Promocja
Partnerstwo i komunikacja w samorządzie terytorialnym

Ebook Partnerstwo i komunikacja w samorządzie terytorialnym

Magdalena Kogut-Jaworska, Agnieszka Smalec
28,24 zł 40,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 28,24 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Autorki prezentują zagadnienia dotyczące zarządzania samorządem terytorialnym, jego partnerstwem z otoczeniem, polityką komunikacji i finansowaniem przedsięwzięć. Wskazują na ścisłe powiązanie poruszanych tematów. Zadaniem samorządów jest działanie w obszarze zaspokajania potrzeb społeczeństwa przez dostarczanie odpowiednich dóbr i usług. Samorządy działają w pewnym określonym otoczeniu i ich aktywność powinny cechować otwartość oraz elastyczność, co umożliwia lepsze zaspokojenie potrzeb oraz oczekiwań wielu grup nabywców. Administracja samorządowa wchodzi bowiem w liczne interakcje ze środowiskiem, w którym funkcjonuje. Należy zatem wytworzyć skuteczne mechanizmy umożliwiające m.in. społeczną partycypację. System komunikacji samorządu wymaga wieloaspektowego podejścia ze względu na zróżnicowane potrzeby odbiorców i zaplanowane cele.

Spis treści ebooka Partnerstwo i komunikacja w samorządzie terytorialnym

Wstęp
1. Wybrane aspekty zarządzania w samorządach terytorialnych
1.1. Samorząd terytorialny jako podmiot sektora publicznego
1.2. Specyfika i ewolucja zarządzania w samorządach terytorialnych
1.3. Kształtowanie orientacji marketingowej w samorządach terytorialnych
2. Zarządzanie strategiczne w jednostkach samorządu terytorialnego a system finansowania polityk rozwoju
2.1. Mechanizmy i instrumenty finansowania polityk rozwoju
2.2. Możliwości realizowania usług publicznych na poziomie lokalnym i regionalnym
2.3. Fundusze Unii Europejskiej w działalności samorządu terytorialnego
2.4. Narzędzia finansowania polityk rozwoju a kształtowanie zasobów relacyjnych
3. Zarządzanie komunikacją w samorządzie terytorialnym – wybrane zagadnienia
3.1. Istota i cechy komunikacji marketingowej w samorządach terytorialnych
3.2. Wybrane formy komunikacji stosowane przez samorządy terytorialne
3.3. Komunikacja w zarządzaniu satysfakcją klienta-obywatela
3.4. Zarządzanie personelem w samorządzie terytorialnym
4. Współpraca administracji samorządowej z podmiotami otoczenia zewnętrznego
4.1. Podstawy prawne polityki informacyjnej samorządu terytorialnego
4.2. Dialog społeczny i współpraca z organizacjami pozarządowymi
4.3. Partnerstwo i współpraca samorządu terytorialnego z podmiotami gospodarczymi
4.4. Partnerstwo w Unii Europejskiej
5. Współpraca samorządu ze społecznością lokalną
5.1. Mieszkaniec – istotny partner w dobie społeczeństwa obywatelskiego
5.2. Partycypacja społeczna i współrządzenie w samorządzie terytorialnym
5.3. Konsultacje społeczne w samorządzie jako istotna forma współpracy
5.4. Rola budżetu partycypacyjnego w zarządzaniu finansami samorządu
6. Nowe instrumenty finansowania współpracy między samorządami w ramach programowania i realizacji polityki regionalnej
6.1. Wsparcie finansowe przedsięwzięć z zakresu zrównoważonego rozwoju obszarów funkcjonalnych – ZIT
6.2. Wsparcie przedsięwzięć z zakresu zrównoważonego rozwoju obszarów innych niż obszary funkcjonalne
6.3. Kontrakt terytorialny jako nowy instrument finansowania partnerstwa rządowo-samorządowego
6.4. Korzyści i ograniczenia związane z wdrożeniem nowych narzędzi finansowania współpracy między samorządami
Bibliografia

Szczegóły ebooka Partnerstwo i komunikacja w samorządzie terytorialnym

Wydawca:
Edu-Libri
Rok wydania:
2018
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
pdf,mobi,epub
ISBN:
978-83-65648-58-7
ISBN wersji papierowej:
978-83-65648-57-0
Wydanie:
1
Autorzy:
Magdalena Kogut-Jaworska,Agnieszka Smalec
Miejsce wydania:
Kraków-Legionowo
Liczba Stron:
120
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub