Rozproszenie władzy w uczelniach publicznych jako odpowiedź na wyzwania współczesności

Ebook Rozproszenie władzy w uczelniach publicznych jako odpowiedź na wyzwania współczesności Maria Czajkowska

Maria Czajkowska
0,00 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

„Problematyka związana z funkcjonowaniem wyższych uczelni publicznych i - szerzej - roli edukacji akademickiej stała się niezwykle popularna, ale i ważna. Prowadzenie uporządkowanej, obiektywnej, opartej na faktach i analizach dyskusji jest niezwykle cennym oraz potrzebnym działaniem. Z tego punktu widzenia książka Marii Czajkowskiej to niezwykle wartościowe dzieło, stanowiące istotny wkład w tę dyskusję. Autorka porusza kwestie zmian społecznych, kulturowych i organizacyjnych mających istotny wpływ na funkcjonowanie współczesnej uczelni wyższej. [...] Książka jest warta polecenia również z tego względu, że Maria Czajkowska, odwołując się do bogatych i niezwykle fachowo przeprowadzonych badań, formułuje praktyczne rekomendacje dotyczące omawianych zagadnień”.
Prof. dr hab. Tomasz Czapla
„W pracy poruszono niezwykle aktualną tematykę sprawowania władzy w uczelniach publicznych. [...] Jest to udana, aktualna i świeża próba refleksji nad tą problematyką.
Jestem przekonany, że książka będzie stanowić znakomitą pomoc dla studentów studiów magisterskich i doktoranckich podejmujących własne badania w tym zakresie, wykładowców, a także wszystkich zainteresowanych sprawowaniem władzy i zarządzaniem w sektorze edukacyjnym”.
Prof. dr hab. Łukasz Sułkowski

Spis treści ebooka Rozproszenie władzy w uczelniach publicznych jako odpowiedź na wyzwania współczesności

Wstęp 7

Rozdział 1. Warunki funkcjonowania współczesnych uczelni publicznych 15
1.1. Nowoczesność jako tło dla funkcjonowania organizacji 15
1.2. Wybrane warunki otoczenia współczesnych organizacji 22
1.3. Uczelnia publiczna jako organizacja 31
1.4. Model współczesnej uczelni a wyzwania otoczenia 37

Rozdział 2. Założenia teorii zaufania 45
2.1. Pojęcie zaufania 45
2.2. Filozoficzne źródła zaufania 55
2.3. Społeczno-kulturowe funkcje zaufania 61
2.4. Rodzaje zaufania 67
2.5. Wymiary i modele zaufania 70
2.6. Rola zaufania w uczelni publicznej w kontekście sprawowania władzy 82

Rozdział 3. Władza w organizacji 95
3.1. Pojęcie i źródła tradycyjnej władzy kierowniczej 95
3.2. Przeobrażenia istoty władzy w organizacji – od władzy skupionej w kierunku władzy rozproszonej 105
3.3. Przywództwo emocjonalne a przywództwo racjonalne 113
3.4. Koordynacja demokratyczna jako końcowy efekt przywództwa racjonalnego 129
3.5. Możliwości zastosowania koncepcji koordynacji demokratycznej do kierowania uczelnią publiczną 136
Rozdział 4. Badania empiryczne czynników społeczno-kulturowych wpływających na rozproszenie władzy w organizacji 141
4.1. Wartości jako kluczowy element badania postaw 141
4.2. Kultura organizacyjna uczelni publicznej sprzyjająca rozproszeniu władzy 145
4.3. Cel badań, przedmiot i opis metod badawczych 154
4.4. Wyniki badań empirycznych 161

Wnioski 189

Bibliografia 195

Spis rysunków i tabel 209

Szczegóły ebooka Rozproszenie władzy w uczelniach publicznych jako odpowiedź na wyzwania współczesności

Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania:
2016
Typ publikacji:
Ebook
Format:
pdf
ISBN:
978-83-8088-356-7
ISBN wersji papierowej:
978-83-8088-355-0
Wydanie:
1
Autorzy:
Maria Czajkowska
Miejsce wydania:
Łódź
Liczba Stron:
210
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub