• Promocja
Rachunek Przepływów Pieniężnych

Ebook Rachunek Przepływów Pieniężnych Paweł Pabianiak

Paweł Pabianiak
28,16 zł 39,90 zł
Najniższa cena z 30 dni: 28,16 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Tematyka ebooka dotyczy bardzo ważnej części sprawozdań finansowych jaką jest rachunek przepływów pieniężnych tj. rachunek cash-flow, stanowiący jedno z kluczowych źródeł informacji o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Z treści naszej publikacji dowiedzą się Państwo m.in. co to są operacyjne przepływy pieniężne, czym różnią się przepływy pieniężne finansowe od inwestycyjnych, dlaczego wielkość amortyzacji ma takie znaczenie w rachunku przepływów, jak na poziom tworzonej w przedsiębiorstwie gotówki wpływa wzrost należności od kontrahentów czy spadek poziomu zapasów, czy też jak interpretować określone stany i zmiany rachunku przepływów pieniężnych.
Rachunek przepływów pieniężnych od teraz już prosty!

Rachunek przepływów pieniężnych to bardzo ważna i jednocześnie stanowczo niedoceniana część sprawozdania finansowego. Nie należy zapominać, że istotą działalności gospodarczej jest przecież zarabianie pieniędzy. A właśnie rachunek przepływów pieniężnych skupia się na tym zagadnieniu w sposób najpełniejszy. Pokazuje miejsca generowania gotówki (lub być może ich brak) w przedsiębiorstwie oraz wielkość strumieni pieniężnych wpływających i wypływających z jednostki gospodarczej w różnych obszarach jej działalności. Zbyt niskie wykorzystanie rachunku przepływów w procesie analizy finansowej wynika z faktu, że jest on stosunkowo skomplikowanym sprawozdaniem, o złożonej, wieloczłonowej strukturze, która nie jest na pierwszy rzut oka jasna i łatwo zrozumiała. Niniejsze opracowanie pomoże lepiej poznać strukturę rachunku cash flow, sprawić by była bardziej „przyswajalna” oraz przybliżyć zachodzące w nim zależności. To z kolei ma pozwolić na lepsze zrozumienie tej części sprawozdania finansowego, i wówczas dużo efektywniejsze korzystanie z niego w trakcie oceny przedsiębiorstwa.

Spis treści ebooka Rachunek Przepływów Pieniężnych

SPIS TREŚCI 5
WPROWADZENIE 7
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI DLA ANALIZY FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA 10
Wstęp 10
Rachunek przepływów pieniężnych i jego specyfika 14
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH A RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 20
METODOLOGIA TWORZENIA I ZAWARTOŚĆ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 34
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (poz. A) 35
Metoda pośrednia 36
Metoda bezpośrednia 62
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (poz. B) 66
Wpływy z działalności inwestycyjnej 66
Wydatki z działalności inwestycyjnej 72
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (poz. C) 77
Wpływy z działalności finansowej 77
Wydatki z działalności finansowej 82
Część podsumowująca rachunku przepływów pieniężnych 90
SPORZĄDZANIE RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 93
Tworzenie rachunku przepływów pieniężnych (przykład) 108
TWORZENIE UPROSZCZONEGO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW NA PODSTAWIE DANYCH FINANSOWYCH 122
ANALIZA RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 131
Przepływy z działalności operacyjnej 132
Przepływy z działalności inwestycyjnej 134
Przepływy z działalności finansowej 137
Warianty kształtowania się przepływów pieniężnych 140
Wskaźniki oparte na rachunku przepływów pieniężnych 151
Wskaźniki rentowności kasowej 151
Wskaźnik pokrycia zobowiązań nadwyżką z działalności operacyjnej 153
Wskaźnik pokrycia obsługi długu nadwyżką z działalności operacyjnej 154
Aneks nr 1. Układ rachunku przepływów pieniężnych wg ustawy o rachunkowości 157

Szczegóły ebooka Rachunek Przepływów Pieniężnych

Wydawca:
Business Concepts
Rok wydania:
2016
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
pdf
ISBN:
978-83-920280-7-9
Autorzy:
Paweł Pabianiak
Liczba Stron:
161
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub