Położnictwo i ginekologia

Ebook Położnictwo i ginekologia

149,57 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Repetytorium nawiązuje do podręcznika akademickiego wydanego pod tą samą redakcją naukową. Składa się z działów: położnictwo i ginekologia.
Zawiera materiał kursu położnictwa i ginekologii prowadzonego na wydziałach lekarskich uczelni medycznych.
Materiał o charakterze repetytoryjnym uzupełniają pytania kontolne z kluczem prawidłowych odpowiedzi.
Publikacja jest adresowana do studentów medycyny i stażystów przygotowujących się do Lekarskiego Egzaminu Państwowego.

Spis treści ebooka Położnictwo i ginekologia

Autorzy 5
Przedmowa 10
1. Ciąża o przebiegu prawidłowym 3
1.1. ZapłodnienieLeszek Pawelczyk, Monika Serdyńska-Szuster 3
1.1.1. Przygotowanie komórki jajowej do zapłodnienia 3
1.1.2. Przygotowanie plemników do zapłodnienia 4
1.1.3. Fuzja gamet 4
1.1.4. Następstwa zapłodnienia 4
1.2. Rozpoznanie ciąży i ustalenie terminu poroduMateusz Madejczyk 5
1.2.1. Rozpoznanie ciąży w I trymestrze 6
1.2.2. Rozpoznanie ciąży w II trymestrze 6
1.2.3. Ustalenie terminu porodu 7
1.3. PopłódPiotr Oszukowski 7
1.3.1. Łożysko 8
1.3.2. Pępowina 8
1.3.3. Zaburzenia rozwojowe popłodu 9
1.4. Zmiany ustrojowe w przebiegu ciążyJoanna Kempiak 10
1.4.1. Układ krążenia 10
1.4.2. Układ oddechowy 11
1.4.3. Układ pokarmowy 12
1.4.4. Układ kostny 13
1.4.5. Układ moczowy 13
1.4.6. Gruczoły wydzielania wewnętrznego 14
1.4.7. Zmiany w metabolizmie 14
1.5. Odżywianie kobiety ciężarnejMariola Ropacka-Lesiak 15
1.5.1. Tłuszcze 16
1.5.2. Białka 16
1.5.3. Węglowodany 17
1.5.4. Witaminy 18
1.5.5. Suplementacja żywienia w ciąży 20
1.6. Organizacja opieki nad kobietą w ciążyGrzegorz H. Bręborowicz 22
1.7. Badanie położniczeMariola Ropacka-Lesiak 24
2. Ciąża o przebiegu nieprawidłowym 25
2.1. PoronienieGrzegorz H. Bręborowicz 25
2.2. Ciąża ektopowaGrzegorz H. Bręborowicz 26
2.3. Niepowściągliwe wymioty ciężarnychBeata Kubiaczyk-Paluch 28
2.4. Konflikt serologicznyMirosław Wielgoś 31
2.5. Krwotoki w II i III trymestrze ciążyGrzegorz H. Bręborowicz 34
2.5.1. Przedwczesne oddzielenie się łożyska 34
2.5.2. Łożysko przodujące 35
2.6. Ciąża wielopłodowaWitold Malinowski 36
2.6.1. Powstawanie ciąży wielopłodowej 36
2.6.2. Epidemiologia 37
2.6.3. Popłody ciąż bliźniaczych 38
2.6.4. Rozpoznanie ciąży wielopłodowej 40
2.6.5. Powikłania w przebiegu ciąży wielopłodowej 41
2.6.6. Wady rozwojowe i anomalie chromosomalne 47
2.6.7. Nadzór nad ciążą wielopłodową i jej prowadzenie 47
2.6.8. Poród w ciąży wielopłodowej 48
2.7. Ciąża obumarłaGrzegorz H. Bręborowicz 50
2.8. Koagulopatie położniczeSławomir Sobieszczyk 51
2.8.1. Układ hemostazy w przebiegu ciąży prawidłowej 51
2.8.2. Zaburzenia krzepnięcia krwi 52
2.8.3. Małopłytkowość 55
2.8.4. Ciężkie, nabyte koagulopatie położnicze 58
2.8.5. Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa u kobiet w ciąży 62
2.9. Zaburzenia wzrastania płoduGrzegorz H. Bręborowicz 65
2.9.1. Hipotrofia 66
2.9.2. Hipertrofia (makrosomia) 67
2.10. Ciążowa choroba trofoblastycznaGrzegorz H. Bręborowicz 68
2.11. Niewydolność cieśniowo-szyjkowaGrzegorz H. Bręborowicz 70
2.12. Przedwczesne pęknięcie błon płodowychGrzegorz H. Bręborowicz 72
3. Choroby współistniejące z ciążą 75
3.1. Nadciśnienie tętniczeJan Oleszczuk, Bożena Leszczyńska-Gorzelak, Elżbieta Poniedziałek-Czajkowska 75
3.1.1. Definicje i klasyfikacja nadciśnienia w ciąży 75
3.1.2. Stan przedrzucawkowy 76
3.1.3. Przełom nadciśnieniowy (kryza nadciśnieniowa) 78
3.1.4. Rzucawka 79
3.1.5. Nadciśnienie przewlekłe 79
3.1.6. Nałożony stan przedrzucawkowy na przewlekłe nadciśnienie tętnicze 80
3.2. Choroby wątrobyKrzysztof Czajkowski 81
3.2.1. Cholestaza 81
3.2.2. Zespół HELLP 82
3.2.3. Ostre żółciowe stłuszczenie wątroby 83
3.2.4. WZW typu B 84
3.2.5. Kamica pęcherzyka żółciowego 85
3.3. Choroby układu moczowegoMateusz Madejczyk 85
3.3.1. Przewlekła niewydolność nerek 85
3.3.2. Ostra niewydolność nerek 87
3.3.3. Kamica nerkowa 87
3.3.4. Zakażenie dróg moczowych 88
3.4. Choroby układu sercowo-naczyniowegoSławomir Sobieszczyk 90
3.4.1. Symptomatologia chorób serca w ciąży 91
3.4.2. Diagnostyka kardiologiczna w okresie ciąży 91
3.4.3. Ocena ryzyka niekorzystnych zdarzeń sercowo-naczyniowych w okresie ciąży 92
3.4.4. Schemat opieki nad ciężarną z chorobą serca 92
3.4.5. Zaburzenia rytmu serca 92
3.4.6. Zaburzenia przewodzenia przedsionkowo-komorowego 94
3.4.7. Kardiomiopatie 95
3.4.8. Zawał mięśnia sercowego 96
3.4.9. Wady serca 98
3.5. Choroby układu krwiotwórczegoSławomir Sobieszczyk 101
3.5.1. Niedokrwistości 101
3.5.2. Nowotwory układu krwiotwórczego 107
3.6. CukrzycaJan Wilczyński, Katarzyna Cypryk 110
3.6.1. Klasyfikacja cukrzycy 110
3.6.2. Algorytm diagnostyczny cukrzycy ciążowej 111
3.6.3. Leczenie cukrzycy 112
3.6.4. Przygotowanie chorej na cukrzycę do ciąży 114
3.6.5. Wpływ ciąży na przebieg cukrzycy 114
3.6.6. Powikłania ciąży u kobiety z cukrzycą 115
3.6.7. Wpływ cukrzycy na płód/dziecko 115
3.6.8. Postępowanie w czasie porodu 116
3.7. Choroby gruczołów dokrewnychKrzysztof Drews, Agnieszka Seremak-Mrozikiewicz 117
3.7.1. Choroby gruczołu tarczowego 117
3.7.2. Choroby przysadki 121
3.7.3. Choroby nadnerczy 123
3.8. Choroby immunologiczneKrzysztof Drews, Agnieszka Seremak-Mrozikiewicz 125
3.8.1. Zespół antyfosfolipidowy (zespół Hughesa) 125
3.8.2. Małopłytkowość samoistna (małopłytkowość autoimmunologiczna) 126
3.8.3. Toczeń rumieniowaty układowy 127
3.8.4. Twardzina uogólniona 128
3.8.5. Reumatoidalne zapalenie stawów 129
3.8.6. Nużliwość mięśni (miastenia) 129
3.8.7. Pemfigoid ciężarnych (opryszczka ciężarnych) 130
3.9. Nowotwory w czasie ciążyGrzegorz H. Bręborowicz 131
3.9.1. Nowotwory łagodne 131
3.9.2. Nowotwory złośliwe 132
3.9.3. Inne nowotwory złośliwe 134
3.9.4. Chemioterapia w czasie ciąży 135
3.9.5. Radioterapia w czasie ciąży 135
3.10. Choroby układu oddechowegoMariola Ropacka-Lesiak 135
3.10.1. Dychawica oskrzelowa (astma) 135
3.10.2. Zapalenie płuc 139
3.10.3. Zespół ostrej niewydolności oddechowej u dorosłych 142
3.10.4. Sarkoidoza 142
3.11. Zakażenia i zarażenia w ciążyDorota Nowakowska, Paulina Marcinek, Jan Wilczyński 142
3.11.1. Zakażenia bakteriami 143
3.11.2. Zakażenia wirusami 147
3.11.3. Zarażenia pierwotniakami 153
3.11.4. Zarażenia grzybami 154
4. Poród 155
4.1. Anatomia położniczaWiesław Markwitz, Mariola Ropacka-Lesiak 155
4.1.1. Anatomia płodu 155
4.1.2. Miednica kostna 158
4.1.3. Mięśnie i więzadła miednicy mniejszej 162
4.1.4. Czynność skurczowa macicy 163
4.1.5. Rozwieranie szyjki macicy 164
4.2. Poród prawidłowyWiesław Markwitz, Mariola Ropacka-Lesiak 165
4.2.1. Czynniki zwiastujące poród 165
4.2.2. Postępowanie wstępne przy przyjęciu pacjentki na oddział porodowy 165
4.2.3. Badanie położnicze rodzącej 166
4.2.4. Przebieg porodu fizjologicznego 168
4.3. Poród nieprawidłowyWiesław Markwitz, Mariola Ropacka-Lesiak 173
4.3.1. Poród przedłużony 174
4.3.2. Nieprawidłowości drugiego okresu porodu 176
4.3.3. Niewspółmierność porodowa 177
4.3.4. Nieprawidłowe położenia płodu 179
4.3.5. Poród w nieprawidłowym ułożeniu i ustawieniu płodu 180
4.4. Zaburzenia czynności skurczowej mięśnia macicyKrzysztof Czajkowski 186
4.4.1. Zaburzenia czynności skurczowej macicy i przebiegu porodu przed wydaleniem płodu 187
4.4.2. Zaburzenia czynności skurczowej macicy i jej obkurczania się po wydaleniu płodu 188
4.5. Znieczulenie w czasie poroduSławomir Sobieszczyk 189
4.5.1. Ból porodowy 189
4.5.2. Analgezja i znieczulenie porodu pochwowego 190
4.5.3. Znieczulenie do cięcia cesarskiego 197
4.5.4. Powikłania znieczuleń do porodu 199
4.6. Operacje położniczeWiesław Markwitz, Grzegorz H. Bręborowicz 201
4.6.1. Ocena ryzyka porodu operacyjnego 201
4.6.2. Operacyjne ukończenie porodu drogą pochwową 202
4.6.3. Pomoc ręczna w położeniu miednicowym płodu 206
4.6.4. Cięcie cesarskie 208
4.6.5. Okołoporodowe wycięcie macicy 208
4.6.6. Nacięcie krocza 209
5. PołógElżbieta Ronin-Walknowska 211
5.1. Połogowe zmiany ogólnoustrojowe211
5.1.1. Zmiany hormonalne 211
5.1.2. Układ krążenia, składniki krwi i układ krzepnięcia krwi 212
5.1.3. Układ moczowy i równowaga wodno-elektrolitowa 212
5.1.4. Masa ciała 213
5.1.5. Układ pokarmowy 213
5.2. Laktacja 213
5.3. Zmiany połogowe w macicy 214
5.4. Postępowanie w połogu 215
5.5. Powikłania połogowe 216
5.5.1. Zakażenie połogowe 216
5.5.2. Choroba zakrzepowa 218
5.5.3. Zaburzenia laktacji 219
5.5.4. Późne krwawienia poporodowe 219
6. Diagnostyka rozwoju i stanu płodu 221
6.1. Badanie równowagi kwasowo-zasadowejBeata Kubiaczyk-Paluch 221
6.2. Ocena aktywności ruchowej płoduGrzegorz H. Bręborowicz 223
6.2.1. Ocena ruchów przez ciężarną 224
6.2.2. Obiektywna ocena aktywności płodu – profil biofizyczny 224
6.3. Badanie płynu owodniowegoGrzegorz H. Bręborowicz 226
6.3.1. Pierwsza połowa ciąży 226
6.3.2. Druga połowa ciąży 227
6.4. Ocena czynności serca płodu w czasie ciąży i poroduJerzy Sikora 227
6.4.1. Osłuchiwanie 229
6.4.2. Kardiotokografia 230
6.4.3. Elektrokardiografia płodowa 243
6.5. Badanie ultrasonograficzne w położnictwieMariusz Dubiel, Grzegorz H. Bręborowicz 246
6.5.1. Badanie ultrasonograficzne w I trymestrze ciąży 246
6.5.2. Badanie ultrasonograficzne w II i III trymestrze ciąży 247
6.5.3. Biometria płodu 248
6.5.4. Sonoanatomia płodu 249
6.5.5. Ultrasonografia popłodu 255
6.6. Badanie dopplerowskie w położnictwieMariusz Dubiel 255
6.6.1. Krążenie płodowo-łożyskowe 256
6.6.2. Badanie przepływu krwi w naczyniach mózgowych płodu 258
6.6.3. Zastosowanie techniki angiografii dopplerowskiej w położnictwie 258
6.7. Biochemiczna ocena rozwoju ciążyJoanna Kempiak, Katarzyna Cypryk 259
6.7.1. Hormony białkowe łożyska 259
6.7.2. Hormony steroidowe łożyska 261
6.7.3. Enzymy i inne substancje 261
6.7.4. Metabolizm w ciąży 263
7. NoworodekMarta Szymankiewicz 265
7.1. Adaptacja noworodka do życia zewnątrzmacicznego 265
7.2. Podstawy patologii noworodka 266
7.2.1. Złamanie obojczyka 266
7.2.2. Zespół aspiracji smółki 267
7.2.3. Zapalenie płuc 268
7.2.4. Zespół zaburzeń oddychania 270
7.2.5. Dysplazja oskrzelowo-płucna 271
7.2.6. Żółtaczki 272
7.2.7. Przetrwały przewód tętniczy 274
7.2.8. Martwicze zapalenie jelit 275
7.2.9. Krwawienia śródczaszkowe 276
Ginekologia
8. Rozwój, budowa i fizjologia żeńskich narządów płciowych 281
8.1. Rozwój żeńskich narządów płciowychHelena Kędzia 281
8.2. Anatomia miednicy mniejszej - wybrane zagadnieniaAndrzej K. Bręborowicz, Witold Woźniak 282
8.2.1. Miednica 282
8.2.2. Srom 282
8.2.3. Pochwa 283
8.2.4. Macica 284
8.2.5. Jajowód 285
8.2.6. Jajnik 286
8.2.7. Unaczynienie macicy, jajnika i jajowodów 286
8.2.8. Unerwienie macicy, jajnika i jajowodów 287
8.2.9. Krocze 287
9. Cykl miesiączkowyLeszek Pawelczyk, Beata Banaszewska 291
9.1. Układ podwzgórzowo-przysadkowy 292
9.1.1. Podwzgórze 292
9.1.2. Przysadka mózgowa 293
9.2. Hormony steroidowe jajnika 294
9.2.1. Estrogeny 294
9.2.2. Gestageny 295
9.2.3. Androgeny 296
9.3. Cykl jajnikowy 297
9.3.1. Faza folikularna 297
9.3.2. Owulacja 298
9.3.3. Faza lutealna 298
9.4. Cykl endometrialny 299
9.4.1. Faza miesiączkowa 299
9.4.2. Faza proliferacyjna 300
9.4.3. Faza owulacyjna 300
9.4.4. Faza sekrecyjna 300
9.5. Cykl szyjkowy 301
10. Wady wrodzone żeńskich narządów płciowychZbigniew Friebe 303
10.1. Rozwój narządów płciowych 303
10.2. Wady macicy 304
10.3. Wady pochwy 307
10.3.1. Wrodzony brak pochwy 308
10.3.2. Zarośnięcie błony dziewiczej 310
10.3.3. Poprzeczne przegrody pochwy 311
10.3.4. Podłużne przegrody pochwy 312
10.4. Wady sromu 312
11. Zaburzenia statyki żeńskich narządów płciowychAndrzej Skręt, Joanna Skręt-Magierło 315
12. Zakażenia żeńskich narządów płciowych 321
12.1. ZapaleniaRomuald Dębski 321
12.1.1. Zapalenie sromu 322
12.1.2. Zapalenie pochwy 325
12.1.3. Zapalenie szyjki macicy 327
12.1.4. Zapalenia górnego odcinka narządów płciowych 328
12.1.5. Zakażenia pooperacyjne 332
12.2. Zakażenia przenoszone drogą płciowąTomasz Niemiec 334
13. Urologia ginekologicznaNorbert Stachowicz, Jan Kotarski 339
13.1. Zaburzenia statyki narządu płciowego 339
13.2. Nietrzymanie moczu 340
14. Endokrynologia ginekologicznaBłażej Męczekalski 347
14.1. Diagnostyka w endokrynologii ginekologicznej 347
14.1.1. Wywiad 347
14.1.2. Badanie przedmiotowe 347
14.1.3. Ocena obwodowego działania hormonów jajnikowych 349
14.1.4. Badania hormonalne 349
14.1.5. Testy czynnościowe 350
14.1.6. Badania obrazowe 352
14.2. Układ podwzgórzowo-przysadkowy 352
14.2.1. Podwzgórze 352
14.2.2. Przysadka mózgowa 358
14.3. Zaburzenia cyklu miesiączkowego 364
14.3.1. Terminologia 364
14.3.2. Klasyfikacja zaburzeń miesiączkowania 365
14.3.3. Zespół napięcia przedmiesiączkowego 365
14.3.4. Bolesne miesiączkowanie 365
14.4. Pierwotna niewydolność jajników 367
14.4.1. Dysgenezje gonad 367
14.4.2. Przedwczesne wygasanie czynności jajników 369
14.5. Zaburzenia różnicowania płci 370
14.6. Zespoły hiperandrogenizacji u kobiet 371
14.6.1. Zespół policystycznych jajników 372
14.6.2. Hyperthecosis 373
14.6.3. Guzy wirylizujące jajnika 373
14.6.4. Wrodzony przerost nadnerczy 374
14.7. Menopauza 375
14.7.1. Zmiany metaboliczne u kobiet po menopauzie związane z hipęstrogenizmem 376
14.7.2. Hormonalna terapia zastępcza 376
15. NiepłodnośćTomasz Żak 379
15.1. Diagnostyka niepłodności 380
15.2. Techniki wspomaganego rozrodu 381
15.2.1. Inseminacja 382
15.2.2. Zapłodnienie in vitro 382
15.2.3. Wewnątrzcytoplazmatyczne wprowadzenie plemnika 383
15.2.4. Przedimplantacyjna diagnostyka genetyczna 384
16. Ginekologia dziecięca i dziewczęcaIzabella Rzepka-Górska 387
16.1. Dojrzewanie płciowe 387
16.2. Zaburzenia rozwoju płciowego 389
16.2.1. Przedwczesne pokwitanie 389
16.2.2. Opóźnione pokwitanie lub brak pokwitania 390
16.3. Choroby jajnika 394
16.3.1. Torbiele czynnościowe 394
16.3.2. Pierwotne nowotwory nabłonkowe 394
16.3.3. Nowotwory specyficzne dla gonad 394
16.3.4. Nowotwory germinalne 395
16.3.5. Nowotwory przerzutowe 395
16.4. Endometrioza u młodocianych 396
16.5. Zmiany w sutkach 396
16.5.1. Fizjologiczne obrzmienie sutków u noworodków 396
16.5.2. Nieprawidłowości i zaburzenia rozwoju sutków w okresie pokwitania 397
16.5.3. Guzy nowotworowe 397
16.6. Czynniki ryzyka w karcynogenezie raka szyjki macicy 398
16.6.1. Współżycie płciowe dziewcząt 398
16.6.2. Zakażenia wirusami brodawczaka ludzkiego i ich wykrywanie 398
16.7. Zapalenie narządów płciowych 399
16.7.1. Zapalenia sromu i pochwy 399
16.7.2. Zakażenia układu moczowego w powiązaniu ze stanami zapalnymi pochwy 399
16.7.3. Zapalenie przydatków w okresie pokwitania 399
17. Onkologia ginekologicznaEwa Nowak-Markwitz, Witold Kędzia, Marek Spaczyński 401
17.1. Podział nowotworów narządów płciowych 401
17.2. Rak szyjki macicy 404
17.3. Nowotwory trzonu macicy 406
17.3.1. Rak błony śluzowej trzonu macicy 406
17.3.2. Nowotwory mezenchymalne trzonu macicy – mięsaki 408
17.4. Nowotwory sromu 408
17.4.1. Rak sromu 408
17.4.2. Czerniak sromu 409
17.5. Nowotwory pochwy 409
17.5.1. Rak pochwy 409
17.5.2. Mięsaki pochwy 409
17.6. Nowotwory trofoblastu 410
17.6.1. Rozrosty trofoblastu 410
17.6.2. Rak kosmówki 410
17.7. Nowotwory jajnika 411
18. Nowotwory sutkaBogusław Dębniak 417
18.1. Nowotwory niezłośliwe 417
18.2. Nowotwory złośliwe 418
18.3. Diagnostyka zmian gruczołów piersiowych 418
18.4. Leczenie 419
18.4.1. Nowotwory niezłośliwe 419
18.4.2. Nowotwory złośliwe 420
18.5. Rokowanie 421
19. EndometriozaGrzegorz H. Bręborowicz 421
20. OsteoporozaTomasz Opala, Dorota Rabiega-Gmyrek 423
21. Operacyjne leczenie w ginekologii – Zbigniew Friebe
429
21.1. Przygotowanie pacjentki do operacji ginekologicznej, ocena ryzyka operacyjnego, wybór metody leczenia oraz sposobu znieczulenia do operacji 430
21.1.1. Postępowanie przedoperacyjne – przygotowanie pacjentki do leczenia operacyjnego na oddziale ginekologicznym 431
21.1.2. Zgoda pacjentki na proponowane leczenie operacyjne w obrębie narządów płciowych 433
21.2. Metody operacyjne 434
21.2.1. Rodzaj dostępu operacyjnego 434
21.2.2. Otwarcie i zamknięcie powłok brzucha 434
21.3. Najczęściej wykonywane operacje w ginekologii 438
21.3.1. Łyżeczkowanie ścian kanału szyjki macicy i jamy macicy 438
21.3.2. Operacja opróżnienia jamy macicy przez odsysanie 439
21.3.3. Operacyjne leczenie zmian na tarczy części pochwowej szyjki macicy 439
21.3.4. Wycięcie macicy z dostępu pochwowego 440
21.3.5. Wycięcie macicy z dostępu brzusznego 442
21.3.6. Rozszerzone wycięcie macicy (histerektomia radykalna) 444
21.3.7. Laparoskopowa limfadenektomia 448
21.3.8. Zachowujące płodność chirurgiczne metody leczenia raka szyjki macicy 448
21.3.9. Rozszerzone pochwowe wycięcie macicy w asyście laparoskopowej 449
21.3.10. Specjalne procedury operacyjne w onkologii ginekologicznej 450
21.3.11. Operacje w celu określenia stopnia zaawansowania raka 450
21.3.12. Operacje cytoredukcyjne 451
21.3.13. Operacje wykonywane na przydatkach 452
21.3.14. Operacje wykonywane na sromie 453
22. Regulacja urodzeńLeszek Pawelczyk, Beata Banaszewska 457
22.1. Metody naturalne 457
22.2. Antykoncepcja hormonalna 458
22.3. Kształtka wewnątrzmaciczna 460
22.4. Metody mechaniczne 460
22.5. Środki plemnikobójcze 461
22.6. Sterylizacja chirurgiczna 461
23. Diagnostyka ginekologiczna 463
23.1. Badanie ginekologiczneEugeniusz Grys 463
23.1.1. Badanie podmiotowe 464
23.1.2. Badanie przedmiotowe ogólne 465
23.1.3. Badanie gruczołów sutkowych 465
23.1.4. Badanie ginekologiczne 465
23.1.5. Badanie zestawione przez pochwę i odbytnicę 467
23.1.6. Badanie ultrasonograficzne 467
23.2. Badanie histopatologiczneHelena Kędzia 467
23.3. Diagnostyka cytologicznaEugeniusz Grys 468
23.3.1. Nabłonek szyjki macicy i pochwy 468
23.3.2. Zasady pobierania rozmazu cytologicznego szyjki macicy 468
23.3.3. Ocena preparatów cytologicznych i algorytmy postępowania 469
23.3.4. Diagnostyka cytohormonalna 471
23.4. Badanie andrologiczneTomasz Żak 471
23.4.1. Analiza seminologiczna 473
23.4.2. Testy czynnościowe plemników 473
23.5. KolposkopiaAntoni Basta, Andrzej Szczudrawa 473
23.5.1. Budowa kolposkopu 474
23.5.2. Badanie kolposkopowe 474
23.5.3. Testy w diagnostyce kolposkopowej 476
23.5.4. Klasyfikacja obrazów kolposkopowych 477
Pytania kontrolne 479
Odpowiedzi 501
Skorowidz 503

Szczegóły ebooka Położnictwo i ginekologia

Wydawca:
PZWL
Rok wydania:
2010
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
mobi,epub
ISBN:
978-83-200-6121-5
ISBN wersji papierowej:
978-83-200-3678-7
Wydanie:
1
Redakcja:
Grzegorz H. Bręborowicz
Liczba Stron:
520
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub