Rozwój pielęgniarstwa w Polsce i na świecie - interdyscyplinarna opieka nad rodziną

Ebook Rozwój pielęgniarstwa w Polsce i na świecie - interdyscyplinarna opieka nad rodziną

14,16 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Współczesne pielęgniarstwo zarówno w Polsce, jak i na świecie podlega ciągłym, istotnym przeobrażeniom. Przeobrażenia te, w konsekwencji zmiana działań i kompetencji w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza, są wynikiem różnych przekształceń tak politycznych, jak i gospodarczych, które dokonują się w Polsce i na świecie.
W przyszłym roku będziemy obchodzić jubileusz 50 – lecia kształcenia pielęgniarek i położnych na poziomie wyższym, które swoje początki miało w 1969 roku na Akademii Medycznej w Lublinie, obecnie Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Teraźniejsze kształcenie pielęgniarek i położnych odbywa się na podstawie standardów nauczania, dyrektywy Unii Europejskiej i Procesu Bolońskiego wielu uczelniach publicznych, jak i niepublicznych.
Wśród podejmowanych działań w dziedzinie pielęgniarstwa znaczącą rolę odgrywa strategia interdyscyplinarna, dzięki której pielęgniarstwo znalazło się na pograniczu nauk medycznych, nauk społecznych, nauk o zdrowiu i medycyny. Zgodnie z ustawą o zawodzie pielęgniarki i położnej, pielęgniarka pełni istotną funkcję w zakresie pielęgnowania, edukacji, a także diagnozowania pacjenta. Nie można zapomnieć również o włączaniu w te działania rodzin/opiekunów pacjentów objętych opieką pielęgniarską.
Poniższa monografia została opracowana dzięki współpracy specjalistów z wielu dziedzin medycyny, zdrowia publicznego, nauk o zdrowiu czy pedagogiki, jako kierunku pokrewnego mającego zastosowanie w kierunkach medycznych.
W części pierwszej zatytułowanej Od noworodka do maturzysty - problemy zdrowotne dzieci i młodzieży zostały ukazane problemy, z którymi spotykają się pracownicy zespołu interdyscyplinarnego pracujący z dziećmi i młodzieżą. Poruszono problem błędów żywieniowych oraz wiążący się z tym temat nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży. Wskazano na ważną rolę pielęgniarki w opiece nad dziećmi z chorobami przewlekłymi, a także kolejny raz poruszono temat współpracy położnej i douli, który coraz częściej poruszany jest w literaturze przedmiotu czy mediach.
Część druga zatytułowana Profilaktyka i edukacja zdrowotna w różnych okresach życia człowieka to doniesienia wielu autorów z wielu dziedzin. Ukazano w nich rolę całego zespołu interdyscyplinarnego w opiece nad chorymi w różnych okresach życia oraz w różnych jednostkach chorobowych. Zwrócono uwagę na ważną rolę edukacyjną, którą pełni pielęgniarka/pielęgniarz nie tylko w zakresie edukacji chorego ale także jego rodziny. Tematyka jest tak szeroka, ze każdy czytelnik może znaleźć informacje, opis podjętych działań w jednostce chorobowej, która jest mu bliska w związku z podjętą pracą czy też opiekowaniem się chorym z podobnymi schorzeniami.
W części trzeciej zatytułowanej Zdrowie psychiczne rodziny w ujęciu interdyscyplinarnym ukazano ważny problem (często omijany w podobnych publikacjach) związany ze zdrowiem psychicznym. Przedstawiono problemy z aktywizacją zawodową pacjentów chorujących na schizofrenię, a także rolę edukacyjną personelu pielęgniarskiego wobec chorego z tą jednostką chorobową. Zapoznano czytelnika ze zdaniem studentów kierunku pielęgniarstwo na temat depresji, a także postawą pielęgniarek wobec problemu eutanazji.
Poniższa monografia dzięki zawartym w niej informacjom posiada dużą wartość merytoryczną i może być ciekawą literaturą dla osób pracujących w zawodach medycznych i pokrewnych.

Spis treści ebooka Rozwój pielęgniarstwa w Polsce i na świecie - interdyscyplinarna opieka nad rodziną

Wstęp
CZĘŚĆ PIERWSZA: Od noworodka do maturzysty - problemy zdrowotne dzieci i młodzieży.
Anna Jagielska, Aleksandra Kozłowska, Aneta Nitsch-Osuch
Błędy żywieniowe u dzieci i młodzieży – co powinni wiedzieć pracownicy medyczni, rodzice i opie-kunowie / Dietary errors in children and adolescents – what should know professionals, parents and caregivers
Iwona Herma, Małgorzata Wojciechowska
Otyłość dzieci i młodzieży z punktu widzenia pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania
/ Children’s and youth’s obesity from the public health nurse’s point of view
Katarzyna Wójcik-Brylska, Katarzyna Glimos
Wybrane elementy współpracy położnej i douli w trakcie sprawowania opieki okołoporodowej / Selected elements of midwife and doula cooperation in the course of perinatal care
Elżbieta Dróżdż-Kubicka, Małgorzata Łukowicz
Wrodzona łamliwość kości – podstawy pielęgnacji / Congenital bone fragility
– the basis of care
Izabela Rutkowska, Agnieszka Kowalska, Emilia Dadura, Tomasz Marciniak, Barbara Łysoń
Zdolność utrzymania równowagi dzieci w wieku 7 lat / The ability to maintain body balance in 7–years old children

CZĘŚĆ DRUGA: Profilaktyka i edukacja zdrowotna w różnych okresach życia człowieka.
Joanna Żółtańska, Elżbieta Antos, Małgorzata Wojciechowska
Znaczenie edukacji pacjenta w eliminowaniu czynników ryzyka sercowo-naczyniowego podlegają-cych modyfikacji, wynikających ze stylu życia / The importance of educating the patient in eliminat-ing lifestyle-altering cardiovascular risk factors
Marianna Barlak
Osoba z niepełnosprawnością w rodzinie. Analiza przypadku / A person with physical disabilities in the family. Case study
Szymon Wyszyński, Sylwia Stiler
Ocena wpływu metody PNF na zakres ruchu oraz dolegliwości bólowe u pacjentów z zespołem cieśni podbarkowej / Assessment of the impact of PNF on the range of motion and pain in patients with sub-cutaneous carotid syndrome
Emilia Wawszczak, Magdalena Lewkowicz, Elżbieta Antos
Tętniak rzekomy tętnicy promieniowej – opieka okołooperacyjna na podstawie studium przypadku / False aneurysm of arteria radialis – perioperative care based on a case study
Izabela Gołębiak, Dorota Frączek, Aneta Nitsch-Osuch, Dorota Kozak
Wiedza, postrzeganie i wykonawstwo szczepień p/WZW typu B u pacjentów dializowanych / Knowledge, attitude and vaccination contracting level for Hepatitis B virus (HBV) in dialysis patients
Ewa Wodka-Natkaniec, Agnieszka Muchacka-Cymerman
Poczucie funkcjonowania fizycznego oraz odczuwana jakość życia po zabiegu operacyjnym stawu biodrowego / Sense of phisical funtioning and quality of life patients after hip joint surgery
Małgorzata Wojciechowska, Ilona Kozłowska-Góraj, Jolanta Kowalik
Profilaktyka raka jelita grubego / Prevention of colon cancer
Teresa Tomaszewska
Rola edukatora diabetologicznego w procesie insulinoterapii / The role of a diabeticeducator in the process of insulin therapy
Szymon Wyszyński, Sylwia Stiler
Wpływ poizometrycznej relaksacji oraz reciprokalnej inhibicji na zakres ruchu w stawie nadgarstkowo-promieniowym / Effect of postmodulation relaxation and reciprocal inhibition on the range of motion in the joint
Marta Aleksandrowicz, Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka, Michał Sobstyl, Mirosław Ząbek
Analiza wiedzy chorych z chorobą Parkinsona na temat życia codziennego z implantowanym syste-mem oraz obsługi programatora osobistego / Knowledge analysis of patients with Parkinson’s disease on everyday life with an implanted system and a personal programmer skills
Agnieszka Nowak, Izabela Rutkowska, Bartosz Molik
Urazowość i zagrożenia zdrowotne w zawodzie strażaka / Injuries and healthrisks of professional fire fighters
Klaudia Przybysz, Magdalena Śniegocka
Wiedza kobiet na temat profilaktyki chorób nowotworowych / Women’s knowledge of cancer prophy-laxis

CZĘŚĆ TRZECIA: Zdrowie psychiczne rodziny w ujęciu interdyscyplinarnym.
Zbigniew Tokarski, Iwona Łopacińska, Grażyna Kozak, Agnieszka Renn-Żurek
Rola edukacyjna pielęgniarki wobec pacjenta ze schizofrenią / Educational role of the nurse towards the patient with schizophrenia
Małgorzata Wojciechowska, Mirosława Staniec, Grażyna Kozak
Problemy z aktywizacją zawodową pacjentów chorujących na schizofrenię / Problems of professional development of patients with schizophrenia.
Elżbieta Antos, Edyta Taras Problem depresji w opinii studentów kierunków medycznych / The problem of depression in the opin-ion of medical students
Grażyna Kozak, Arleta Węglikowska, Agnieszka Renn-Żurek, Zbigniew Tokarski, Iwona Łopacińska, Małgorzata Wojciechowska
Postawa pielęgniarek wobec problemu eutanazji / The attitude of nurses towards the problem of eu-thanasia

Szczegóły ebooka Rozwój pielęgniarstwa w Polsce i na świecie - interdyscyplinarna opieka nad rodziną

Wydawca:
AWF Warszawa
Rok wydania:
2018
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
pdf
ISBN:
978-83-61830-66-5
Wydanie:
1
Redakcja:
Małgorzata Wojciechowska,Magdalena Śniegocka
Miejsce wydania:
WARSZAWA
Liczba Stron:
156
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub